Bestuur

Bestuur Zorg om het Dorp Mariahout

Voorzitter ZOD - Mariahout
R. Lindeman - Emmen
Bernadettestraat 45
5738 AV Mariahout
06-23993074
r.lindeman@zorgomhetdorp.nl
Natuur en Recreatie 
Nieuwsbrief / Nieuwsflits / Website 
Etalage tentoonstelling 
Centrum  / Duurzaamheid
Contactpersoon Alleengaanden en Koken voor ...
Contactpersoon Totempaal 
Contactpersoon Hand- en Spandiensten
Bevrijding / Dorpsondersteuningsteam

Secretaris ZOD-Mariahout
H. Hulsen
Ginderdoor 23
5738 AB Mariahout
Tel. 0615820056
secretariaat@zorgomhetdorp.nl
Contactpersoon Gemeente/Kerk 
Contactpersoon Processiepark 
Contactpersoon Handwerkgroep 
PR Nieuwsflits / Nieuwsbrief
Wonen / Kleine Kernen / Verkeer
Herindeling Bernadettestraat / De Nieuwe Erven
Centrum 
Buurtverenigingenoverleg
Coördinatie cursus Engels
Contactpersooen Beweegtuin

Penningmeester ZOD-Mariahout
NL31 RABO 0128 9924 25
A. Bardoel - Vialle
Torreven 3a
5738 RL Mariahout
06-25471527
a.bardoel@zorgomhetdorp.nl
 
Bibliotheek / DigiD-cursus
Welkomstpakket
Vrijwilligersavond / Reclame infoschermen
Collectieve Collecteweek / Ledenactiebonnen
Contactpersoon Kermis en Handwerkgroep Mariahout

Overige bestuursleden ZOD - Mariahout:
M. Eeuwes - van Eijndhoven
Heieindseweg 4
0499-422816
m.eeuwes@zorgomhetdorp.nl
werkgroep 'Koken voor ...'
Vrijwilligersavond 
Fietspaden, Toegankelijke Vennenroute

H. de Louw - vice voorzitter
Tuindersweg 43
0499-421251
h.delouw@zorgomhetdorp.nl
Centrumvisie:
Processiepark 2018 / Oranjeplein
Contactpersoon School Veiligheid
Wonen

J. Lukassen
Bernadettestraat 1
5738 AV Mariahout
06-18037938
j.lukassen@zorgomhetdorp.nl 
centrumvisie / wonen 
facebook / verkeer

A. van Strien
de Geelgors 7
06-19540063
a.vanstrien@zorgomhetdorp.nl
infoschermen / roeken
contact gemeente / Rabobank
Buurthuis/DSC multimedia
centrumvisie / verkeer / Fietspad Sonseweg
Buurtverenigingenoverleg coördinatie

Erelid: zr. Egberta van Beurden (overleden)
Erelid 2016:
Ger Aarts - Rooijakkers
Tuindersweg 35
0499-421496
ger.aarts@gmail.com
Oranjecomité / Leefbaarheid
computers + cursussen
ZOD-dorpsondersteuningsteam
Bibliotheek + DSC

 

Bestuur ZOD v.l.n.r. onder: Anoeska Bardoel, Maria Eeuwes en Ria Lindeman. Boven: Henk Hulsen, Jouk Lukassen, Anton van Strien en Harold de Louw
Copyright © 2008 - 2021 Zorg om het Dorp Mariahout. All rights reserved. Website & Webhosting | The WebStudio