Nieuws | Druk bezette jaarvergadering Zorg om het Dorp

Afbeelding bij 'Druk bezette jaarvergadering  Zorg om het Dorp'

Maandagavond 7 april vond in het Buurthuis in Mariahout de druk bezochte jaarvergadering van Zorg om het Dorp plaats. Er moesten nog heel wat stoelen worden bijgehaald, voordat alle aanwezigen een zitplaats hadden... Voorzitter Ger Aarts was blij met de grote opkomst en handelde de agendapunten een voor een af. Met een ppt-presentatie werd een goed beeld geschetst van de activiteiten van ZOD in het afgelopen jaar. De dames Ilse Barten en Corine Gevers zeiden het bestuur vaarwel en hun plaatsen werden ingenomen door Harold de Louw en Anton van Strien. Omdat hiermee ook het secretariaat vacant kwam vond er nog een wisseling binnen het bestuur plaats. Ger Aarts gaf na 11 jaar de voorzittershamer over aan Ria Lindeman en gaat nu het secretariaat doen. Ria alle succes toewenst in je nieuwe functie! Na de pauze kreeg Wim van Hest, voorzitter van de WMO-raad de microfoon om de aanwezigen te informeren over de veranderingen in de zorg. Met o.a. de stelling ' als je echt zorg nodig hebt, moet je Mariahout uit !!' werden de voors en tegens besproken. Algemeen was de mening dat er dichtbij huis erg veel te regelen is, maar de weg weten en enige creativiteit is daarbij wel nodig. Er werden zinnige opmerkingen gemaakt die zeker meegenomen worden naar de WMO-raad/gemeente. De laatste Nieuwsbrief van ZOD was voor een belangrijk deel gewijd aan 'de kerk' in Mariahout. Pastoor Verbraeken gaf een toelichting op het fusieproces en de verwachtingen voor de toekomst. Hij beantwoorde vragen, deelde de zorgen die veel inwoners hebben en luisterde naar de twijfels waar de mensen mee leven. Het is een onderwerp dat om een vervolg vraagt. Toen om half elf de vergadering afgesloten werd, hoorde je velen zeggen, dat zij een interessante avond hadden, een mooie avond die ergens over ging.

Terug naar het overzicht

Copyright © 2008 - 2020 Zorg om het Dorp Mariahout. All rights reserved. Website & Webhosting | The WebStudio