Gerealiseerdevoormalige projecten | AED

Terug naar het overzicht

In april 2010 werd tijdens de jaarvergadering door ZOD de enquête  gepresenteerd, waarin de inwoners van Mariahout aan konden geven welke welzijns- en zorgproducten zij nog misten in onze kern. Eén van deze producten was de beschikbaarheid van de AED (Automatische Externe Defibrillator) bij het Buurthuis, zodat deze ook buiten de openingsuren bereikbaar is. SWL
kreeg de opdracht te inventariseren of dit in Mariahout en misschien Laarbeek-breed gerealiseerd kon worden. Namens ZOD was Henrie Bouwmans hier de kartrekker van.
 
Al snel bleek dat het Wit-Gele Kruis Lieshout-Mariahout actief bezig was om een AED-netwerk te realiseren. Beiden partijen besloten de krachten te bundelen en gaandeweg sloten ook Dorpsraad Lieshout en later Dorpsraad Beek en Donk en Platform Aarle-Rixtel zich aan.

De afgelopen periode is er veel gebeurd. Naast de financiële toezegging door de grote sponsors (Gemeente, Rabobank en Wit/Gele Kruis) bleken in Mariahout ook de Jumbo, fa.Harold Vereijken en ViERBINDEN  (Buurthuis) bereid te zijn hun AED apparaat, dag en nacht, beschikbaar te stellen voor de gemeenschap. Mede dankzij hen kon de organisatie rond komen en is de Stichting AED-alert Laarbeek opgericht. Per 2016 zal na goedkeuring van de raad deze Stichting jaarlijks subsidie ontvangen van de gemeente Laarbeek.

Wilt u ook als AED- vrijwilliger actief worden, dan kunt u zich bij José het secretariaat va ZOD opgeven voor de 1- avond durende cursus. Deze, alsmede de herhalingscursussen, zullen bij regelmaat worden aangeboden. Het bestuur van ZOD wenst Stichting AED-alert Laarbeek veel succes, samen met de vele vrijwilligers.

Terug naar het overzicht

Geslaagden voor de AED-curus AED bij Jumbo in gebruik

Downloads

Copyright © 2008 - 2020 Zorg om het Dorp Mariahout. All rights reserved. Website & Webhosting | The WebStudio