Gerealiseerdevoormalige projecten | Hondenpoep - Inventarisatie voor toekomst

Terug naar het overzicht

Contactpersoon: Anton van Strien (bestuur ZOD)
Dorpsondersteuner: Suzan de Koning

In de download kunt u lezen hoe het beleid is van de gemeente Laarbeek inzake hondenpoep. Voor aanpassing van het beleid is gevraagd de meningen van de dorpsbewoners te inventariseren. Inmiddels zijn de suggesties verwerkt.
Met hulp van dorpsondersteuner Suzan de Koning en bestuurslid ZOD Anton van Strien, welke hierbij een neutrale rol speelden, gingen de buurtverenigingen van de Kempkes en de Hoge Suute in overleg over het hondenuitrenveldje. Tijdens een tweede bijeenkomst waren er nog een aantal omwonenden bij. Men is gezamenlijk tot een aanbeveling gekomen:
Het uitlaten van de honden moet geschieden in het verplaatste buitengebied en niet in de nieuwe wijk de Hoge Suute. Om te stimuleren dat er andere looproutes komen, zal de hondenuitlaatstrook, welke nu midden in een woonwijk ligt, verdwijnen. Er moeten veel meer prullenbakken geplaatst worden voor het wegwerpen van de drollenzakjes.

Zorg om het Dorp wacht het uiteindelijke resultaat af van de nieuwe notitie 'hondenpoep'.

Terug naar het overzicht

Copyright © 2008 - 2020 Zorg om het Dorp Mariahout. All rights reserved. Website & Webhosting | The WebStudio