Gerealiseerdevoormalige projecten | Centrumvisie en promotie 'Religieuze Hart'

Terug naar het overzicht

Na de besturenfusie van de parochies in Laarbeek per januari 2014 is eind maart 2014 de locatieraad in Mariahout bekend gemaakt. Martien van den Heuvel, Henk Hulsen, Henriette Lukassen en Ton van de Wijdeven zijn de aanspreekbare personen. Gerrianne Aarts heeft plaats genomen in het bestuur van de nieuwe Laarbeekse parochie.  http://www.eustachiusparochie.nl/

Wat is de toekomst van de OLVrouw Lourdeskerk in Mariahout?
Op deze vraag en de vraag over het dreigende ontslag van pater Wester (sept. 2014) heeft ZOD op 17-09-2014 een bezorgde brief aan de Nuntius, (hulp)bisschop en het fusiebestuur gestuurd. Deze is in de downloads (rechts onder op scherm) te lezen. Zorg om het Dorp pleit, mede namens de locatieraad, voor een 'Status Aparte' voor het Lourdes-bedevaartscomplex.

Voor het plan Processiepark: zie tab Centrumvisie en 't Groene Hart'
Voor het duurzaamheidsproject 'Water afvoer in het park zie tab.

Laatste officiële parochiebladen van de OL Vr v Lourdes parochie (i.s.m. St Servatius Lieshout) zijn te lezen bij 'Downloads' rechts onder. 

Zorg om het Dorp probeert nu de kerk binnen de samenleving van Mariahout aantrekkelijk te houden, door activiteiten in het 'Groene Religieuze Hart' van Mariahout te stimuleren. Hierbij legt het accenten op het Processiepark met de Grot en probeert naast het religieuze karakter ook het Lourdes complex toeristisch aantrekkelijk te maken. Dit onder andere met de 'Pelgrimsroute' welk langs de Grot, het kerkhof, de oorlogsgraven en de beelden in het Processiepark loopt. 
Het hoofddoel blijft het in functie houden van de kerk als onderdeel van het Lourdes complex. 

Terug naar het overzicht

Copyright © 2008 - 2020 Zorg om het Dorp Mariahout. All rights reserved. Website & Webhosting | The WebStudio