Idop projecten | Centrumvisie Mariahout

Terug naar het overzicht

De Centrumvisie Mariahout is tot stand gebracht binnen het IDOP 4, met als doel het creëren van een  aantrekkelijk dorpshart Mariahout.

Op 16 april 2012 is de Centrumvisie Mariahout aan de leden van Zorg om het Dorp en belangstellenden gepresenteerd door stedebouwkundige Kees Stegenga. Het draagt als titel: een klein dorp met een groot hart.
In de weken daarvoor is het eveneens gepresenteerd aan het bestuur van ZOD, de direct betrokkenen en aan de wethouders. Tevens is het projectboek officieel aan wethouder J. Briels overhandigd. Het bestuur van ZOD wacht nog op een officiele eerste reactie van B en W.
De Centrumvisie is te lezen in de download. Het kent 3 speerpunten.
1 de Mariastraat
2 het park, groene hart
3 het Oranjeplein

Om de mogelijke plannen ook realiseerbaar te maken is veel overleg nodig met de direct betrokkenen. In een later stadium kunnen dan keuzes gemaakt worden over het invullen van de diverse details.
Wie mee wil helpen deze kar te trekken kan zich aanmelden bij het secreatriaat of bij een van de bestuursleden. Reacties en ideeën zijn welkom.

Terug naar het overzicht

Downloads

Copyright © 2008 - 2020 Zorg om het Dorp Mariahout. All rights reserved. Website & Webhosting | The WebStudio