Welkom op de website van Zorg om het Dorp

Vereniniging 'Zorg om het Dorp' (ZOD en tevens Dorpsraad Mariahout) behartigt de belangen van het dorp Mariahout. Dit is de kleinste kern van Laarbeek en heeft bijna 1900 inwoners.
Het doel van vereniging Zorg om het Dorp (ZOD) is Mariahout in beweging te brengen en op deze manier leefbaar en levensloopbestendig te maken en te houden.
U vindt op deze site informatie over het sociaal, cultureel en maatschappelijk leven in Mariahout. Via de tabs Bestuursinfo en Projecten krijgt u inzicht in de meer dan 40 werkgroepen die actief zijn voor de leefbaarheid in ons dorp.
Wilt u lid worden of ons steunen? Zie tab 'Lid worden' (linker ziijde).

U kunt voor een hulpvraag aan het ZOD-dorpsondersteuningsteam, het Dorpsservicecentrum van Zorg om het Dorp bezoeken in het Buurthuis, Bernadettestraat 43, tijdens het ZOD service-uurtje op donderdagmiddag 14.00-15.00 uur of woensdagochtend bij het professionele Team Zorg en Welzijn. Zie knop links onder: Dorpsondersteuning

Voor vragen kunt u zich ook wenden tot het bestuur (Bestuursinfo).
E-mail: secretariaat@zorgomhetdorp.nl

Het laatste nieuws

Mariahout, een klein dorp met een groot hart
Copyright © 2008 - 2020 Zorg om het Dorp Mariahout. All rights reserved. Website & Webhosting | The WebStudio