Voor een leefbaar Mariahout
langwerpig header briefpapier ZOD nIeuw

Bestuur

Voorzitter ZOD - Mariahout
Joost de Beer
06-11915802
j.debeer@zorgomhetdorp.nl
Natuur en Recreatie 
Etalage-tentoonstelling 
Centrum  / Duurzaamheid
Contactpersoon Alleengaanden en Koken voor ...
Contactpersoon Totempaal 
Contactpersoon Hand- en Spandiensten
Bevrijding / Dorpsondersteuningsteam

Secretaris ZOD-Mariahout
Henk Hulsen
Tel. 0499-422268
secretariaat@zorgomhetdorp.nl
Contactpersoon Gemeente/Kerk 
Contactpersoon Processiepark 
Contactpersoon Handwerkgroep 
PR Nieuwsflits / Nieuwsbrief
Wonen / Kleine Kernen / Verkeer
Herindeling Bernadettestraat / De Nieuwe Erven
Centrum 
Buurtverenigingenoverleg
Coördinatie cursus Engels
Contactpersooen Beweegtuin

Penningmeester ZOD-Mariahout
NL31 RABO 0128 9924 25
Anoeska Bardoel - Vialle
06-25471527
a.bardoel@zorgomhetdorp.nl
Bibliotheek / DigiD-cursus
Welkomstpakket
Vrijwilligersavond / Reclame infoschermen
Collectieve Collecteweek / Ledenactiebonnen
Contactpersoon Kermis en Handwerkgroep Mariahout

Overige bestuursleden ZOD - Mariahout:
Maria Eeuwes - van Eijndhoven
0499-422816
m.eeuwes@zorgomhetdorp.nl
werkgroep 'Koken voor ...'
Vrijwilligersavond 
Fietspaden, Toegankelijke Vennenroute

Leonie van den Heuvel
06-21531459
l.vandenheuvel@zorgomhetdorp.nl
Nieuwsbrief / Nieuwsflits

Harold de Louw
0499-421251
h.delouw@zorgomhetdorp.nl
Centrumvisie:
Processiepark 2018 / Oranjeplein
Contactpersoon School Veiligheid
Wonen

Jouk Lukassen
5738 AV Mariahout
06-18037938
j.lukassen@zorgomhetdorp.nl 
centrumvisie / wonen 
facebook / verkeer
infoschermen


Nader te bepalen:
contact gemeente / Rabobank
Buurthuis/DSC multimedia
centrumvisie / verkeer / Fietspad Sonseweg
Buurtverenigingenoverleg coördinatie

Erelid: zr. Egberta van Beurden (overleden)
Erelid 2016:
Ger Aarts - Rooijakkers
0499-421496
ger.aarts@gmail.com
Oranjecomité / Leefbaarheid
computers + cursussen
ZOD-dorpsondersteuningsteam
Bibliotheek + DSC
Erelid 2022:
Ria Lindeman - Emmen

Secretariaat ZOD-Mariahout
P.A. Ginderdoor 23
5738 AB Mariahout

Zorg om het Dorp

Vereniging Zorg om het Dorp behartigt de belangen van Mariahout. Het doel van Zorg om het Dorp (ZOD) is om Mariahout in beweging te brengen en op deze manier levensloopbestendig te houden.

Dorpsondersteuning

In Mariahout is samen met de dorpsondersteuner het Dorpsondersteuningsteam actief. Dit team is een netwerk van vrijwilligers waarbij vragen over wonen, welzijn en zorg in Mariahout opgevangen, beantwoord en opgelost kunnen worden.

Lees meer over dorpsondersteuning »

Contact

Heb je vragen aan Zorg om het Dorp Mariahout? Neem dan gerust contact met ons op via het secretariaat.

secretariaat@zorgomhetdorp.nl

Zorg om het Dorp

Vereniniging Zorg om het Dorp behartigt de belangen van Mariahout. Het doel van Zorg om het Dorp (ZOD) is om Mariahout in beweging te brengen en op deze manier levensloopbestendig te houden.

Dorpsondersteuning

In Mariahout is samen met de dorpsondersteuner het Dorpsondersteuningsteam actief. Dit team is een netwerk van vrijwilligers waarbij vragen over wonen, welzijn en zorg in Mariahout opgevangen, beantwoord en opgelost kunnen worden.

Lees meer over dorpsondersteuning »

Contact

Heb je vragen aan Zorg om het Dorp Mariahout? Neem dan gerust contact met ons op via het secretariaat.

secretariaat@zorgomhetdorp.nl

© 2021 - 2024 zorgomhetdorp.nl Alle rechten voorbehouden.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram