Voor een leefbaar Mariahout
langwerpig header briefpapier ZOD nIeuw

Zorg om het Dorp Nieuwsflits van oktober

In deze nieuwsflits de data van belangrijke vergaderingen en gebeurtenissen in Mariahout.

Zoals onder andere: De algemene ledenvergadering van 27 september, het verdwijnen van de supermarkt en de themabijeenkomst betaalbaar wonen in Mariahout.

Nieuwsflits van september 2021

In de nieuwsflits van september willen wij u graag informeren over het wel en wee in Mariahout en onze vereniging.

U bent van harte welkom op onze ledenvergadering op maandag 27 september.

Breng uw gezondheidsverklaring/QR code en legitimatie mee voor de officiële controle.

Omdat dit meer tijd in beslag zal nemen vragen we u om op tijd te komen.

Verder wordt a.s. vrijdag 24 september de Huiskamer van het Buurthuis geopend.

Er zijn activiteiten voor jong en oud.
Van harte aanbevolen!

Nieuwsflits van augustus

De nieuwsflits van augustus is uit!

In deze nieuwsflits de data van belangrijke vergaderingen over het Buitengebied en Wonen.

Wilt u meedenken over het heden en de toekomst van Mariahout kom deze dan bezoeken.

Dat geldt zeker voor de ledenvergadering op 27 september; zet deze alvast in uw agenda.

Ook nieuwe leden zijn daar van harte welkom.

Hopelijk zien we elkaar ook op 24 september als de ‘Huiskamer’ in het Buurthuis geopend wordt met activiteiten voor jong en oud.

Nieuwsflits van juni

In de lange nieuwsflits van juni 2021 bevat de volgende onderwerpen:

-Ledenvergadering op 27 september
-NLdoet activiteiten van werkgroepen Trimbaan en ZOD-Natuur en Recreatie
-Duo-fiets te huur en maatje gezocht
-Stoere Sportieve Kermis
-Kledingcontainers voor goede doelen
-Stelling 3 Buitengebied
-ZOD-maandagsoos ‘Bezige Bijen’
-Oproep voor Eetpunt Mariahout
-Brief van gemeente Laarbeek.

De nieuwsflits van mei 2021

De Nieuwsflits van mei met daarin:
Lintjesregen in Mariahout
Dank je wel van werkgroep Collectieve Collecteweek Mariahout
Optimalisatie ZOD-wandelroutenetwerk Mariahout 2021
Stelling 3: brainstormen over Buitengebied Mariahout
Oranjecommissie Vieren en Herdenken
Openingstijden terrassen Mariahout
Wet WBTR voor verenigingen en stichtingen
Info van de LEV
e.a.

Nieuwsflits van maart/april

In deze ZOD-Nieuwsflits aandacht voor de volgende items:

  • Collectieve collecte Mariahout; de enveloppen worden dit jaar niet opgehaald, de gulle gevers worden verzocht de enveloppe met de ingevulde gegevens/inhoud zelf naar een van de twee verzamelpunten te brengen.
  • Vieren en herdenken in Mariahout met in achtneming van de Corona regels.
  • Koningsdag voor de jeugd.
  • Wonen in Mariahout in het kader van de resultaten van de enquête van Kommekeer.nl.
  • Diverse activiteiten van de vrijwilligers van Zorg om het Dorp.
  • Informatie vanuit LEV over de huiskamer van Mariahout.

Nieuwsflits februari 2021

In deze nieuwsflits is veel ruimte ingeruimd voor de nota "Afwegingskader".

De gemeente Laarbeek wil voorzien in de woonbehoefte Laarbeek en is daarvoor op zoek naar extra wooneenheden in het centrum van alle kernen. Het heeft hiervoor een ‘Afwegingskader voor woningsplitsing en transformatie’ geschreven. Deze ligt tot 4 maart ter inzage en hier kan schriftelijk op gereageerd worden. U kunt dit document lezen op www.laarbeek.nl Inwoners/Afwegingskader.

ZOD nieuwsflits van januari 2021

De Zorg om het Dorp Nieuwsflits van januari 2021 met aandacht voor:

- Alternatief voor onze vrijwilligersavond
- Stellingen over de toekomst van Mariahout
- ZOD wandelroutenetwerk
- Informatie over sociaal team Laarbeek
- Mogelijke plaatsen voor 4 oplaadpalen in Mariahout

De ZOD Nieuwsbrief van september is uit

Laat u informeren:

Jaarverslag april 2019-2020
Najaars agenda18 september viering Bevrijding in Groene Hart

Word in 2020 gratis lid van Zorg om het Dorp

In 2020 kunt u gratis lid worden van ver. Zorg om het Dorp Mariahout. Het bestuur van ZOD denkt graag met u mee over de leefbaarheid in Mariahout. Ruim 40 werkgroepen zetten zich in voor ons dorp. Meer dan 400 huishoudens zijn reeds lid. U bent van harte welkom. Zie Home / Lid worden

Zorg om het Dorp

Vereniging Zorg om het Dorp behartigt de belangen van Mariahout. Het doel van Zorg om het Dorp (ZOD) is om Mariahout in beweging te brengen en op deze manier levensloopbestendig te houden.

Dorpsondersteuning

In Mariahout is samen met de dorpsondersteuner het Dorpsondersteuningsteam actief. Dit team is een netwerk van vrijwilligers waarbij vragen over wonen, welzijn en zorg in Mariahout opgevangen, beantwoord en opgelost kunnen worden.

Lees meer over dorpsondersteuning »

Contact

Heb je vragen aan Zorg om het Dorp Mariahout? Neem dan gerust contact met ons op via het secretariaat.

secretariaat@zorgomhetdorp.nl

Zorg om het Dorp

Vereniniging Zorg om het Dorp behartigt de belangen van Mariahout. Het doel van Zorg om het Dorp (ZOD) is om Mariahout in beweging te brengen en op deze manier levensloopbestendig te houden.

Dorpsondersteuning

In Mariahout is samen met de dorpsondersteuner het Dorpsondersteuningsteam actief. Dit team is een netwerk van vrijwilligers waarbij vragen over wonen, welzijn en zorg in Mariahout opgevangen, beantwoord en opgelost kunnen worden.

Lees meer over dorpsondersteuning »

Contact

Heb je vragen aan Zorg om het Dorp Mariahout? Neem dan gerust contact met ons op via het secretariaat.

secretariaat@zorgomhetdorp.nl

© 2021 zorgomhetdorp.nl Alle rechten voorbehouden.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram