Voor een leefbaar Mariahout
langwerpig header briefpapier ZOD nIeuw

Dorpsondersteuningsteam DOT i.s.m. 'tandem' LEV

Een groep vrijwilligers is zeer betrokken bij het welzijn van dorpsgenoten en biedt haar kennis en capaciteiten aan ten behoeve van anderen.

ZOD-Dorpsondersteuningsteam:
Ger Aarts, Frans Habraken, Jacques Lukassen, Maria Gottenbos,  Ad Leenders, Annemiek Verbakel-Teepen, Harry de Groof, Ria Lindeman. |
Contactpersoon: Ger Aarts-Rooijakkers: ger.aarts@gmail.com

Het dorpsondersteuningsteam is een groep van 8 vrijwilligers die onder Zorg om het Dorp valt en zich wil inzetten voor mensen in het dorp Mariahout en Laarbeek. Zij vergadert ong. 8/9 x per jaar met de 'tandem' van LEV (tandem' dorpsondersteuner en maatschappelijk werker).
Elke donderdag wordt er een service-uurtje gehouden in het Dorpsservicecentrum van het Buurthuis van 14.00 – 15.00 uur. Zie flyer onderaan bij download!

Naast het draaien van het ZOD service-uurtje in het DSC heeft het dorpsondersteuningsteam een signaalfunctie en een klankbordfunctie voor de dorpsondersteuner en het maatschappelijk werk. Ook zit een vrijwilliger als afgevaardigde vanuit Mariahout in de adviesraad Sociaal Domein en ondersteunt men Mariahoutse statushouders. Drie personen hebben zich geschoold als vrijwillige netwerkcoach en zetten zich in voor personen die een steuntje in de rug willen hebben om het sociale leven weer op te pakken. Ook wordt er assistentie geboden bij het ordenen bij geldproblemen. 

Specifieke vragen aan dorpsvereniging Zorg om het Dorp Mariahout kunt u stellen via secretariaat@zorgomhetdorp.nl  

Zorg om het Dorp

Vereniging Zorg om het Dorp behartigt de belangen van Mariahout. Het doel van Zorg om het Dorp (ZOD) is om Mariahout in beweging te brengen en op deze manier levensloopbestendig te houden.

Dorpsondersteuning

In Mariahout is samen met de dorpsondersteuner het Dorpsondersteuningsteam actief. Dit team is een netwerk van vrijwilligers waarbij vragen over wonen, welzijn en zorg in Mariahout opgevangen, beantwoord en opgelost kunnen worden.

Lees meer over dorpsondersteuning »

Contact

Heb je vragen aan Zorg om het Dorp Mariahout? Neem dan gerust contact met ons op via het secretariaat.

secretariaat@zorgomhetdorp.nl

Zorg om het Dorp

Vereniniging Zorg om het Dorp behartigt de belangen van Mariahout. Het doel van Zorg om het Dorp (ZOD) is om Mariahout in beweging te brengen en op deze manier levensloopbestendig te houden.

Dorpsondersteuning

In Mariahout is samen met de dorpsondersteuner het Dorpsondersteuningsteam actief. Dit team is een netwerk van vrijwilligers waarbij vragen over wonen, welzijn en zorg in Mariahout opgevangen, beantwoord en opgelost kunnen worden.

Lees meer over dorpsondersteuning »

Contact

Heb je vragen aan Zorg om het Dorp Mariahout? Neem dan gerust contact met ons op via het secretariaat.

secretariaat@zorgomhetdorp.nl

© 2021 - 2024 zorgomhetdorp.nl Alle rechten voorbehouden.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram