Voor een leefbaar Mariahout
langwerpig header briefpapier ZOD nIeuw

Jan Jansen vrijwilliger van het jaar bij ZOD

Tijdens de drukbezochte vrijwilligersavond van Zorg om het Dorp werd, door mede vrijwilligers, Jan Jansen als vrijwilliger van het jaar gekozen. Jan Jansen zet zich al jaren in voor de PR van deze vereniging. Het maken van foto en beeldmateriaal behoren tot zijn (bijna dagelijkse) taken. Jaarlijks verblijdt hij Mariahout met een overzichtsfilm van de evenementen die plaats gevonden hebben in ons dorp. Deze wordt dan tijdens de vrijwilligersavond afgepeeld. Dit prachtige overzicht is nogmaals te zien tijdens de  openbare jaarvergadering op 9 april, in het Buurthuis.
Ook coördineert Jan Jansen de werkgroep ‘Roeken’. Een werkgroep die al meer dan 5 jaar, legaal, het gedrag probeert te beïnvloeden van de roeken, welke zich met vele kolonies in het groene hart van Mariahout gevestigd hebben. Oprecht trots kunnen we melden dan de roeken nog wel komen, maar zich niet meer nestelen. Toch zal deze werkgroep nog een groot aantal jaren door moeten gaan, want roeken hebben de hardnekkige gewoonte terug te keren naar de plek waar ze geboren zijn.

Multimedia Buurthuis
Mede dankzij subsidiering vanuit het Rabofonds en verdere ondersteuning door Zorg om het Dorp en Vierbinden en hulp van de Heikneuters kon het niveau van de multimediamiddelen in het Buurthuis sterk omhoog gebracht worden. Jan Jansen heeft ons hier uitgebreid in geadviseerd. Met een groot projectiescherm en een goede beamer is het nu mogelijk om duidelijke presentaties te houden en film en ander beeldmateriaal te projecteren. Ook kunnen activiteiten in de grote zaal gefilmd worden en gelijktijdig uitgezonden in de foyer, het DSC en de overige vergaderruimtes. Tijdens de kletsavonden hebben we hier al de gemakken van ondervonden.

Vrijwilligers bedankt
Van de bijna 100 vrijwilligers bezochten ruim 60 personen de vrijwilligersavond van Zorg om het Dorp. Het bestuur vond het fijn om op deze manier het succes van de vereniging te kunnen vieren en alle aanwezigen te bedanken voor hun vrijwillige inzet. Naast het bestuur van Zorg om het Dorp zijn de volgende werkgroepen van ZOD in Mariahout actief: Alleengaanden, Bibliotheek en boekengroep, Openbaar vervoer/buurtbus, Coördinatie buurtverenigingenoverleg, Centrumvisie (CV) algemeen, CV ‘Oranjestraatje; , CV Verkeer, CV Processiepark 2018, CV opstellen en aanvraag subsidieplan park, CV advisering beplanting en schetsontwerp dorpspark, ZOD-stuurgroep Collectieve Collecteweek Mariahout, Computers/Ipad cursussen en onderhoud in DSC, Dorpsondersteuningsteam o.l.v. dorpsondersteuner Manita Herregraven, Eetpunt Buurthuis i.s.m. ViERBINDEN, Engelse les, Foto- en filmarchief Mariahout vanaf 1932, ‘Koken voor …’, Kermis, Koningsdag, ‘Lief en leed’, ‘Met de buurtbus naar …’, Natuur en Recreatie onderhoudsploeg, Natuur en Recreatie coördinatie en overleg met SBB en andere natuurgroepen/gemeente, Oranjecomité, PR Nieuwsbrief/flits, PR Foto/film, PR Digitale infoschermen, PR Facebook, PR Website, PR kopiëren en verspreiding van nieuws, Rabofonds advisering, Roekenploeg, Sinterklaascomité, Sneeuwruimploeg, Speeltuin Oranjeplein, Trimbaan, Totempaal, Verkeersveiligheid, Welkomstpakket, WMO afgevaardigden voor WMO-raad, Brainstormgroep Leefbaarheid o.l.v. Manita Herregraven, Wonen advisering en contacten met WoCom/Cedrus/Glorieux/gemeente.
Het bestuur van Zorg om het Dorp wenst de vrijwilligers voor 2018 veel inspiratie toe. Indien iemand deel uit wil maken van onze werkgroepen of nieuwe initiatieven willen ontplooien, dan kunt u zich melden via secretariaat@zorgomhetdorp.nl . Overige info zie: www.zorgomhetdorp.nl

 

  

Zorg om het Dorp

Vereniging Zorg om het Dorp behartigt de belangen van Mariahout. Het doel van Zorg om het Dorp (ZOD) is om Mariahout in beweging te brengen en op deze manier levensloopbestendig te houden.

Dorpsondersteuning

In Mariahout is samen met de dorpsondersteuner het Dorpsondersteuningsteam actief. Dit team is een netwerk van vrijwilligers waarbij vragen over wonen, welzijn en zorg in Mariahout opgevangen, beantwoord en opgelost kunnen worden.

Lees meer over dorpsondersteuning »

Contact

Heb je vragen aan Zorg om het Dorp Mariahout? Neem dan gerust contact met ons op via het secretariaat.

secretariaat@zorgomhetdorp.nl

Zorg om het Dorp

Vereniniging Zorg om het Dorp behartigt de belangen van Mariahout. Het doel van Zorg om het Dorp (ZOD) is om Mariahout in beweging te brengen en op deze manier levensloopbestendig te houden.

Dorpsondersteuning

In Mariahout is samen met de dorpsondersteuner het Dorpsondersteuningsteam actief. Dit team is een netwerk van vrijwilligers waarbij vragen over wonen, welzijn en zorg in Mariahout opgevangen, beantwoord en opgelost kunnen worden.

Lees meer over dorpsondersteuning »

Contact

Heb je vragen aan Zorg om het Dorp Mariahout? Neem dan gerust contact met ons op via het secretariaat.

secretariaat@zorgomhetdorp.nl

© 2021 - 2024 zorgomhetdorp.nl Alle rechten voorbehouden.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram