Voor een leefbaar Mariahout
langwerpig header briefpapier ZOD nIeuw

Woensdag 15 aug. 20.00 uur lichtprocessie bij Lourdesgrot

Mariaviering met lichtprocessie
Mariahout – Rondom de Lourdesgrot is ieder jaar op 15 augustus een speciale Mariaviering. De feestdag van Maria Tenhemelopneming wordt dan op een bijzondere manier gevierd met een lichtprocessie.

De eerste Lourdesgrot
De grot werd gebouwd nadat de kerk in 1933 in gebruik was genomen. Op 30 mei 1935 kon de Lourdesgrot  worden ingezegend. Het geheel was ongeveer 10 meter hoog en 25 meter breed en opgetrokken uit betonijzer, dat met een dunne laag beton was bezet. Het geheel, met de bijbehorende inventaris, was een zo getrouw mogelijke kopie van de grot van Lourdes. De grot bleek in die tijd een bijzonder religieus bouwwerk te zijn en er ontstond al snel een Maria-devotie. De constructie van het bouwwerk was echter niet stevig genoeg en de grot raakte geleidelijk aan in verval. Rond 1960 kwamen het bovenste gedeelte en het zijgedeelte naar beneden. In 1982 werd het  restant van de grot geconserveerd. Dit bleek echter ook niet afdoende, want in augustus 1996 stortte ook de rest in elkaar.
Het was op zich een wonder dat het Mariabeeld bij dit alles steeds gespaard bleef.

De herbouwde grot
Begin negentiger jaren kwamen er steeds weer geluiden uit de gemeenschap om iets met die vervallen grot te gaan doen. Er werden plannen gemaakt. Maar het zou nog enkele jaren duren voordat er een geschikt bouwplan was. Omdat het plan financieel te duur was om het uit te besteden, hebben vele vrijwilligers samen deze klus geklaard. In 1997 is de herbouw van de nieuwe Lourdesgrot begonnen.

Sinds de inzegening van de nieuwe Lourdesgrot op 30 mei 1999 is de Mariadevotie in Mariahout weer terug. Dagelijks komen vele mensen naar de grot om aan Maria een gunst vragen. Zoals uitkomst voor hun problemen, verlichting van hun zorgen en ziekten. Ook komen mensen om hun dankbaarheid met Maria te delen.Maria heeft voor vele mensen nog steeds een grote betekenis.

Uitnodiging Lichtprocessie
Op woensdag 15 augustus om 20.00 uur zal in de parochiekerk van Mariahout de bijzondere Mariaviering beginnen. Aansluitend zal er een lichtprocessie door het processiepark zijn en is er een afsluitende plechtigheid bij de Lourdesgrot. Kaarsen voor de processie liggen voor belangstellenden klaar. Bij slecht weer is de viering in de kerk. Lectoren zullen in deze viering voorgaan. Het oMase-koor zal bekende Marialiederen zingen waarbij iedereen de gelegenheid krijgt om mee te zingen.

  

Zorg om het Dorp

Vereniging Zorg om het Dorp behartigt de belangen van Mariahout. Het doel van Zorg om het Dorp (ZOD) is om Mariahout in beweging te brengen en op deze manier levensloopbestendig te houden.

Dorpsondersteuning

In Mariahout is samen met de dorpsondersteuner het Dorpsondersteuningsteam actief. Dit team is een netwerk van vrijwilligers waarbij vragen over wonen, welzijn en zorg in Mariahout opgevangen, beantwoord en opgelost kunnen worden.

Lees meer over dorpsondersteuning »

Contact

Heb je vragen aan Zorg om het Dorp Mariahout? Neem dan gerust contact met ons op via het secretariaat.

secretariaat@zorgomhetdorp.nl

Zorg om het Dorp

Vereniniging Zorg om het Dorp behartigt de belangen van Mariahout. Het doel van Zorg om het Dorp (ZOD) is om Mariahout in beweging te brengen en op deze manier levensloopbestendig te houden.

Dorpsondersteuning

In Mariahout is samen met de dorpsondersteuner het Dorpsondersteuningsteam actief. Dit team is een netwerk van vrijwilligers waarbij vragen over wonen, welzijn en zorg in Mariahout opgevangen, beantwoord en opgelost kunnen worden.

Lees meer over dorpsondersteuning »

Contact

Heb je vragen aan Zorg om het Dorp Mariahout? Neem dan gerust contact met ons op via het secretariaat.

secretariaat@zorgomhetdorp.nl

© 2021 - 2023 zorgomhetdorp.nl Alle rechten voorbehouden.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram