Voor een leefbaar Mariahout
langwerpig header briefpapier ZOD nIeuw

Zienswijze omgevingsvisie buitengebied Laarbeek

Op 10 september heeft het bestuur van Zorg om het dorp Mariahout als dorpsraad een zienswijze ingediend op het Ontwerp-Omgevingsvisie buitengebied Laarbeek "Zonder ruimte geen beweging" met een bijlage.

ZOD kan in grote hoofdlijnen instemmen met de gepresenteerde gebiedsindeling van Laarbeek in 8 gebieden als basis. Daarbij willen zij wel aantekenen, dat het voornemen om niet af te wijken van deze scherpe gebiedsindeling niet strikt maar meer genuanceerd  toegepast kan én moet worden in het buitengebied van Mariahout. Het buitengebied van veruit de kleinste kern van Laarbeek maakt  immers meer onderdeel uit van het leefgebied van haar inwoners. Mariahout is rondom omgeven door grootschaligheid in het Pionierslandschap, hetgeen grote consequenties heeft voor de leefbaarheid. Invulling ervan vraagt dus om een inwoners-gerichte benadering.

De volledige zienswijze is te lezen via onderstaande link. Tevens is toegevoegd de link naar de aanleg van het fietspad Sonseweg die door Zorg om het Dorp reeds 22 september 2018 is ingediend, maar waarvan de problematiek nog steeds erg actueel is.

Zorg om het Dorp wacht met grote belangstelling wachten wij de reacties en beantwoording van het college, burgemeester en wethouders af.
Zorg om het Dorp is natuurlijk te allen tijde bereid om een nadere toelichting te geven.

Zorg om het Dorp

Vereniging Zorg om het Dorp behartigt de belangen van Mariahout. Het doel van Zorg om het Dorp (ZOD) is om Mariahout in beweging te brengen en op deze manier levensloopbestendig te houden.

Dorpsondersteuning

In Mariahout is samen met de dorpsondersteuner het Dorpsondersteuningsteam actief. Dit team is een netwerk van vrijwilligers waarbij vragen over wonen, welzijn en zorg in Mariahout opgevangen, beantwoord en opgelost kunnen worden.

Lees meer over dorpsondersteuning »

Contact

Heb je vragen aan Zorg om het Dorp Mariahout? Neem dan gerust contact met ons op via het secretariaat.

secretariaat@zorgomhetdorp.nl

Zorg om het Dorp

Vereniniging Zorg om het Dorp behartigt de belangen van Mariahout. Het doel van Zorg om het Dorp (ZOD) is om Mariahout in beweging te brengen en op deze manier levensloopbestendig te houden.

Dorpsondersteuning

In Mariahout is samen met de dorpsondersteuner het Dorpsondersteuningsteam actief. Dit team is een netwerk van vrijwilligers waarbij vragen over wonen, welzijn en zorg in Mariahout opgevangen, beantwoord en opgelost kunnen worden.

Lees meer over dorpsondersteuning »

Contact

Heb je vragen aan Zorg om het Dorp Mariahout? Neem dan gerust contact met ons op via het secretariaat.

secretariaat@zorgomhetdorp.nl

© 2021 - 2024 zorgomhetdorp.nl Alle rechten voorbehouden.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram