Voor een leefbaar Mariahout
langwerpig header briefpapier ZOD nIeuw

Pater Wester mag niet mee in de nieuwe parochie van Laarbeek.

Op zaterdag 13 september maakte pater Wester in de kerk bekend dat Pastor Verbraeken niet meer met hem verder wilde in de nieuwe parochie. Deze parochiefusie zal per 1 jan. plaats gaan vinden.
Pater Wester die, samen met broeder Jozep, een jaar geleden in de pastorie van Lieshout is komen wonen geeft aan dat hij veel in Lieshout en Mariahout geïnvesteerd heeft. En dat hij zeker nog niet weg wil.
Zorg om het dorp bezint zich nu op twee zaken. Hoe kan de OL Vr van Lourdeskerk open blijven en welke rol kan pater Wester hier in blijven spelen. Tips van de parochianen zijn welkom.

Zorg om het Dorp

Vereniging Zorg om het Dorp behartigt de belangen van Mariahout. Het doel van Zorg om het Dorp (ZOD) is om Mariahout in beweging te brengen en op deze manier levensloopbestendig te houden.

Dorpsondersteuning

In Mariahout is samen met de dorpsondersteuner het Dorpsondersteuningsteam actief. Dit team is een netwerk van vrijwilligers waarbij vragen over wonen, welzijn en zorg in Mariahout opgevangen, beantwoord en opgelost kunnen worden.

Lees meer over dorpsondersteuning »

Contact

Heb je vragen aan Zorg om het Dorp Mariahout? Neem dan gerust contact met ons op via het secretariaat.

secretariaat@zorgomhetdorp.nl

Zorg om het Dorp

Vereniniging Zorg om het Dorp behartigt de belangen van Mariahout. Het doel van Zorg om het Dorp (ZOD) is om Mariahout in beweging te brengen en op deze manier levensloopbestendig te houden.

Dorpsondersteuning

In Mariahout is samen met de dorpsondersteuner het Dorpsondersteuningsteam actief. Dit team is een netwerk van vrijwilligers waarbij vragen over wonen, welzijn en zorg in Mariahout opgevangen, beantwoord en opgelost kunnen worden.

Lees meer over dorpsondersteuning »

Contact

Heb je vragen aan Zorg om het Dorp Mariahout? Neem dan gerust contact met ons op via het secretariaat.

secretariaat@zorgomhetdorp.nl

© 2021 - 2024 zorgomhetdorp.nl Alle rechten voorbehouden.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram