Voor een leefbaar Mariahout
langwerpig header briefpapier ZOD nIeuw

Onthulling van Zorg om het Dorp wandelbord op 19 mei 2015

Na twee intensieve jaren van samenwerking kan ZOD u aankondigen dat er een mooi wandelnetwerk is gerealiseerd rondom Mariahout. De drie Ommetjes zijn aangepast, de routepaaltjes zijn geplaatst en al de routes kunnen worden gedownload via onze website.
D'n Erpse Pad, uitgezet door Heemkundekring 't Hof van Liessent', zal in overleg met PHC de Heidehond worden verplaatst. Voorlopig direct rechts naast het complex, maar na het broedseizoen zal er een officieel pad komen met voldoende afstand tot het oefenveld.
Ook zijn er in samenwerking met Staatsbosbeheer en de werkgroep Natuur en Landschap Lieshout/Mariahout, een viertal nieuwe routes aangelegd ten westen van Mariahout. Een 20-tal bankjes zijn gemaakt en geplaatst door dezelfde werkgroep.
De Janmiekesroute loopt langs de biologische boerderij van John en Angelique Heesakkers. Bij hen is het accent komen te liggen op een geïntegreerde bedrijfsvoering met de natuur. Zo kan men wandelen langs de akker- en bloemranden en de weidevogelpoelen rondom hun bedrijf. De route zal aan gaan sluiten Ommetje Oost en loopt deels over D'n Erpse Pad, richting Beek en Donk.

Routeborden zijn te vinden bij:
- Overzichtsroutebord bij de kerk/restaurant 'De Pelgrim' in de Mariastraat.
- Routebord Zuid West Mariahout, tot stand gekomen met SBB. Deze staan op de Rooijseweg bij de Trimbaan en bij het Bosven.
- Routebord bij Janmiekeshoeve op de Hei. Deze moet nog geplaatst worden.

Zorg om het Dorp is zich er van bewust dat de realisatie van dit wandelnetwerk nooit mogelijk was zonder de sponsoring via het Rabofonds, 'n aantal kleine bedrijven en de leefbaarheidssubsidie van de gemeente. Tevens ontving Zorg om het Dorp een stimuleringssubsidie van het Peelnetwerk door het winnen van de Erfgoedprijs in mei 2015.
Het Zorg om het Dorp wandelnetwerk is tot stand gekomen dankzij de inzet van vrijwilligers van werkgroep Natuur en Landschap (o.a. Henk Renders en Cees Diet-vorst), Wish-vrijwilligers, de 'Heem' en onze eigen Gerard Bunthof en Andre van Hoof. Namens het bestuur willen de coördinatoren Ger Aarts en Ria Lindeman, iedereen hier heel hartelijk voor bedanken.

Mocht u vragen, suggesties of meldingen van vandalisme willen doorgeven, dan kan dat via secretariaat@zorgomhetdorp.nl Voor het onderhoud van de paden en het optimaal houden van de routes kan Zorg om het dorp, nog extra vrijwilligers gebruiken. 'Vele handen maken licht werk' en je bent actief bezig in de natuur

Zorg om het Dorp

Vereniging Zorg om het Dorp behartigt de belangen van Mariahout. Het doel van Zorg om het Dorp (ZOD) is om Mariahout in beweging te brengen en op deze manier levensloopbestendig te houden.

Dorpsondersteuning

In Mariahout is samen met de dorpsondersteuner het Dorpsondersteuningsteam actief. Dit team is een netwerk van vrijwilligers waarbij vragen over wonen, welzijn en zorg in Mariahout opgevangen, beantwoord en opgelost kunnen worden.

Lees meer over dorpsondersteuning »

Contact

Heb je vragen aan Zorg om het Dorp Mariahout? Neem dan gerust contact met ons op via het secretariaat.

secretariaat@zorgomhetdorp.nl

Zorg om het Dorp

Vereniniging Zorg om het Dorp behartigt de belangen van Mariahout. Het doel van Zorg om het Dorp (ZOD) is om Mariahout in beweging te brengen en op deze manier levensloopbestendig te houden.

Dorpsondersteuning

In Mariahout is samen met de dorpsondersteuner het Dorpsondersteuningsteam actief. Dit team is een netwerk van vrijwilligers waarbij vragen over wonen, welzijn en zorg in Mariahout opgevangen, beantwoord en opgelost kunnen worden.

Lees meer over dorpsondersteuning »

Contact

Heb je vragen aan Zorg om het Dorp Mariahout? Neem dan gerust contact met ons op via het secretariaat.

secretariaat@zorgomhetdorp.nl

© 2021 - 2024 zorgomhetdorp.nl Alle rechten voorbehouden.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram