Voor een leefbaar Mariahout
langwerpig header briefpapier ZOD nIeuw

Subsidies en sponsorgelden voor Mariahout

De Gemeente Laarbeek heeft gelden via het Leefbaarheidsfonds beschikbaar gesteld. Ook uw vereniging kan een aavraag indienen via het formulier dat u (rechts) kunt downloaden.

Het leefbaarheidsfonds van de gemeente wordt vooral gebruikt voor  algemene initiatieven binnen de gemeenschap en voor verbeterde communicatie. Door meerdere werkgroepen/verenigingen samen te laten werken kunnen er grote projecten gerealiseerd worden. Ook worden de gelden aangewend ter aanvulling van de organisatie van de kermis, buurtverenigingenoverleg, de kosten voor de sneeuwruimploeg en de onderhoudsploeg wandelroutes. Tevens voor aanvragen voor unieke activiteiten die met meerdere dorpsraden gesponsord worden. Wilt u a.u.b. de aanvraag indienen bij de dorpsraad in de kern waar de activiteit plaats vindt?

Dankzij overige sponsoren kan Zorg om het Dorp haar werkgroepen een extra impuls geven. Hartelijk dank hiervoor.

Rabobank Peel-Noord, Stg Steun Welzijnszorg Helmond, NLdoet, Ondernemeresfonds Laarbeek, Prins Bernard Cultuurfonds, Jantje Beton, gem. Laarbeek Juni Watermaand e.a..

Zorg om het Dorp

Vereniging Zorg om het Dorp behartigt de belangen van Mariahout. Het doel van Zorg om het Dorp (ZOD) is om Mariahout in beweging te brengen en op deze manier levensloopbestendig te houden.

Dorpsondersteuning

In Mariahout is samen met de dorpsondersteuner het Dorpsondersteuningsteam actief. Dit team is een netwerk van vrijwilligers waarbij vragen over wonen, welzijn en zorg in Mariahout opgevangen, beantwoord en opgelost kunnen worden.

Lees meer over dorpsondersteuning »

Contact

Heb je vragen aan Zorg om het Dorp Mariahout? Neem dan gerust contact met ons op via het secretariaat.

secretariaat@zorgomhetdorp.nl

Zorg om het Dorp

Vereniniging Zorg om het Dorp behartigt de belangen van Mariahout. Het doel van Zorg om het Dorp (ZOD) is om Mariahout in beweging te brengen en op deze manier levensloopbestendig te houden.

Dorpsondersteuning

In Mariahout is samen met de dorpsondersteuner het Dorpsondersteuningsteam actief. Dit team is een netwerk van vrijwilligers waarbij vragen over wonen, welzijn en zorg in Mariahout opgevangen, beantwoord en opgelost kunnen worden.

Lees meer over dorpsondersteuning »

Contact

Heb je vragen aan Zorg om het Dorp Mariahout? Neem dan gerust contact met ons op via het secretariaat.

secretariaat@zorgomhetdorp.nl

© 2021 - 2024 zorgomhetdorp.nl Alle rechten voorbehouden.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram