Voor een leefbaar Mariahout
langwerpig header briefpapier ZOD nIeuw

ZOD-vrijwilligers

Werkgroepleden van Zorg om het Dorp Mariahout:

Aantrekkelijk Mariahout
Wilbert Kuijpers en Jan Egelmeers

Alleengaanden
Lies Berkvens / Gerda van den Heuvel
Marietje van der Linden

Beweegtuin Oranjeplein - bestraten
Frans Daniels, Dennis van Kaathoven
Erik en Gerrie Bunthof
Nico van Stiphout, Adrie Rongen
Jan Egelmeers, Lambert Sanders

Buurtverenigingenoverleg (coördinatie)
Anton van Strien, Henk Hulsen notulist
Miriam Berkvens (kermis, Sinterklaas)

Centrum
Regine Wijnen, Miriam Berkvens
Jan Egelmeers en Lieke van Heeswijk

Centrumvisie
Henk Hulsen / Harold de Louw
Ria Lindeman

Collectieve Collecteweek Mariahout
ZOD-Stuurgroep CCM
Tonnie Lukassen, Harry de Groof
Betsy Bouwdewijns, Gerda Sanders
Anny Vorstenbosch

Computers DSC + cursussen
Harry de Groof / Ger Aarts
Ria Lindeman / Rini van Asten
Anton van Strien

Dorpsondersteuningsteam
Jacques Lukassen / Harry de Groof
Frans Habraken / Ger Aarts
Maria Gottenbos / Annemiek Verbakel-Teepen
Ad Leenders / Ria Lindeman
o.l.v. dorpsondersteuner Nathalie Ansems

Duo-fiets (elektrisch) uitleen; werkgroep i.o. (in oprichting)
Renate de Louw / Ger Aarts
Dion en Harold Verreijken
Henk Hulsen
i.s.m. gemeente en Nathalie Ansems

Eetpunt Buurthuis - Gastvrouwen
Maria Gilsing / Jo van Uden
Marieke Hulsen / Mara de Beer
(o.l.v. Marie-Louise Wijnen LEV)

Engelse les
Henk en Marieke Hulsen

Etalage-Tentoonstelling - Oranjeplein
Dennis van Kaathoven, Jan Jansen
Regine Wijnen en Ria Lindeman
Helmie Segboer

Foto / dia / filmarchief Mariahout 1932-heden
Marieke Hulsen
Jan Jansen / Henriëtte Lukassen
Jacques Lukassen / Wout Vermeulen

Handwerkgroep Mariahout
Anny van de Berg / Hettie van Leuken
Toos Verhoeven / Mariet Vogels

Hand- en spandiensten
Lambert en Gerda Sanders
Jet en Henrie Bouwmans
Annemiek Verbakel / Marieke Hulsen

'Koken voor ...'
Toos van Lieshout / Truus Kuijten / Gerda Sanders
Jo Leenders / Maria Eeuwes /
Marieke Hulsen / Annemiek Verbakel

Kermis
Miriam Berkvens / Jan Egelmeers
Harrie vd Rijt  / Henrie Vogels

Koningsdag-Jeugd
Lindsey van Stiphout
Nieuwe vriijwillers kunnen zich aanmelden via:
lindseyvanstiphout@gmail.com of k.bouwmans@gmail.com

'Lief en Leed'
Rina van Hoof / Mariet Vermeulen
Maria Gottenbos

Natuur en Recreatie
-Onderhoud Ommetjes
Andre van Hoof / Peter Bekkers
Erik Barten
-Onderhoud Boerdonkse Kampen
John Heesakkers / Jos van Vijfeijken
-Onderhoud Vennenroute
Laurens van Deursen / Lambert Sanders
Gerard Bunthof 
-Optimalisatie wandelroutes 2021
Jos Minten, Erik Lindeman, Mike Verhaart en Ria Lindeman
-Coördinatie Natuur en Recreatie
Ria Lindeman / Maria Eeuwes
Lilian van Vijfeijken
-Wandelroute Mariahout Pioniersdorp
Marieke Hulsen, Jan Jansen, Henriette en Jacques Lukassen, Wilbert Kuijpers,
Henk Hulsen, Harold de Louw, Maria Eeuwes en Ria Lindeman

Oranjecommissie Vieren en Herdenken
Ger Aarts en Katelijn Lukassen-Bouwmans
Lindsey van Stiphout, Regine Wijnen
Louise Gommers, Ria Lindeman

PR: Nieuwsbrief / Nieuwsflits
Ria Lindeman, Henk Hulsen
PR: Foto/Film
Jan Jansen / Ria Lindeman
PR: Infoschermen:
Anton van Strien / Anoeska Bardoel
PR: Facebook:
Jouk Lukassen / Leida Leenders / Ria Lindeman
PR: Website:
Ria Lindeman / Anton van Strien
PR rondbrengen Nieuwsflitsen leden zonder email / info
Gerda Sanders, Noud Maas, Marietje vd Linden, Ria Lindeman
PR Multimedia Buurthuis
Anton van Strien en Jan Jansen

Roekenploeg
Jan Jansen
Albert Biemans / Andre Boudewijns
Frans Daniels / Ad de Beer / Mari vd Rijt / Gerrie vd Broek 
Carel Kuijten

Sinterklaas comité
Miriam Berkvens / Henk van Eijndhoven
Gerda Sanders / Hein Gilsing
Christel Vereijken

Sneeuwruimploeg
Gerard Bunthof contactpersoon Kerk
Albert Biemans contactpersoon Buurthuis
Gerben Beestman contactpersoon Hoge Suute
Frans van Zeeland contactpersoon Nieuwe Erven

Speeltuin Oranjeplein 
Frans Daniels, Dennis van Kaathoven

Trimbaan
Ton Leenders / Leo Biemans
Henrie Bouwmans / Roland van Hoof 
Hans Roestenburg / Gerard van Eijndhoven
Henk Schepers / Leida Leenders
Jo van Eijndhoven

Totempaal
Onderhoud: 
Wim van Eijndhoven

Verkeer
Anton van Strien / Harry de Groof
Henk Hulsen / Jouk Lukassen
Verkeersveiligheid
Voorzitter namens buurtverenigingen
Mari van de Rijt 0499 422849
Jouk Lukassen namens ZOD-bestuur
Henk Hulsen

Welkomstpakket
Anoeska Bardoel

Wonen + contacten gemeente en Wocom
Wout Vermeulen / Henk Hulsen  
Jouk Lukassen / Joan Aarts

Contactpersonen
Contactpersoon Beweegtuin
Henk Hulsen

Contactpersoon Fietspad Sonseweg

Anton van Strien

Contactpersonen Leefbaarheid Mariahout jonge gezinnen
Natascha Vermeulen-Huijbers 
Andere jongeren kunnen zich hierbij aansluiten

Contactpersoon Openbaar Vervoer

Harry de Groof

Contactpersoon Pannenkoekploeg
Toos Corsten

Contactpersonen: Stichting 'Groene hart van Mariahout'
Harold de Louw / Henk Hulsen 
Wim Meulendijks

Contactpersonen Sociaal domein (voorheen WMO-raad)
Frans Habraken

Mochten wij werkgroepen of vrijwilligers
vergeten zijn, dan vernemen we dat graag van u.

Zorg om het Dorp

Vereniging Zorg om het Dorp behartigt de belangen van Mariahout. Het doel van Zorg om het Dorp (ZOD) is om Mariahout in beweging te brengen en op deze manier levensloopbestendig te houden.

Dorpsondersteuning

In Mariahout is samen met de dorpsondersteuner het Dorpsondersteuningsteam actief. Dit team is een netwerk van vrijwilligers waarbij vragen over wonen, welzijn en zorg in Mariahout opgevangen, beantwoord en opgelost kunnen worden.

Lees meer over dorpsondersteuning »

Contact

Heb je vragen aan Zorg om het Dorp Mariahout? Neem dan gerust contact met ons op via het secretariaat.

secretariaat@zorgomhetdorp.nl

Zorg om het Dorp

Vereniniging Zorg om het Dorp behartigt de belangen van Mariahout. Het doel van Zorg om het Dorp (ZOD) is om Mariahout in beweging te brengen en op deze manier levensloopbestendig te houden.

Dorpsondersteuning

In Mariahout is samen met de dorpsondersteuner het Dorpsondersteuningsteam actief. Dit team is een netwerk van vrijwilligers waarbij vragen over wonen, welzijn en zorg in Mariahout opgevangen, beantwoord en opgelost kunnen worden.

Lees meer over dorpsondersteuning »

Contact

Heb je vragen aan Zorg om het Dorp Mariahout? Neem dan gerust contact met ons op via het secretariaat.

secretariaat@zorgomhetdorp.nl

© 2021 zorgomhetdorp.nl Alle rechten voorbehouden.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram