Voor een leefbaar Mariahout
langwerpig header briefpapier ZOD nIeuw

ZOD-werkgroepen

Werkgroepleden van Zorg om het Dorp Mariahout:

Aantrekkelijk Mariahout
Wilbert Kuijpers / Jan Egelmeers

Alleengaanden
Gerda van den Heuvel / Beppie van der Zanden

Beweegtuin Oranjeplein - bestraten
Frans Daniels / Dennis van Kaathoven
Erik en Gerrie Bunthof
Nico van Stiphout / Adrie Rongen
Jan Egelmeers / Lambert Sanders

Bezige Bijen - Maandagsoos
Beppie van der Zanden (contactpersoon)
Toos Verhoeven / Anneke Vialle

Buurtverenigingenoverleg (coördinatie)
(contactpersoon) / Henk Hulsen (notulist)
Miriam Berkvens (kermis, Sinterklaas)

Centrum
Regine Wijnen / Miriam Berkvens
Jan Egelmeers / Lieke van Heeswijk

Centrumvisie
Henk Hulsen / Harold de Louw

Collectieve Collecteweek Mariahout
ZOD-Stuurgroep CCM
Tonnie Lukassen (contactpersoon)
Betsy Bouwdewijns / Gerda Sanders
Anny Vorstenbosch

Computers DSC + cursussen
Harry de Groof / Ger Aarts (contactpersoon)
Ria Lindeman / Rini van Asten

Duo-fiets (elektrisch) uitleen; werkgroep i.o. (in oprichting)
Renate de Louw / Ger Aarts
Dion en Harold Verreijken
Henk Hulsen
i.s.m. gemeente en Bart Drouwen

Eetpunt Buurthuis - Gastvrouwen
Maria Gilsing
Marieke Hulsen / Maria de Beer
(o.l.v. Marie-Louise Wijnen LEV)

Engelse les
Henk en Marieke Hulsen

Foto / dia / filmarchief Mariahout 1932-heden
Marieke Hulsen
Jan Jansen (contactpersoon) / Henriëtte Lukassen
Jacques Lukassen / Wout Vermeulen

Hand- en spandiensten
Lambert en Gerda Sanders
Jet en Henrie Bouwmans
Erik en Ria Lindeman
Annemiek Verbakel / Marieke Hulsen
Jacqueline van Strien
Gerrie en Coby van den Broek
Mike Verhaart / Appie Eeuwes
Margo Leenders (Muzikale ondersteuning)

Historische route Mariahout Pioniersdorp
Henriette en Jacques Lukassen
Jan Jansen / Maria Eeuwes
Marieke Hulsen / Ria Lindeman (contactpersoon)

'Koken voor ...'
Toos van Lieshout (contactpersoon) / Truus Kuijten / Gerda Sanders
Jo Leenders / Maria Eeuwes / Erna van Eijndhoven
Marieke Hulsen / Annemiek Verbakel

Kermis
Miriam Berkvens (contactpersoon) / Jan Egelmeers
Henrie Vogels

'Lief en Leed'
Rina van Hoof (contactpersoon) / Mariet Vermeulen(contactpersoon)
Maria Gottenbos (contactpersoon)

Natuur en Recreatie
-Onderhoud Ommetjes
Peter Bekkers / Erik Barten
-Onderhoud Boerdonkse Kampen
John Heesakkers / Jos van Vijfeijken
-Onderhoud Vennenroute
Laurens van Deursen / Lambert Sanders
Gerard Bunthof 
-Optimalisatie wandelroutes
Jos Minten / Gerrie van den Broek / Erik Lindeman / Mike Verhaart / Ria Lindeman
-Coördinatie Natuur en Recreatie
Ria Lindeman / Maria Eeuwes
Lilian van Vijfeijken (contactpersoon)
-Wandelroute Mariahout Pioniersdorp
Zie werkgroep 'Historische route Mariahout Pioniersdorp'.

Vieren en Herdenken
- Oranjecomité
Ger Aarts (contactpersoon) / Katelijn Lukassen-Bouwmans
- Koningsdag-Jeugd
Lindsey van Stiphout (contactpersoon) / Stèfanie Groeneveld
Jos Biemans / Katelijn Lukassen-Bouwmans
Nieuwe vrijwilligers kunnen zich aanmelden via:
lindseyvanstiphout@gmail.com of k.bouwmans@gmail.com
- Bevrijding en Herdenken
Ria Lindeman / Regine Wijnen (contactpersoon)

PR: Nieuwsbrief / Nieuwsflits
Henk Hulsen

PR: Foto/Film
Jan Jansen / Ria Lindeman

PR: Infoschermen:
Jouk Lukassen / Anoeska Bardoel

PR: Facebook:
Jouk Lukassen

PR: Website:
Anton van Strien

PR rondbrengen Nieuwsflitsen leden zonder email / info
Gerda Sanders / Noud Maas / Marietje vd Linden / Leonie van den Heuvel

PR Multimedia Buurthuis
Jan Jansen

Roekenploeg
Jan Jansen (contactpersoon)
Albert Biemans / Andre Boudewijns
Frans Daniels / Ad de Beer / Mari vd Rijt / Gerrie vd Broek 
Carel Kuijten

Sinterklaas comité
Miriam Berkvens (contactpersoon) / Henk van Eijndhoven
Gerda Sanders / Christel Vereijken

Sneeuwruimploeg
Gerard Bunthof (contactpersoon Kerk en tevens hoofdcontactpersoon)
Albert Biemans (contactpersoon Buurthuis)
Mendy Beestman (contactpersoon Hoge Suute)
Frans van Zeeland (contactpersoon Nieuwe Erven)
Peter van Hoof

Speeltuin Oranjeplein
Erik Bunthof  / Frans Daniels / Dennis van Kaathoven

Trimbaan
Ton Leenders (contactpersoon) / Leo Biemans
Henrie Bouwmans / Roland van Hoof 
Hans Roestenburg / Gerard van Eijndhoven
Henk Schepers / Leida Leenders
Jo van Eijndhoven

Totempaal
Onderhoud: 
Wim van Eijndhoven

Verkeer
Harry de Groof
Henk Hulsen / Jouk Lukassen

Verkeersveiligheid
Voorzitter namens buurtverenigingen
Mari van de Rijt 0499 422849
Jouk Lukassen namens ZOD-bestuur
Henk Hulsen

Welkomstpakket
Anoeska Bardoel

Wonen + contacten gemeente en Wocom
Wout Vermeulen / Henk Hulsen  
Jouk Lukassen / Joan Aarts
Henri Segboer / Harold de Louw

Contactpersoon Beweegtuin
Henk Hulsen

Contactpersoon Fietspad SonsewegContactpersonen Leefbaarheid Mariahout jonge gezinnen
Natascha Vermeulen-Huijbers 
Andere jongeren kunnen zich hierbij aansluiten

Contactpersoon Openbaar Vervoer

Harry de Groof

Contactpersoon Pannenkoekploeg
Toos Corsten

Contactpersonen: Stichting 'Groene hart van Mariahout'
Harold de Louw / Henk Hulsen 
Wim Meulendijks

Contactpersonen Sociaal domein (voorheen WMO-raad)
Frans Habraken

Mochten wij werkgroepen of vrijwilligers
vergeten zijn, dan vernemen we dat graag van u.

Zorg om het Dorp

Vereniging Zorg om het Dorp behartigt de belangen van Mariahout. Het doel van Zorg om het Dorp (ZOD) is om Mariahout in beweging te brengen en op deze manier levensloopbestendig te houden.

Dorpsondersteuning

In Mariahout is samen met de dorpsondersteuner het Dorpsondersteuningsteam actief. Dit team is een netwerk van vrijwilligers waarbij vragen over wonen, welzijn en zorg in Mariahout opgevangen, beantwoord en opgelost kunnen worden.

Lees meer over dorpsondersteuning »

Contact

Heb je vragen aan Zorg om het Dorp Mariahout? Neem dan gerust contact met ons op via het secretariaat.

secretariaat@zorgomhetdorp.nl

Zorg om het Dorp

Vereniniging Zorg om het Dorp behartigt de belangen van Mariahout. Het doel van Zorg om het Dorp (ZOD) is om Mariahout in beweging te brengen en op deze manier levensloopbestendig te houden.

Dorpsondersteuning

In Mariahout is samen met de dorpsondersteuner het Dorpsondersteuningsteam actief. Dit team is een netwerk van vrijwilligers waarbij vragen over wonen, welzijn en zorg in Mariahout opgevangen, beantwoord en opgelost kunnen worden.

Lees meer over dorpsondersteuning »

Contact

Heb je vragen aan Zorg om het Dorp Mariahout? Neem dan gerust contact met ons op via het secretariaat.

secretariaat@zorgomhetdorp.nl

© 2021 - 2023 zorgomhetdorp.nl Alle rechten voorbehouden.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram