Voor een leefbaar Mariahout
langwerpig header briefpapier ZOD nIeuw

Hand- en spandiensten

Leden van de Werkgroep: zie Tab ZOD werkgroepen.

De werkgroep ‘Hand- en spandiensten’ is breed inzetbaar als er zaken georganiseerd moeten worden.
Hierbij wordt gedacht aan horecafuncties, inrichten van de zaal , klusjesdienst als ook het rondbrengen van brieven.
Nieuwe werkgroepleden kunnen zich altijd aansluiten.

Oranjecommissie Vieren en Gedenken

Leden van de Werkgroep: zie Tab ZOD werkgroepen.

Deze werkgroep regelt overkoepelende zaken aangaande vieren en gedenken. Zoals 26 april Koningsdag, 4 mei dodenherdenking bij Engelse graven,  5 mei, bij Bevrijdingsplaquette en18 september viering van Bevrijding.
Zij onderhoudt contacten met de gemeente Laarbeek.Natuur en Recreatie

Contactpersoon: Lilian van Vijfeijken info@indehei.nl

In 2022 zijn de wandelroutes in en rondom Mariahout geoptimaliseerd. Er is een ‘Wandelroute-netwerk Mariahout’ gecreëerd met 16 wandelroutes. Een grote groep vrijwilligers van Zorg om het Dorp heeft zich jarenlang ingezet dit te realiseren. Enkele routes zijn kinderwagen- en rolstoelvriendelijk vriendelijk gemaakt. Het overzichtsbord staat bij de kerk en de deelborden NO en ZW staan bij het Buurthuis. Tevens staan er routeborden vlakbij de wandelroutes. Via de QR-codes worden de wandelroutekaarten digitaal beschikbaar gesteld. Ook kan men er de horeca-openingstijden lezen.
De werkgroep Natuur en Recreatie blijft actief met onderhoud zodat de routes goed te belopen zijn en geoptimaliseerd blijven.

Centrum

Werkgroep Centrum bestaat uit:
Regine Wijnen, Jan Egelmeers, Lieke van Heeswijk en Miriam Berkvens.
Contactpersoon: Regine Wijnen  regine@twee-en-20.nl

Deze werkgroep wil de leefbaarheid in het Centrum optimaliseren. Initiatieven kunnen aan hen worden doorgegeven. De werkgroepleden denken graag met u mee. 

Maandagsoos 'Bezige Bijen'

In 2019 is de Handwerkgroep Mariahout toegetreden tot ver. Zorg om het Dorp Mariahout.
Werkgroepleden: Toos Verhoeven, Anny van den Berg, 
Hettie van Leuken en Mariet Vogels
Contacpersonen: Toos Verhoeven en
of via secretariaat@zorgomhetdorp.nl

De werkgroepleden bieden hulp bij handwerken en zorgen voor een aanbod van materialen. Verder is gelegenheid om te kaarten en de mogelijkheid tot het spelen van gezelschapsspelen.

Bijeenkomsten met deelnemers vinden plaats: Elke maandagmiddag 13.30 – 15.30 uur In het Buurthuis. Interesse? Loop gerust een keer binnen.
Deelnemers zijn: thuiswonende ouderen die graag samen actief en creatief bezig willen zijn.
Doel: Dorpsgenoten blijven zo een actief onderdeel van de gemeenschap want de wekelijkse activiteiten zorgen voor goede sociale contacten en betrokkenheid.
Steekwoorden: creatief bezig – ontmoeting - gezelligheid - afleiding - samen koffie drinken - wekelijks uitje - uit isolement - wederzijdse betrokkenheid - ook bezigheid thuis - mooie verkoopproducten
Activiteiten zijn: Breien en haken – borduren - kussens knopen -
Maar ook: kaarten - spelletjes doen - gezamenlijke kerstviering - huisbezoek
Bestellen is ook mogelijk. Zie vitrinekast Buurthuis of neem contact op via secreatariaat. 

Fietspaden - Veiligheid - Bereikbaarheid

Werkgroepleden:
Maria Eeuwes, Steef de Jong, Ria Lindeman, Peter Bekkers, Jacqueline van Strien, Lilian van Vijfeijken
Deze werkgroep zet zich in voor veiligheid en bereikbaarheid d.m.v. fietspaden.

Hoog op de agenda staat het fietspad van Lieshout naar (Son en) Breugel. Hiervoor is een conceptaanvraag ingediend bij de gemeente Laarbeek. Dat geldt eveneens voor recreatieve fietsroute D'n Erpse Pad,  waar een conceptaanvraag voor  is ingediend. Zie ook Projecten/Huidige Projecten/Natuur en Recreatie - Fietspaden

Op 15 nov. 2018 is door ZOD-bestuurslid Anton van Strien ingesproken in de Commissievergadering van gemeente Laarbeek. Zie downloads rechts op scherm.

Deze werkgroep is slapend. Er wordt gewacht op gezamenlijke beweging van provincie, gemeente en Nuenen. Zorg om het Dorp alsmede Dorpsraad Lieshout en aanwonenden blijven er voor pleiten.

Aantrekkelijk Mariahout

Deze werkgroep zet zich in om het dorp Mariahout een eigen stijl en uitstraling te geven.

ZOD-werkgroepleden:
Jan Egelmeers en Wilbert Kuijpers
Contactpersoon: Wilbert Kujpers wilbert@twee-en-20.nl

Er wordt nauw samengewerkt met contactpersoon centramanagement en ZOD-werkgroepen Centrum, Etalage-tentoonstelling en Natuur en Recreatie. Er wordt o.a. nagedacht over aankleding van het centrum, thematische vaandels, bloembakken, verbeterde uitstraling lege etalages en historische wandelroute door het dorp.

Bevrijding + Bevrijdingsplaquette

Werkgroep Bevrijding :
Regine Wijnen, Louise Gommers en Ria Lindeman
Contactpersoon: Regine Wijnen regine@twee-en-20.nl
Contactpersoon bestuur ZOD: Ria Lindeman r.lindeman@zorgomhetdorp.nl
Elk jaar wordt in september en in mei de Bevrijding gevierd. Deze werkgroep houdt zich hier mee bezig en heeft in 2019 de Bevrijdingsplaquette geplaatst bij de poort van het Processiepark bij het Oranjeplein. De plaquette is aangeboden door de leden van Zorg om het Dorp Mariahout.

Werkgroep Bevrijding maakt onderdeel uit van Oranjecommissie Vieren en Herdenken

Er wordt nauw samengewerkt met ZOD-werkgroepen Etalage-tentoonstelling, Fotoarchief Mariahout vanaf 1932. Verder met het Stichting Groene Hart van Mariahout en OLTM.
In de septembermaand als ook op 4 en 5 mei zal er aandacht geschonken worden aan het 'Dodenherdenking en Bevrijdingsdag'. Op 5 mei worden de lopers van het runningteam Laarbeek ontvangen die vanuit Wageningen het bevrijdingsvuur naar Laarbeek brengen.

ZOD Leefbaarheid in Mariahout

Brainstormgroep Leefbaarheid is ontstaan uit de 3 'Zorg om Mariahout'-groepen.
Hier hebben zich nog een aantal jongeren bijgevoegd te weten:
Natascha Vermeulen, Stan de Groot en Marleen de Groot.
Zij hebben al meegedacht over de herinrichting Oranjeplein en toestellen van de kinderen en jongeren ter plekke.

Welke jongeren willen 1 of 2 keer per jaar meedenken over de toekomst van Mariahout? Opgeven kan bij Ria Lindeman of de dorpsondersteuner.

Collectieve Collecteweek Mariahout (CCM)

De Collectieve Collecteweek Mariahout vindt altijd plaats in de week rond Pasen. De collecte formulieren in de enveloppen worden persoonlijk afgegeven en weer opgehaald door dorpsgenoten.

In september 2016 is besloten dat er een gezamenlijkde collecteweek wordt georganiseerd in de week van/na Pasen. Dit vindt dan in alle kernen plaats.
Onder leiding van de ZOD-stuurgroep-CCM (Collectieve Collecteweek Mariahout) hebben de bestaande Goede Doelen-organisaties, welke al eerder in Mariahout gecollecteerd hebben, de handen ineen geslagen.
Er is een gezamenlijk reglement opgesteld, wat aangeeft hoe de organisatie in elkaar zit en welke afspraken er gemaakt zijn.

De ZOD-stuurgroep CCM bestaat uit:
Tonnie Lukassen-vd Donk, contactpersoon lukdonk@onsbrabantnet.nl
Gerda Sanders (aanmelden collectanten gerdasanders@hotmail.com  )
Betsy Bouwdewijns
Harry de Groof
Anny Vorstenbosch

Goede Doelen-organisatie Vertegenwoordigers
Alzheimer Nederland Lommerse Con
Amnesty International Tonnie Lukassen
Fonds Verstandelijk Gehandicapten Anny Vorstenbosch
Hartstichting Hanny van Hoof
KWF kankerbestrijding Evy van Doren
Longfonds Andrea Ahout
Maag-Lever-Darm Stichting Jan Vesters
Nationaal Fonds Kinderhulp Toos van Lieshout
Ned. Brandwonden Stichting. Betsy Bouwdewijns
Nederlandse Rode Kruis Noud Maas
Nierstichting Gerda Sanders
Reumafonds Harry de Groof
Contactpersonen vereniging Zorg om het Dorp Mariahout Ria Lindeman Vz.
Anoeska Bardoel Penn.

  

Zorg om het Dorp

Vereniging Zorg om het Dorp behartigt de belangen van Mariahout. Het doel van Zorg om het Dorp (ZOD) is om Mariahout in beweging te brengen en op deze manier levensloopbestendig te houden.

Dorpsondersteuning

In Mariahout is samen met de dorpsondersteuner het Dorpsondersteuningsteam actief. Dit team is een netwerk van vrijwilligers waarbij vragen over wonen, welzijn en zorg in Mariahout opgevangen, beantwoord en opgelost kunnen worden.

Lees meer over dorpsondersteuning »

Contact

Heb je vragen aan Zorg om het Dorp Mariahout? Neem dan gerust contact met ons op via het secretariaat.

secretariaat@zorgomhetdorp.nl

Zorg om het Dorp

Vereniniging Zorg om het Dorp behartigt de belangen van Mariahout. Het doel van Zorg om het Dorp (ZOD) is om Mariahout in beweging te brengen en op deze manier levensloopbestendig te houden.

Dorpsondersteuning

In Mariahout is samen met de dorpsondersteuner het Dorpsondersteuningsteam actief. Dit team is een netwerk van vrijwilligers waarbij vragen over wonen, welzijn en zorg in Mariahout opgevangen, beantwoord en opgelost kunnen worden.

Lees meer over dorpsondersteuning »

Contact

Heb je vragen aan Zorg om het Dorp Mariahout? Neem dan gerust contact met ons op via het secretariaat.

secretariaat@zorgomhetdorp.nl

© 2021 - 2024 zorgomhetdorp.nl Alle rechten voorbehouden.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram