Voor een leefbaar Mariahout
langwerpig header briefpapier ZOD nIeuw

Oranjecommissie Vieren en Gedenken

Contactpersonen: Ger Aarts, Louise Gommers, Katelijn Lukassen-Bouwmans, Ria Lindeman, Regine Wijnen

Deze werkgroep regelt overkoepelende zaken aangaande vieren en gedenken. Zoals 26 april Koningsdag, 4 mei dodenherdenking bij Engelse graven,  5 mei, bij Bevrijdingsplaquette en18 september viering van Bevrijding.
Zij onderhoudt contacten met de gemeente Laarbeek.Natuur en Recreatie

'Natuur en Recreatie' is een zeer brede werkgroep die zich op velerlei fronten inzet voor recreatie voor mobiele en minder mobiele mensen in de natuur en het dorp.

ZOD-werkgroepleden:
Coördinatie: Ria Lindeman, Lilian van Vijfeijken en Maria Eeuwes
Onderhoud Ommetjes: Erik Barten, Peter Bekkers
Boerdonkse Kampen: Jos en Lilian van Vijfeijken en John Heesakkers
Vennenroute: Laurens van Deursen, Lambert Sanders en Gerard Bunthof
Update routepijlen en borden: Jos Minten, Erik Lindeman, Mike Verhaart en Ria Lindeman
Historische route: Maria Eeuwes, Ria Lindeman, Marieke Hulsen, Jan Jansen, Henriette en Jacques Lukassen, Wilbert Kuijpers, Henk Hulsen en Harold de Louw.
Een samenwerking met leden van ZOD-werkgroepen Natuur en Recreatie, Fotoarchiefgroep, Aantrekkelijk Mariahout en het bestuur van ZOD.

Contactpersoon: Ria Lindeman r.lindeman@zorgomhetdorp.nl

In 2021 vindt het project plaats van ‘Optimalisatie ZOD-wandelroutenetwerk Mariahout 2021’ .De uitgebreide aanpak van verbeteren, uitbreiden, vervangen, bereikbaar en toegankelijk maken van de routes is te lezen via onderstaande link.

Centrum

Werkgroep Centrum bestaat uit:
Regine Wijnen, Jan Egelmeers, Lieke van Heeswijk en Miriam Berkvens.
Contactpersoon: Regine Wijnen  regine@twee-en-20.nl

Deze werkgroep wil de leefbaarheid in het Centrum optimaliseren. Initiatieven kunnen aan hen worden doorgegeven. De werkgroepleden denken graag met u mee. 

Maandagsoos 'Bezige Bijen'

In 2019 is de Handwerkgroep Mariahout toegetreden tot ver. Zorg om het Dorp Mariahout.
Werkgroepleden: Toos Verhoeven, Anny van den Berg, 
Hettie van Leuken en Mariet Vogels
Contacpersonen: Toos Verhoeven en
of via secretariaat@zorgomhetdorp.nl

De werkgroepleden bieden hulp bij handwerken en zorgen voor een aanbod van materialen. Verder is gelegenheid om te kaarten en de mogelijkheid tot het spelen van gezelschapsspelen.

Bijeenkomsten met deelnemers vinden plaats: Elke maandagmiddag 13.30 – 15.30 uur In het Buurthuis. Interesse? Loop gerust een keer binnen.
Deelnemers zijn: thuiswonende ouderen die graag samen actief en creatief bezig willen zijn.
Doel: Dorpsgenoten blijven zo een actief onderdeel van de gemeenschap want de wekelijkse activiteiten zorgen voor goede sociale contacten en betrokkenheid.
Steekwoorden: creatief bezig – ontmoeting - gezelligheid - afleiding - samen koffie drinken - wekelijks uitje - uit isolement - wederzijdse betrokkenheid - ook bezigheid thuis - mooie verkoopproducten
Activiteiten zijn: Breien en haken – borduren - kussens knopen -
Maar ook: kaarten - spelletjes doen - gezamenlijke kerstviering - huisbezoek
Bestellen is ook mogelijk. Zie vitrinekast Buurthuis of neem contact op via secreatariaat. 

PR - Rondbrengen ZOD-Nieuwsflits bij leden zonder e-mailadres

werkgroepleden
Gerda Sanders, Noud Maas, Marietje vd Linden, Ria Lindeman

Fietspaden - Veiligheid - Bereikbaarheid

Werkgroepleden:
Maria Eeuwes, Steef de Jong, Ria Lindeman, Peter Bekkers, Jacqueline van Strien, Lilian van Vijfeijken
Deze werkgroep zet zich in voor veiligheid en bereikbaarheid d.m.v. fietspaden.

Hoog op de agenda staat het fietspad van Lieshout naar (Son en) Breugel. Hiervoor is een conceptaanvraag ingediend bij de gemeente Laarbeek. Dat geldt eveneens voor recreatieve fietsroute D'n Erpse Pad,  waar een conceptaanvraag voor  is ingediend. Zie ook Projecten/Huidige Projecten/Natuur en Recreatie - Fietspaden

Op 15 nov. 2018 is door ZOD-bestuurslid Anton van Strien ingesproken in de Commissievergadering van gemeente Laarbeek. Zie downloads rechts op scherm.

Deze werkgroep is slapend. Er wordt gewacht op gezamenlijke beweging van provincie, gemeente en Nuenen. Zorg om het Dorp alsmede Dorpsraad Lieshout en aanwonenden blijven er voor pleiten.

Aantrekkelijk Mariahout

Deze werkgroep zet zich in om het dorp Mariahout een eigen stijl en uitstraling te geven.

ZOD-werkgroepleden:
Jan Egelmeers en Wilbert Kuijpers
Contactpersoon: Wilbert Kujpers wilbert@twee-en-20.nl

Er wordt nauw samengewerkt met contactpersoon centramanagement en ZOD-werkgroepen Centrum, Etalage-tentoonstelling en Natuur en Recreatie. Er wordt o.a. nagedacht over aankleding van het centrum, thematische vaandels, bloembakken, verbeterde uitstraling lege etalages en historische wandelroute door het dorp.

Etalage-tentoonstelling

Centrumvisie Etalage-tentoonstelling

Werkgroepleden:
Dennis van Kaathoven, Jan Jansen, Ria Lindeman, Helmie Segboer, Regine Wijnen.
Contactpersoon: Regine Wijnen regine@twee-en-20.n
Contactpersoon ZOD: Ria Lindeman

Om de leefbaarheid in het centrum te verhogen worden in voormalige winkelpanden etalage-tentoonstellingen georganiseerd.
Thema's zijn: Juni Watermaand, Historie van Mariahout, Herinrichitng Oranjeplein, Toneelvereniging Mariahout, Bevrijding enz.

Voor de leefbaarheid in de kern zijn in het verleden subsidies ontvangen van de Rabobank, gemeente Laarbeek en Ondernemersfonds Laarbeek, waarvoor hartelijk dank.

Bevrijding + Bevrijdingsplaquette

Werkgroep Bevrijding :
Regine Wijnen, Louise Gommers en Ria Lindeman
Contactpersoon: Regine Wijnen regine@twee-en-20.nl
Contactpersoon bestuur ZOD: Ria Lindeman r.lindeman@zorgomhetdorp.nl
Elk jaar wordt in september en in mei de Bevrijding gevierd. Deze werkgroep houdt zich hier mee bezig en heeft in 2019 de Bevrijdingsplaquette geplaatst bij de poort van het Processiepark bij het Oranjeplein. De plaquette is aangeboden door de leden van Zorg om het Dorp Mariahout.

Werkgroep Bevrijding maakt onderdeel uit van Oranjecommissie Vieren en Herdenken

Er wordt nauw samengewerkt met ZOD-werkgroepen Etalage-tentoonstelling, Fotoarchief Mariahout vanaf 1932. Verder met het Stichting Groene Hart van Mariahout en OLTM.
In de septembermaand als ook op 4 en 5 mei zal er aandacht geschonken worden aan het 'Dodenherdenking en Bevrijdingsdag'. Op 5 mei worden de lopers van het runningteam Laarbeek ontvangen die vanuit Wageningen het bevrijdingsvuur naar Laarbeek brengen.

ZOD Leefbaarheid in Mariahout

Brainstormgroep Leefbaarheid is ontstaan uit de 3 'Zorg om Mariahout'-groepen.
Hier hebben zich nog een aantal jongeren bijgevoegd te weten:
Natascha Vermeulen, Stan de Groot en Marleen de Groot.
Zij hebben al meegedacht over de herinrichting Oranjeplein en toestellen van de kinderen en jongeren ter plekke.

Welke jongeren willen 1 of 2 keer per jaar meedenken over de toekomst van Mariahout? Opgeven kan bij Ria Lindeman of de dorpsondersteuner.

Zorg om het Dorp

Vereniging Zorg om het Dorp behartigt de belangen van Mariahout. Het doel van Zorg om het Dorp (ZOD) is om Mariahout in beweging te brengen en op deze manier levensloopbestendig te houden.

Dorpsondersteuning

In Mariahout is samen met de dorpsondersteuner het Dorpsondersteuningsteam actief. Dit team is een netwerk van vrijwilligers waarbij vragen over wonen, welzijn en zorg in Mariahout opgevangen, beantwoord en opgelost kunnen worden.

Lees meer over dorpsondersteuning »

Contact

Heb je vragen aan Zorg om het Dorp Mariahout? Neem dan gerust contact met ons op via het secretariaat.

secretariaat@zorgomhetdorp.nl

Zorg om het Dorp

Vereniniging Zorg om het Dorp behartigt de belangen van Mariahout. Het doel van Zorg om het Dorp (ZOD) is om Mariahout in beweging te brengen en op deze manier levensloopbestendig te houden.

Dorpsondersteuning

In Mariahout is samen met de dorpsondersteuner het Dorpsondersteuningsteam actief. Dit team is een netwerk van vrijwilligers waarbij vragen over wonen, welzijn en zorg in Mariahout opgevangen, beantwoord en opgelost kunnen worden.

Lees meer over dorpsondersteuning »

Contact

Heb je vragen aan Zorg om het Dorp Mariahout? Neem dan gerust contact met ons op via het secretariaat.

secretariaat@zorgomhetdorp.nl

© 2021 zorgomhetdorp.nl Alle rechten voorbehouden.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram