Voor een leefbaar Mariahout
langwerpig header briefpapier ZOD nIeuw

AED

In april 2010 werd tijdens de jaarvergadering door ZOD de enquête  gepresenteerd, waarin de inwoners van Mariahout aan konden geven welke welzijns- en zorgproducten zij nog misten in onze kern. Eén van deze producten was de beschikbaarheid van de AED (Automatische Externe Defibrillator) bij het Buurthuis, zodat deze ook buiten de openingsuren bereikbaar is. SWL
kreeg de opdracht te inventariseren of dit in Mariahout en misschien Laarbeek-breed gerealiseerd kon worden. Namens ZOD was Henrie Bouwmans hier de kartrekker van.
 
Al snel bleek dat het Wit-Gele Kruis Lieshout-Mariahout actief bezig was om een AED-netwerk te realiseren. Beiden partijen besloten de krachten te bundelen en gaandeweg sloten ook Dorpsraad Lieshout en later Dorpsraad Beek en Donk en Platform Aarle-Rixtel zich aan.

De afgelopen periode is er veel gebeurd. Naast de financiële toezegging door de grote sponsors (Gemeente, Rabobank en Wit/Gele Kruis) bleken in Mariahout ook de Jumbo, fa.Harold Vereijken en ViERBINDEN  (Buurthuis) bereid te zijn hun AED apparaat, dag en nacht, beschikbaar te stellen voor de gemeenschap. Mede dankzij hen kon de organisatie rond komen en is de Stichting AED-alert Laarbeek opgericht. Per 2016 zal na goedkeuring van de raad deze Stichting jaarlijks subsidie ontvangen van de gemeente Laarbeek.

Wilt u ook als AED- vrijwilliger actief worden, dan kunt u zich bij José het secretariaat va ZOD opgeven voor de 1- avond durende cursus. Deze, alsmede de herhalingscursussen, zullen bij regelmaat worden aangeboden. Het bestuur van ZOD wenst Stichting AED-alert Laarbeek veel succes, samen met de vele vrijwilligers.

Zorg om het Dorp

Vereniging Zorg om het Dorp behartigt de belangen van Mariahout. Het doel van Zorg om het Dorp (ZOD) is om Mariahout in beweging te brengen en op deze manier levensloopbestendig te houden.

Dorpsondersteuning

In Mariahout is samen met de dorpsondersteuner het Dorpsondersteuningsteam actief. Dit team is een netwerk van vrijwilligers waarbij vragen over wonen, welzijn en zorg in Mariahout opgevangen, beantwoord en opgelost kunnen worden.

Lees meer over dorpsondersteuning »

Contact

Heb je vragen aan Zorg om het Dorp Mariahout? Neem dan gerust contact met ons op via het secretariaat.

secretariaat@zorgomhetdorp.nl

Zorg om het Dorp

Vereniniging Zorg om het Dorp behartigt de belangen van Mariahout. Het doel van Zorg om het Dorp (ZOD) is om Mariahout in beweging te brengen en op deze manier levensloopbestendig te houden.

Dorpsondersteuning

In Mariahout is samen met de dorpsondersteuner het Dorpsondersteuningsteam actief. Dit team is een netwerk van vrijwilligers waarbij vragen over wonen, welzijn en zorg in Mariahout opgevangen, beantwoord en opgelost kunnen worden.

Lees meer over dorpsondersteuning »

Contact

Heb je vragen aan Zorg om het Dorp Mariahout? Neem dan gerust contact met ons op via het secretariaat.

secretariaat@zorgomhetdorp.nl

© 2021 - 2024 zorgomhetdorp.nl Alle rechten voorbehouden.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram