Voor een leefbaar Mariahout
langwerpig header briefpapier ZOD nIeuw

Centrumvisie en stg. Groene hart Mariahout

Contactpersonen i.s.m. ZOD:
Harold de Louw, Henk Hulsen en Wim Meulendijks

Op zondag 3 juni 2018 is het Processiepark als dorpspark heropend. Dit gebeurde tijdens de festiviteiten van Mariahout 85. 
De organisatie is vanaf 2018 in handen van stichting Groene hart van Mariahout. Namens ZOD heeft Harold de Louw zitting in het bestuur (penningmeester). Henk Hulsen (Locatieraad parochie en ZOD) wordt secretaris en Wim Meulendijks (ZOD/Parochie) neemt de plaats in namens de parkwerkers. Alle complimenten ook aan de andere parkwerkers die dit in 2018 gerealiseerd hebben, nl. Albert Biemans, Tinie Vogels, Gerrie Bunthof en Andre van Rooij. Allen proficiat. In december 2018 ontvingen zij het vrijwilligerscompliment van Laarbeek.
Het park zal de komende jaren verder ingericht worden met beplanting en een extra afwateringssysteem vanaf de Bernadettestraat zal in de vijver het waterpeil op hoogte brengen. Ook zal de poort van het OLTM omgebouwd worden tot een gezamenlijke poort naar het park.

Geschiedenis over de omvorming van 'gesloten' Processiepark tot 'open' dorpspark - Deze geschiedenis en visie is uitgebreid te lezen bij downloads rechts - Opzet en aanvraag Processiepark

Het "Groene Hart' van Mariahout staat de laatste jaren steeds meer in de belangstelling. Dit was historisch gezien ook al zo.
Notitie 'Centrumvisie, een klein dorp met een groot hart' geeft aan hoe in de toekomst het 'Groene Hart' een plek van iedereen kan blijven en worden.

Bezoekers weten de plek bij de Grot en OLV van Lourdeskerk te vinden. Het porcessiepark kan alleen nog wat toegankelijiker worden gemaakt. Daarom wil Zorg om het Dorp de unieke waarde van dit 'Groene, cultureel, religieuze Hart' in Mariahout optimaliseren.  Een plek voor bezinning en ontmoeting voor iedereen. Waar we zuinig op moeten zijn.

Vele vrijwilligers zijn met hart en ziel actief bij de Grot, kerk, kerkhof, processiepark en openluchttheater. Dankzij hen kan iedereen genieten van deze unieke plek. Dat moet ten alle tijden in ere gehouden worden. Zorg om het Dorp wil zich daar sterk voor maken.

In 2014 heeft werkgroep 'Processiepark' gebrainstormd over de veranderende functie van het park, met als blijvend uitgangspunt dat de religeuze sfeer gewaarborgd blijft. Er is gekeken naar aanpassiningen die de veiligheid van de bezoeker in een meer open park kunnen waarborgen. Men heeft zich uitgebreid laten adviseren over de keuze van de beplanting in combinatie met het onderhoudsplan en het toekomstige karakter van het park. Vrijwiliger Lars Eeuwes heeft de ideeën zichtbaar gemaakt in een prachtige parktekening. (Zie afbeelding rechts)

Deze tijdelijke werkgroep 'Processiepark' bestond uit: Harold de Louw en Ton Prüst (ZOD), Piet van Lierop, Albert Biemans en Harry de Groof (Park/Grotwerkers), Chris de Hoog (OLTM).
Als adviseur voegde dhr. v. Sleuwen uit Boekel zich daar ook bij. .
Op 1 dec. 2014 heeft deze werkgroep de ideeën gepresenteerd aan het bestuur van Zorg om het Dorp en aan de leden van het parochiebestuur van de Lourdeskerk. Op 10 december werd het gepresenteerd aan het toekomstig bestuur van de Eustachiusparochie. 

De commissie werd daarna ontbonden en vrijwilliger Lars Eeuwes (ontwerp en uitwerking Processiepark) en de commissieleden werden bedankt voor hun inzet.

Werkgroep Centrumvisie blijft actief om het 'Groene Hart' te optimaliseren en promoten. Dit in nauw overleg met het parochiebestuur, locatieraad en parkwerkploeg.
Anno 2015 is men gaan onderzoeken hoe men het regenwater vanaf de kerk terug kan leiden de natuur in. Dit in het kader van het project 'Duurzaamheid'.
Werkgroep 'Waterproject park' coördineert dit project. Zie 'Centrumvisie en Duurzaamheid' en 'Centrumvisie en Waterproject Park.

In 2017 is de laatste werkgroep van start gegaan: Processiepark 2018.
Er is een subsidieaanvraag geschreven om diverse subsidie te verkrijgen. Deze zijn ontvangen van de gemeente Laarbeek, Rabobank Peel Noord, Prins Bernard Cultuurfonds, Vsb-fonds en Oranjepfonds.

3 juni 2018 heeft de opening plaats gevonden. Het park moet nog geperfectioneerd en verder aangeplant worden. Tijdens de herindeling van het Oranjeplein zal ook de poort van het OLTM aangepast worden en een extra ingang naar het Processiepark krijgen. 
De focus voor de toekomst is het park nog meer in te richten voor natuurlijk spelen, bloemen te laten bloeien in perken gelijktijdig met de religieuze hoogtijdagen van Maria en een (overdag toegankelijke) poort aan de zijde van Bernadettestraat/Knapersven. Dit laatste als grote wens van de bevolking. Een belofte die al in 2014 door de parochiebesturen van Mariahout en Lieshout is toegezegd.

Zorg om het Dorp

Vereniging Zorg om het Dorp behartigt de belangen van Mariahout. Het doel van Zorg om het Dorp (ZOD) is om Mariahout in beweging te brengen en op deze manier levensloopbestendig te houden.

Dorpsondersteuning

In Mariahout is samen met de dorpsondersteuner het Dorpsondersteuningsteam actief. Dit team is een netwerk van vrijwilligers waarbij vragen over wonen, welzijn en zorg in Mariahout opgevangen, beantwoord en opgelost kunnen worden.

Lees meer over dorpsondersteuning »

Contact

Heb je vragen aan Zorg om het Dorp Mariahout? Neem dan gerust contact met ons op via het secretariaat.

secretariaat@zorgomhetdorp.nl

Zorg om het Dorp

Vereniniging Zorg om het Dorp behartigt de belangen van Mariahout. Het doel van Zorg om het Dorp (ZOD) is om Mariahout in beweging te brengen en op deze manier levensloopbestendig te houden.

Dorpsondersteuning

In Mariahout is samen met de dorpsondersteuner het Dorpsondersteuningsteam actief. Dit team is een netwerk van vrijwilligers waarbij vragen over wonen, welzijn en zorg in Mariahout opgevangen, beantwoord en opgelost kunnen worden.

Lees meer over dorpsondersteuning »

Contact

Heb je vragen aan Zorg om het Dorp Mariahout? Neem dan gerust contact met ons op via het secretariaat.

secretariaat@zorgomhetdorp.nl

© 2021 - 2024 zorgomhetdorp.nl Alle rechten voorbehouden.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram