Voor een leefbaar Mariahout
langwerpig header briefpapier ZOD nIeuw

Centrumvisie Mariahout

De Centrumvisie Mariahout is tot stand gebracht binnen het IDOP 4, met als doel het creëren van een  aantrekkelijk dorpshart Mariahout.

Op 16 april 2012 is de Centrumvisie Mariahout aan de leden van Zorg om het Dorp en belangstellenden gepresenteerd door stedebouwkundige Kees Stegenga. Het draagt als titel: een klein dorp met een groot hart.
In de weken daarvoor is het eveneens gepresenteerd aan het bestuur van ZOD, de direct betrokkenen en aan de wethouders. Tevens is het projectboek officieel aan wethouder J. Briels overhandigd. Het bestuur van ZOD wacht nog op een officiele eerste reactie van B en W.
De Centrumvisie is te lezen in de download. Het kent 3 speerpunten.
1 de Mariastraat
2 het park, groene hart
3 het Oranjeplein

Om de mogelijke plannen ook realiseerbaar te maken is veel overleg nodig met de direct betrokkenen. In een later stadium kunnen dan keuzes gemaakt worden over het invullen van de diverse details.
Wie mee wil helpen deze kar te trekken kan zich aanmelden bij het secreatriaat of bij een van de bestuursleden. Reacties en ideeën zijn welkom.

Zorg om het Dorp

Vereniging Zorg om het Dorp behartigt de belangen van Mariahout. Het doel van Zorg om het Dorp (ZOD) is om Mariahout in beweging te brengen en op deze manier levensloopbestendig te houden.

Dorpsondersteuning

In Mariahout is samen met de dorpsondersteuner het Dorpsondersteuningsteam actief. Dit team is een netwerk van vrijwilligers waarbij vragen over wonen, welzijn en zorg in Mariahout opgevangen, beantwoord en opgelost kunnen worden.

Lees meer over dorpsondersteuning »

Contact

Heb je vragen aan Zorg om het Dorp Mariahout? Neem dan gerust contact met ons op via het secretariaat.

secretariaat@zorgomhetdorp.nl

Zorg om het Dorp

Vereniniging Zorg om het Dorp behartigt de belangen van Mariahout. Het doel van Zorg om het Dorp (ZOD) is om Mariahout in beweging te brengen en op deze manier levensloopbestendig te houden.

Dorpsondersteuning

In Mariahout is samen met de dorpsondersteuner het Dorpsondersteuningsteam actief. Dit team is een netwerk van vrijwilligers waarbij vragen over wonen, welzijn en zorg in Mariahout opgevangen, beantwoord en opgelost kunnen worden.

Lees meer over dorpsondersteuning »

Contact

Heb je vragen aan Zorg om het Dorp Mariahout? Neem dan gerust contact met ons op via het secretariaat.

secretariaat@zorgomhetdorp.nl

© 2021 - 2024 zorgomhetdorp.nl Alle rechten voorbehouden.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram