Voor een leefbaar Mariahout
langwerpig header briefpapier ZOD nIeuw

Centrumvisie Mariahout

Werkgroepleden Centrumvisie algemeen: Harold de Louw, Anton van Strien en Ria Lindeman

De Centrumvisie Mariahout is tot stand gebracht binnen het IDOP 4, met als doel het creëren van een  aantrekkelijk dorpshart Mariahout.
De visie wordt als richtlijn gebruikt om mogelijke aanpassingen in het centrum van Mariahout te beargumenteren en bespreekbaar te maken. Met als doel te streven naar meer leefbaarheid in ons dorp.

Op 16 april 2012 is de Centrumvisie Mariahout aan de leden van Zorg om het Dorp en belangstellenden gepresenteerd door stedebouwkundige Kees Stegenga. Het draagt als titel: een klein dorp met een groot hart.
In de weken daarvoor is het eveneens gepresenteerd aan het bestuur van ZOD, de direct betrokkenen en aan de wethouders. Tevens is het projectboek officieel aan wethouder J. Briels overhandigd. Het bestuur van ZOD wacht nog op een officiele eerste reactie van B en W.
De Centrumvisie is te lezen in de download. Het kent 3 speerpunten.
1 de Mariastraat
2 het park, groene hart
3 het Oranjeplein

Om de mogelijke plannen ook realiseerbaar te maken is veel overleg nodig met de direct betrokkenen. In een later stadium kunnen dan keuzes gemaakt worden over het invullen van de diverse details.
Wie mee wil helpen deze kar te trekken kan zich aanmelden bij het secreatriaat of bij een van de bestuursleden. Reacties en ideeën zijn welkom.

Het plan is te lezen bij "downloads" (rechts). Indien u het programma niet kunt openen , dan kunt u via onderstaande link het stuurprogramma gratis installeren. http://get.adobe.com/nl/reader/

In 2014 is besloten het plan te gaan realiseren d.m.v. het opstarten van deelprojecten. Bij alle projecten streeft men er naar deze zodanig uit te voeren dat het bijdraagt aan 'duurzame leefbaarheid'. Aspecten als 'ondernemen, milieu en samenleven' zouden hierbij in evenwicht moeten komen.

In 2019 is het project bijna geheel afgesloten nadat het Oranjeplein geopend werd. De werkgroepleden Centrumvisie zijn beschikbaar voor de 'nazorg' van dit project.
Allen die meegeholpen hebben hartelijk dank voor de inzet.

Zorg om het Dorp

Vereniging Zorg om het Dorp behartigt de belangen van Mariahout. Het doel van Zorg om het Dorp (ZOD) is om Mariahout in beweging te brengen en op deze manier levensloopbestendig te houden.

Dorpsondersteuning

In Mariahout is samen met de dorpsondersteuner het Dorpsondersteuningsteam actief. Dit team is een netwerk van vrijwilligers waarbij vragen over wonen, welzijn en zorg in Mariahout opgevangen, beantwoord en opgelost kunnen worden.

Lees meer over dorpsondersteuning »

Contact

Heb je vragen aan Zorg om het Dorp Mariahout? Neem dan gerust contact met ons op via het secretariaat.

secretariaat@zorgomhetdorp.nl

Zorg om het Dorp

Vereniniging Zorg om het Dorp behartigt de belangen van Mariahout. Het doel van Zorg om het Dorp (ZOD) is om Mariahout in beweging te brengen en op deze manier levensloopbestendig te houden.

Dorpsondersteuning

In Mariahout is samen met de dorpsondersteuner het Dorpsondersteuningsteam actief. Dit team is een netwerk van vrijwilligers waarbij vragen over wonen, welzijn en zorg in Mariahout opgevangen, beantwoord en opgelost kunnen worden.

Lees meer over dorpsondersteuning »

Contact

Heb je vragen aan Zorg om het Dorp Mariahout? Neem dan gerust contact met ons op via het secretariaat.

secretariaat@zorgomhetdorp.nl

© 2021 - 2024 zorgomhetdorp.nl Alle rechten voorbehouden.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram