Voor een leefbaar Mariahout
langwerpig header briefpapier ZOD nIeuw

Hondenpoep - Inventarisatie voor toekomst

Contactpersoon: Anton van Strien (bestuur ZOD)
Dorpsondersteuner: Suzan de Koning

In de download kunt u lezen hoe het beleid is van de gemeente Laarbeek inzake hondenpoep. Voor aanpassing van het beleid is gevraagd de meningen van de dorpsbewoners te inventariseren. Inmiddels zijn de suggesties verwerkt.
Met hulp van dorpsondersteuner Suzan de Koning en bestuurslid ZOD Anton van Strien, welke hierbij een neutrale rol speelden, gingen de buurtverenigingen van de Kempkes en de Hoge Suute in overleg over het hondenuitrenveldje. Tijdens een tweede bijeenkomst waren er nog een aantal omwonenden bij. Men is gezamenlijk tot een aanbeveling gekomen:
Het uitlaten van de honden moet geschieden in het verplaatste buitengebied en niet in de nieuwe wijk de Hoge Suute. Om te stimuleren dat er andere looproutes komen, zal de hondenuitlaatstrook, welke nu midden in een woonwijk ligt, verdwijnen. Er moeten veel meer prullenbakken geplaatst worden voor het wegwerpen van de drollenzakjes.

Zorg om het Dorp wacht het uiteindelijke resultaat af van de nieuwe notitie 'hondenpoep'.

Zorg om het Dorp

Vereniging Zorg om het Dorp behartigt de belangen van Mariahout. Het doel van Zorg om het Dorp (ZOD) is om Mariahout in beweging te brengen en op deze manier levensloopbestendig te houden.

Dorpsondersteuning

In Mariahout is samen met de dorpsondersteuner het Dorpsondersteuningsteam actief. Dit team is een netwerk van vrijwilligers waarbij vragen over wonen, welzijn en zorg in Mariahout opgevangen, beantwoord en opgelost kunnen worden.

Lees meer over dorpsondersteuning »

Contact

Heb je vragen aan Zorg om het Dorp Mariahout? Neem dan gerust contact met ons op via het secretariaat.

secretariaat@zorgomhetdorp.nl

Zorg om het Dorp

Vereniniging Zorg om het Dorp behartigt de belangen van Mariahout. Het doel van Zorg om het Dorp (ZOD) is om Mariahout in beweging te brengen en op deze manier levensloopbestendig te houden.

Dorpsondersteuning

In Mariahout is samen met de dorpsondersteuner het Dorpsondersteuningsteam actief. Dit team is een netwerk van vrijwilligers waarbij vragen over wonen, welzijn en zorg in Mariahout opgevangen, beantwoord en opgelost kunnen worden.

Lees meer over dorpsondersteuning »

Contact

Heb je vragen aan Zorg om het Dorp Mariahout? Neem dan gerust contact met ons op via het secretariaat.

secretariaat@zorgomhetdorp.nl

© 2021 - 2024 zorgomhetdorp.nl Alle rechten voorbehouden.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram