Voor een leefbaar Mariahout
langwerpig header briefpapier ZOD nIeuw

IDOP: Integraal Dorps Ontwikkelings Programma Mariahout

Eind 2011 is het IDOP afgesloten.

De 8  volgende speerpunten zijn gerealiseerd:
Project 1: Verbetering positie Dorpsvereniging
Project 2: Verbreding speelvoorziening op het Oranjeplein
Project 3: Realisatie starters- en seniorenwoningen
Project 4: Aantrekkelijk Dorpshart Mariahout
Project 5: Inrichten Dorpsservicecentrum en meerdere welzijnsproducten vanuit het Buurthuis
Project 6: Bouwkundige aanpassing Openluchttheater
Project 7: Zorgboerderij Grootenhout
Project 8: Ontwikkeling wandelroutes (ommetjes)

Zorgboerderij Grootenhout en het Openluchttheater Mariahout hebben het programma in eigen beheer genomen. Zie de websites onder het tabblad "Links".

Zorg om het Dorp

Vereniging Zorg om het Dorp behartigt de belangen van Mariahout. Het doel van Zorg om het Dorp (ZOD) is om Mariahout in beweging te brengen en op deze manier levensloopbestendig te houden.

Dorpsondersteuning

In Mariahout is samen met de dorpsondersteuner het Dorpsondersteuningsteam actief. Dit team is een netwerk van vrijwilligers waarbij vragen over wonen, welzijn en zorg in Mariahout opgevangen, beantwoord en opgelost kunnen worden.

Lees meer over dorpsondersteuning »

Contact

Heb je vragen aan Zorg om het Dorp Mariahout? Neem dan gerust contact met ons op via het secretariaat.

secretariaat@zorgomhetdorp.nl

Zorg om het Dorp

Vereniniging Zorg om het Dorp behartigt de belangen van Mariahout. Het doel van Zorg om het Dorp (ZOD) is om Mariahout in beweging te brengen en op deze manier levensloopbestendig te houden.

Dorpsondersteuning

In Mariahout is samen met de dorpsondersteuner het Dorpsondersteuningsteam actief. Dit team is een netwerk van vrijwilligers waarbij vragen over wonen, welzijn en zorg in Mariahout opgevangen, beantwoord en opgelost kunnen worden.

Lees meer over dorpsondersteuning »

Contact

Heb je vragen aan Zorg om het Dorp Mariahout? Neem dan gerust contact met ons op via het secretariaat.

secretariaat@zorgomhetdorp.nl

© 2021 - 2024 zorgomhetdorp.nl Alle rechten voorbehouden.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram