Voor een leefbaar Mariahout
langwerpig header briefpapier ZOD nIeuw

Infoschermen

Contactpersoon werkgroep 'Infoschermen': Anton van Strien   a.vanstrien@zorgomhetdorp.nl en penningmeester Anoeska Bardoel.

Om tot een nog betere informatie voorziening te komen, heeft Zorg om het Dorp tv-schermen geplaatst bij de Jumbo en het Buurthuis 2x. Ook fysiotherapie Kemps/Maas heeft een scherm waar de info wordt uitgezonden.
Naast het laatste nieuws op de website, in de Nieuwsflits, Nieuwsbrief en  Facebook, wordt iedereen ook op de hoogte gehouden via deze infoschermen.
Er kunnen gratis dia's geplaatst worden door/voor verenigingen, werkgroepen en niet commerciële initiatieven. Via het secretariaat ontvangt u een Powerpoint dia (ppt(x) welke u kunt vullen met een logo, foto en tekst. Let op dat er u grote letters gebruikt en er niet te veel opstaat want het moet op grotere afstand te lezen zijn. U slaat de dia op en stuurt de dia  naar schermbeheerder Anton van Strien:  a.vanstrien@zorgomhetdorp.nl .

Ook bedrijven kunnen hun mededelingen kwijt.
Voor €10 per maand, € 25 per kwartaal of € 90 per jaar.
Informatie hierover inwinnen kan bij de de contactpersoon A. van Strien of het secretariaat,  
secretariaat@zorgomhetdorp.nl  of lees de info bij downloads rechts.

Zorg om het Dorp

Vereniging Zorg om het Dorp behartigt de belangen van Mariahout. Het doel van Zorg om het Dorp (ZOD) is om Mariahout in beweging te brengen en op deze manier levensloopbestendig te houden.

Dorpsondersteuning

In Mariahout is samen met de dorpsondersteuner het Dorpsondersteuningsteam actief. Dit team is een netwerk van vrijwilligers waarbij vragen over wonen, welzijn en zorg in Mariahout opgevangen, beantwoord en opgelost kunnen worden.

Lees meer over dorpsondersteuning »

Contact

Heb je vragen aan Zorg om het Dorp Mariahout? Neem dan gerust contact met ons op via het secretariaat.

secretariaat@zorgomhetdorp.nl

Zorg om het Dorp

Vereniniging Zorg om het Dorp behartigt de belangen van Mariahout. Het doel van Zorg om het Dorp (ZOD) is om Mariahout in beweging te brengen en op deze manier levensloopbestendig te houden.

Dorpsondersteuning

In Mariahout is samen met de dorpsondersteuner het Dorpsondersteuningsteam actief. Dit team is een netwerk van vrijwilligers waarbij vragen over wonen, welzijn en zorg in Mariahout opgevangen, beantwoord en opgelost kunnen worden.

Lees meer over dorpsondersteuning »

Contact

Heb je vragen aan Zorg om het Dorp Mariahout? Neem dan gerust contact met ons op via het secretariaat.

secretariaat@zorgomhetdorp.nl

© 2021 - 2024 zorgomhetdorp.nl Alle rechten voorbehouden.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram