Voor een leefbaar Mariahout
langwerpig header briefpapier ZOD nIeuw

Processiepark Contactpersonen Stichting Groene Hart

De werkgroep is opgegaan in  Stichting Groene hart van Mariahout.
Namens Zorg om het Dorp is Henk Hulsen de contactpersoon bij werkgroep 'Aanpassing Bernadettestraat', dit in verband met gescheiden afwatering en toestroom naar Processiepark vijver. De herinriching van de Bernadettstraat vindt plaats in 2019.

Werkgroep 'Waterproject park': Harold de Louw (ZOD), Henk Hulsen (locatieraad parochie / ZOD), Wim Meulendijks (parkwerkers), Leon de Louw (Parochiebestuur) en Erwin Kerkhof (Waterschap Aa en Maas)

In 2015 is bovenstaande werkgroep gestart. Alles kwam in een stroomversnelling na de thema-avond 'Duurzaam leven en wonen in Mariahout' waar Erwin Kerkhof van Waterschap de Aa en Maas een lezing gaf over hergebruik van water door de natuur. De werkgroep heeft een projectplan geschreven om zo subsidies bij het Waterschap en andere fondsen aan te vragen. In 2016 hoopt met met de toe te kennen subsidies te kunnen starten met het uitvoeren van dit project.
Inmiddels is begin 2016 een toezegging gedaan van 10.000 euro van Waterschap Aa en Maas. Daarvoor hartelijk dank.

Uit Nieuwsbrief jrg. 6 nr. 1 maart:
Processiepark
Tijdens de jaarvergadering 2015 werd door bestuurslid Harold de Louw het ontwerp ‘renovatie Processiepark’ gepresenteerd. Een ontwerp dat in 2014 ontwikkeld is door werkgroep Processiepark met hulp van de deskundigen waaronder Lars Eeuwes. Dit ontwerp verkreeg de instemming van het bestuur Bovendien was de vervanging van de riolering van de parochiekerk wenselijk en een onderhoudsbeurt van de parkvijver nodig. Dat is voor beide besturen aanleiding geweest om, in samenspraak met Waterschap Aa en Maas, op een heel centrale ontmoetingsplek in Mariahout een voorbeeldproject te realiseren van afkoppeling van het regenwater van de parochiekerk naar de in de directe omgeving gelegen parkvijver. Voor dit project werd een subsidie van € 10.000 verkregen van Waterschap Aa en Maas. Ook werd in januari 2016 nog een aanvullende subsidieaanvraag gedaan bij het Prins Bernhard Cultuurfonds van € 5.000. Bij gehele honorering kan ook de compostopslag verplaatst en geheel vernieuwd worden. Wij hopen deze subsidie te ontvangen, waardoor het gehele project in de komende tijd uitgevoerd kan worden. Wij streven er naar om begin juni bij de opening van de Laarbeekse  ‘Juni watermaand’-activiteiten het project op te leveren en aan Laarbeek te presenteren.   http://www.zorgomhetdorp.nl/projecten/huidige_projecten/centrumvisiewaterprojectpark

In 2018 zal het project verder uitgebreid worden als de Bernadettestraat heringericht wordt. Een hemelwater-afwateringssysteem zal dan ondergronds geleid worden richting de parkvijver.

Zorg om het Dorp

Vereniging Zorg om het Dorp behartigt de belangen van Mariahout. Het doel van Zorg om het Dorp (ZOD) is om Mariahout in beweging te brengen en op deze manier levensloopbestendig te houden.

Dorpsondersteuning

In Mariahout is samen met de dorpsondersteuner het Dorpsondersteuningsteam actief. Dit team is een netwerk van vrijwilligers waarbij vragen over wonen, welzijn en zorg in Mariahout opgevangen, beantwoord en opgelost kunnen worden.

Lees meer over dorpsondersteuning »

Contact

Heb je vragen aan Zorg om het Dorp Mariahout? Neem dan gerust contact met ons op via het secretariaat.

secretariaat@zorgomhetdorp.nl

Zorg om het Dorp

Vereniniging Zorg om het Dorp behartigt de belangen van Mariahout. Het doel van Zorg om het Dorp (ZOD) is om Mariahout in beweging te brengen en op deze manier levensloopbestendig te houden.

Dorpsondersteuning

In Mariahout is samen met de dorpsondersteuner het Dorpsondersteuningsteam actief. Dit team is een netwerk van vrijwilligers waarbij vragen over wonen, welzijn en zorg in Mariahout opgevangen, beantwoord en opgelost kunnen worden.

Lees meer over dorpsondersteuning »

Contact

Heb je vragen aan Zorg om het Dorp Mariahout? Neem dan gerust contact met ons op via het secretariaat.

secretariaat@zorgomhetdorp.nl

© 2021 - 2024 zorgomhetdorp.nl Alle rechten voorbehouden.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram