Voor een leefbaar Mariahout
langwerpig header briefpapier ZOD nIeuw

Duurzaamheid

Werkgroep Duurzaamheid: Diverse bestuursleden. 
secretaiaat@zorgomhetdorp.nl

2020-03-17 Thema-avond Duurzaam Mariahout: wonen en leven in balans

Ondewerpen: woonenquete betaalbare koopwoningen met minimaal 1 slaapkamer beneden en minimaal 2 slaapkamers. Bestemd voor senioren, medioren en starters. Inclusiviteit als basisvraag bij inrichting binnen- en buitengebied. Laagdrempelige routegebonden recreatie in de natuur. Wandelen en fietsen stimuleren voor 4 generaties. Onderzoek naar Mariahout-brede energie voorziening. Asbestverwijdering. 

Historie

Op 12 oktober 2015 organiseerde het bestuur van Zorg om het Dorp de thema-avond 'Duurzaam wonen en leven in Mariahout'
In de inleiding werd aangegeven wat duurzaamheid betekende volgens de
Verenigde Naties 1987, nl. ‘People, Planet and Profit’. Dat betekent dat men streeft naar een evenwichtige ontwikkeling van mensen, milieu en economie.
Dit uitgangspunt heeft Zorg om het Dorp proberen te vertalen naar Mariahout en in het bijzonder toe te passen in de Centrumvisie van ZOD.
Naast het thema 'Duurzame Leefbaarheid' van de voorzitter, (zie downloads rechts onder de foto's), gaf het Waterschap aan hoe regenwater hergebruikt kan worden binnen de natuur, met als voorbeeld het opvangen van regenwater bij de kerk en het loskoppelen van de riolering. (Zie tab Centrumvisie en Waterproject park). Ook de ondernemers en welzijnsorganisaties gaven aan hoe zij het thema 'duurzaamheid' in hun werk als leidraad namen. Wethouder Briels maakte bekend dat de normen voor subsidietoekenning voor duurzame projecten nog geformuleerd moesten worden.

Al met al was het een zeer inspirerende en druk bezochte avond, waarna nieuwe ideeën uitgewerkt konden gaan worden op het gebied van natuurlijke waterafvoer, het stimuleren van het ondernemersschap in Mariahout en het streven naar situaties waar mensen zich veilig voelen. Dat allemaal gericht op een levensloopbestendig Mariahout en ingepast in de visie over ons veilige, groene en levendige centrum.

Er wordt gestreefd naar voortgang van dit project. Nieuwe ideeen zijn welkom. Iedereen mag meedenken.

2018
- Tijdens jaarvergadering is een informatieve presentatie gegeven over gezamenlijke asbestsanering voor particulieren. Vanuit de bevolking is hier nog niet op ingesprongen.
- in 2018 zijn de deelprojecten gestart in het kader van duurzame leefbaarheid en wel met de thema's TOEGANKELIJKHEID EN BEREIKBAARHEID

Er wordt gestreefd naar fietspaden richting Son en Breugel. Zowel langs de Sonseweg als ook een toeristische route over D'n Erpse Pad met als oorspronkelijke functie de doorsteek naar Son en Breugel.

ZOD heeft hiervoor in 2018 twee Conceptaanvragen ingediend bij de gemeente Laarbeek en de raad. Zie Natuur en Recreatie; Fietspaden.
ZOD zal de komende jaren hier nadrukkelijk op in blijven zetten.

2019  
ZOD blijft de voortgang aangaande de fietspaden en toegankelijke vennenroute op de voet volgen en zal vragen blijven stellen over de voortgang ervan. Van belang voor ‘People, Planet and Profit’  


Zorg om het Dorp

Vereniging Zorg om het Dorp behartigt de belangen van Mariahout. Het doel van Zorg om het Dorp (ZOD) is om Mariahout in beweging te brengen en op deze manier levensloopbestendig te houden.

Dorpsondersteuning

In Mariahout is samen met de dorpsondersteuner het Dorpsondersteuningsteam actief. Dit team is een netwerk van vrijwilligers waarbij vragen over wonen, welzijn en zorg in Mariahout opgevangen, beantwoord en opgelost kunnen worden.

Lees meer over dorpsondersteuning »

Contact

Heb je vragen aan Zorg om het Dorp Mariahout? Neem dan gerust contact met ons op via het secretariaat.

secretariaat@zorgomhetdorp.nl

Zorg om het Dorp

Vereniniging Zorg om het Dorp behartigt de belangen van Mariahout. Het doel van Zorg om het Dorp (ZOD) is om Mariahout in beweging te brengen en op deze manier levensloopbestendig te houden.

Dorpsondersteuning

In Mariahout is samen met de dorpsondersteuner het Dorpsondersteuningsteam actief. Dit team is een netwerk van vrijwilligers waarbij vragen over wonen, welzijn en zorg in Mariahout opgevangen, beantwoord en opgelost kunnen worden.

Lees meer over dorpsondersteuning »

Contact

Heb je vragen aan Zorg om het Dorp Mariahout? Neem dan gerust contact met ons op via het secretariaat.

secretariaat@zorgomhetdorp.nl

© 2021 - 2024 zorgomhetdorp.nl Alle rechten voorbehouden.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram