Voor een leefbaar Mariahout
langwerpig header briefpapier ZOD nIeuw

5 mei - Mariahout verwelkomde runnersteam met bevrijdingsvuur

Op 5 mei ontving Mariahout het runnersteam Laarbeek dat gedurende de hele nacht van Wageningen naar Laarbeek is gelopen met de fakkel. Om 10.00 uur werd met de fakkel met het bevrijdingsvuur de 2 kaarsen bij de oorlogshelden aangestoken. Secretaris van de parochie Henk van Eijndhoven hield een indrukwekkende toespraak over de overgang van herdenking naar bevrijding. Het was een mooie bijeenkomst.

Zijn ze er al? Ja bijna, maar ze komen zeker heel snel, in de verte hoor ik ze al. Ongetwijfeld uitspraken die in die dagen gedaan zijn. En natuurlijk werd er in spanning afgewacht, …. Eindelijk na die 5 jaren weer vrij, geen rekening te hoeven houden met de opgelegde regels en wetten. In spanning afwachtend voor een aantal, die waren ondergedoken om de eis ontduiken om elders gedwongen te gaan werken, zodat  de productie van oorlogsmateriaal kon doorgaan. Vele jonge mannen in de kinderrijke gezinnen in de regio waren ondergedoken. Dit was ook een manier van stil verzet. Met blijdschap op de gezichten werden de bevrijders ontvangen, degenen die nog ergens een Nederlandse vlag hadden verstopt, haalden die tevoorschijn en ontvingen de bevrijders met enthousiast gezwaai.
Het nieuws verspreidde zich door de omgeving als een lopend vuur.

Jullie hebben dit wel heel letterlijk op je genomen om lopend met het vuur hierheen te komen.
Welkom aan runnersteam Laarbeek met het bevrijdingsvuur. Vannacht lopend vanuit Wageningen naar Laarbeek gekomen; Via vele monumenten en plekken die herinneren aan de bezetting, plekken die nu gekoesterd worden omdat zij niet alleen een herinnering zijn aan het moment van bevrijding en vrede, maar ook van verdriet en herdenking, plekken die symbool staan voor diep gekerfde wonden in de harten van mensen die dierbaren hebben verloren. 
Daarom is het goed dat u met dit bevrijdingsvuur hier in Mariahout bent gestopt om een eer te brengen op deze plek waar 2 mensen rusten, die het kostbaarste hebben gegeven wat zij bezaten. Mede door hen kunnen wij hier nu in vrijheid en in vrede staan.
Graag wil  ik de brengers van dit vrijheidsvuur uitnodigen om het vuur te delen met ons door een licht te ontsteken bij deze twee gevallenen om zo toch de verbinding tot stand te brengen tussen toen en nu.

Jan Dekkers mag ik jou vragen om het vuur met ons te delen, zodat wij het ook hier brandend kunnen houden bij de oorlogsgraven van de Mariahoutse helden. Dan luisteren we vervolgens samen nar de ‘Last Post’

Na dit eerbetoon gaat u uw vreugdevolle tocht weer vervolgen; ongetwijfeld zult u overal met enthousiasme worden ontvangen. Wij zijn blij dat wij  onderdeel mochten zijn in deze tocht die herinneringen oproept, maar vooral een teken is van het feit dat wij nu in vrijheid leven, onze meningen vrij kunnen uiten en misschien wel onvoldoende beseffen wat het betekent om in vrede jezelf te kunnen ontwikkelen en te leven. 
SUCCES OP JULLIE MOOIE TOCHT VANDAAG EN BEDANKT DAT JULLIE GESTOPT ZIJN IN MARIAHOUT.     

Zorg om het Dorp

Vereniging Zorg om het Dorp behartigt de belangen van Mariahout. Het doel van Zorg om het Dorp (ZOD) is om Mariahout in beweging te brengen en op deze manier levensloopbestendig te houden.

Dorpsondersteuning

In Mariahout is samen met de dorpsondersteuner het Dorpsondersteuningsteam actief. Dit team is een netwerk van vrijwilligers waarbij vragen over wonen, welzijn en zorg in Mariahout opgevangen, beantwoord en opgelost kunnen worden.

Lees meer over dorpsondersteuning »

Contact

Heb je vragen aan Zorg om het Dorp Mariahout? Neem dan gerust contact met ons op via het secretariaat.

secretariaat@zorgomhetdorp.nl

Zorg om het Dorp

Vereniniging Zorg om het Dorp behartigt de belangen van Mariahout. Het doel van Zorg om het Dorp (ZOD) is om Mariahout in beweging te brengen en op deze manier levensloopbestendig te houden.

Dorpsondersteuning

In Mariahout is samen met de dorpsondersteuner het Dorpsondersteuningsteam actief. Dit team is een netwerk van vrijwilligers waarbij vragen over wonen, welzijn en zorg in Mariahout opgevangen, beantwoord en opgelost kunnen worden.

Lees meer over dorpsondersteuning »

Contact

Heb je vragen aan Zorg om het Dorp Mariahout? Neem dan gerust contact met ons op via het secretariaat.

secretariaat@zorgomhetdorp.nl

© 2021 - 2024 zorgomhetdorp.nl Alle rechten voorbehouden.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram