Voor een leefbaar Mariahout
langwerpig header briefpapier ZOD nIeuw

Gezellige nieuwjaarsreceptie alleengaanden

Alleen gaanden middag in Mariahout

Zorg om het Dorp op heeft op zondag 17 januari weer een activiteit georganiseerd voor leden die alleenwonend zijn. Dit vindt jaarlijks een paar keer plaats om zo, op de soms stille zondagen, gezellig bijeen te komen.
Met een leuke historische fotoquiz over Mariahout, samengesteld door Ger Aarts, werden gezamenlijk herinneringen opgehaald.
Doortje van der Burgt en Ger Aarts, die al verschillende jaren deze activiteiten in het Buurthuis organiseerden, namen afscheid van de werkgroep. Ze werden hiervoor hartelijk bedankt door de voorzitter van Zorg om het Dorp en alle aanwezigen. Hun opvolgers staan al weer klaar. Gerda van de Heuvel, Lies Berkvens en Marietje van der Linden zullen de werkgroep gaan bemensen. Iedereen wenste hen veel succes.
Bent u alleen gaand en wilt u zich ook aansluiten bij deze groep, meldt u dan aan bij vereniging Zorg om het Dorp via bovengenoemde personen,  
secretariaat@zorgomhetdorp.nl of in het Dorpsservicecentrum in het Buurthuis. Nieuwe leden zijn van harte welkom.

  

Zorg om het Dorp

Vereniging Zorg om het Dorp behartigt de belangen van Mariahout. Het doel van Zorg om het Dorp (ZOD) is om Mariahout in beweging te brengen en op deze manier levensloopbestendig te houden.

Dorpsondersteuning

In Mariahout is samen met de dorpsondersteuner het Dorpsondersteuningsteam actief. Dit team is een netwerk van vrijwilligers waarbij vragen over wonen, welzijn en zorg in Mariahout opgevangen, beantwoord en opgelost kunnen worden.

Lees meer over dorpsondersteuning »

Contact

Heb je vragen aan Zorg om het Dorp Mariahout? Neem dan gerust contact met ons op via het secretariaat.

secretariaat@zorgomhetdorp.nl

Zorg om het Dorp

Vereniniging Zorg om het Dorp behartigt de belangen van Mariahout. Het doel van Zorg om het Dorp (ZOD) is om Mariahout in beweging te brengen en op deze manier levensloopbestendig te houden.

Dorpsondersteuning

In Mariahout is samen met de dorpsondersteuner het Dorpsondersteuningsteam actief. Dit team is een netwerk van vrijwilligers waarbij vragen over wonen, welzijn en zorg in Mariahout opgevangen, beantwoord en opgelost kunnen worden.

Lees meer over dorpsondersteuning »

Contact

Heb je vragen aan Zorg om het Dorp Mariahout? Neem dan gerust contact met ons op via het secretariaat.

secretariaat@zorgomhetdorp.nl

© 2021 - 2024 zorgomhetdorp.nl Alle rechten voorbehouden.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram