Voor een leefbaar Mariahout
langwerpig header briefpapier ZOD nIeuw

Hulp van WiSH in het Dorpsservicecentrum van het Buurthuis

In het dorpsservicecentrum van het Buurthuis waren ook weer WiSH-vrijwilligers actief op zaterdag 9 april. Deskundigen op het gebied van computer, smartphone en tablet beantwoordden zeer uiteenlopende vragen van inwoners die om hulp kwamen. Het zoeken naar een wachtwoord om de Ipad opgestart te krijgen, het installeren van Outlook op de computers van Zorg om het Dorp, het aanpassen van programma’s op laptop en de printer en het aanmaken en uitleggen van Facebook. Dankzij de hulp van Jimmy, Lisa en Bart konden er bij inwoners van Mariahout veel problemen opgelost worden.
Oranjestraatje
Ook kwam er deskundige hulp om te kijken of het  ‘Oranjestraatje’ (van voormalige Rabobank tot aan de Mariastraat) aantrekkelijker, veiliger en leefbaarder gemaakt kon worden. Hierover hadden de bewoners en ondernemers samen al gebrainstormd. Na eerst ter plekke de situatie bekeken te hebben ging architect Marijn Vos aan het schetsen. Hij werd mede geadviseerd door Moira van Wish, die jarenlang gewerkt heeft in het straatje en dus goed op de hoogte was. Ook Zorg om het Dorp, die dit project begeleidt vanuit de Centrumvisie Mariahout dacht natuurlijk mee. Er is een veel belovend eerste begin gemaakt. Super!
Het project FRWRD van WiSH is een prachtige traditie waarmee diverse vrijwilligersgroepen een ‘steuntje in rug’ gekregen hebben. Mariahout is blij met jullie. Iedereen is volgend jaar weer van harte welkom!

Zorg om het Dorp

Vereniging Zorg om het Dorp behartigt de belangen van Mariahout. Het doel van Zorg om het Dorp (ZOD) is om Mariahout in beweging te brengen en op deze manier levensloopbestendig te houden.

Dorpsondersteuning

In Mariahout is samen met de dorpsondersteuner het Dorpsondersteuningsteam actief. Dit team is een netwerk van vrijwilligers waarbij vragen over wonen, welzijn en zorg in Mariahout opgevangen, beantwoord en opgelost kunnen worden.

Lees meer over dorpsondersteuning »

Contact

Heb je vragen aan Zorg om het Dorp Mariahout? Neem dan gerust contact met ons op via het secretariaat.

secretariaat@zorgomhetdorp.nl

Zorg om het Dorp

Vereniniging Zorg om het Dorp behartigt de belangen van Mariahout. Het doel van Zorg om het Dorp (ZOD) is om Mariahout in beweging te brengen en op deze manier levensloopbestendig te houden.

Dorpsondersteuning

In Mariahout is samen met de dorpsondersteuner het Dorpsondersteuningsteam actief. Dit team is een netwerk van vrijwilligers waarbij vragen over wonen, welzijn en zorg in Mariahout opgevangen, beantwoord en opgelost kunnen worden.

Lees meer over dorpsondersteuning »

Contact

Heb je vragen aan Zorg om het Dorp Mariahout? Neem dan gerust contact met ons op via het secretariaat.

secretariaat@zorgomhetdorp.nl

© 2021 - 2024 zorgomhetdorp.nl Alle rechten voorbehouden.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram