Voor een leefbaar Mariahout
langwerpig header briefpapier ZOD nIeuw

Informatieavond over wonen in Mariahout

Op maandag 8 november heeft er een informatieavond plaatsgevonden om  belangstellende jongeren te informeren over wonen en bouwen in Mariahout. De grote zaal was goed bezet en de sprekers gaven interessante informatie. De avond werd georganiseerd door Jouk Lukassen en Harold de Louw, bestuursleden Zorg om het Dorp, in samenspraak met de jongeren Annerieke van Hoof en Tom Hagelaars.

De inleiding werd verzorgd door Jouk Lukassen en hij gaf duidelijk aan hoe belangrijk de komst van jongeren in Mariahout is voor de leefbaarheid van het dorp. Het verdwijnen van verenigingen als de judoclub is een teken aan de wand dat er te weinig jeugd is. De komst van jonge gezinnen kunnen verdere daling van het leerlingenaantal op de basisschool voorkomen. Er moet dus gebouwd worden om het dorp leefbaar te houden.

Collectief Particulier Opdrachtgeverschap
Vastgoedregisseur Niels van Bree gaf duidelijke uitleg over CPO-wonen. Een groep particulieren besluiten samen te gaan bouwen en als ‘vereniging’ de organisatie in eigen hand te nemen. Dit alles met hulp van een vastgoedregisseur. Joost de Beer vertelde zijn ervaringen als voorzitter van zo’n vereniging toen in Beek en Donk hun woningen in het ‘Mariahouts straatje’ gebouwd werden. Jongeren uit Mariahout moesten noodgedwongen uitwijken naar een andere kern van Laarbeek daar er in Mariahout geen grond vrij was.

Tiny-Houses
Luck Dankers vertelde over zijn ervaringen als initiatiefnemer bij het plaatsen van de duurzame betaalbare prefab-Tiny Houses die in Aarle-Rixtel geplaatst zijn. Betaalbaar bij aanschaf, 15 jaar locatiegarantie met daarna mogelijke kans op verlenging of verplaatsing. De huisjes zijn een stuk goedkoper daar de grond niet gekocht wordt maar hebben wel een erfpacht van € 100,00 per maand.

Hypotheken en verzekeringen
De van oorsprong Mariahoutse Marja van de Burgt en Willeke Tenback, van de Rabobank,  hielden een presentatie over hypotheken en verzekeringen. Vragen over effecten van studieschulden en/of hulp van ouders op de hoogte van hypotheken als ook over kortingen bij collectieve aanvragen werden door hen beantwoord.

Wethouder Slaets en Meulensteen
Beide wethouders waren aanwezig. Er werd door hen aangegeven dat op de Hoge Suute komend jaar een plan ingetekend zal worden en dat, indien jongeren er op tijd bij zijn, er rekening kan worden gehouden met het opnemen van specifieke projecten. Voor de grond zou een korting gelden van een kleine 15 procent. Van belang is om al in een vroeg stadium contact met de wethouders op te nemen om te achterhalen wat de mogelijk- en onmogelijkheden zijn.

Tip van Zorg om het Dorp
Start op tijd met het bijeenroepen van mogelijke gegadigden; zowel voor CPO als ook voor Tiny-Houses projecten. Ga rond de tafel zitten; ZOD / Dorpsraad Mariahout kan hiervoor ruimte faciliteren om de opstart te vergemakkelijken. Maak elkaar enthousiast en onderzoek bij twijfel ook andere mogelijkheden van bouwen en kopen.

Zorg om het Dorp

Vereniging Zorg om het Dorp behartigt de belangen van Mariahout. Het doel van Zorg om het Dorp (ZOD) is om Mariahout in beweging te brengen en op deze manier levensloopbestendig te houden.

Dorpsondersteuning

In Mariahout is samen met de dorpsondersteuner het Dorpsondersteuningsteam actief. Dit team is een netwerk van vrijwilligers waarbij vragen over wonen, welzijn en zorg in Mariahout opgevangen, beantwoord en opgelost kunnen worden.

Lees meer over dorpsondersteuning »

Contact

Heb je vragen aan Zorg om het Dorp Mariahout? Neem dan gerust contact met ons op via het secretariaat.

secretariaat@zorgomhetdorp.nl

Zorg om het Dorp

Vereniniging Zorg om het Dorp behartigt de belangen van Mariahout. Het doel van Zorg om het Dorp (ZOD) is om Mariahout in beweging te brengen en op deze manier levensloopbestendig te houden.

Dorpsondersteuning

In Mariahout is samen met de dorpsondersteuner het Dorpsondersteuningsteam actief. Dit team is een netwerk van vrijwilligers waarbij vragen over wonen, welzijn en zorg in Mariahout opgevangen, beantwoord en opgelost kunnen worden.

Lees meer over dorpsondersteuning »

Contact

Heb je vragen aan Zorg om het Dorp Mariahout? Neem dan gerust contact met ons op via het secretariaat.

secretariaat@zorgomhetdorp.nl

© 2021 - 2024 zorgomhetdorp.nl Alle rechten voorbehouden.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram