Voor een leefbaar Mariahout
langwerpig header briefpapier ZOD nIeuw

Laarbeeks Compliment voor Dorpsondersteuningsteam Mariahout

Op woensdag 27 november ontving het ZOD-Dorpsondersteuningsteam Mariahout uit handen van burgemeester en tevens jurylid F. van der Meijden het Laarbeeks Compliment. Het Dorpsondersteuningsteam (DOT) wordt door Zorg om het Dorp (ZOD) omschreven als: Een groep deskundige vrijwilligers die het team Zorg en Welzijn ondersteunt en dus de professionals ontlast. Deze vrijwilligers zijn de ogen en oren van onze gemeenschap en bieden waar mogelijk is, hulp aan de medemens. Zij zijn naast werkzaam in het  Dorpsservicecentrum ook actief bij de mensen thuis.

Het DOT bestaat uit een aantal vrijwilligers (vaak voormalige professionals) welke bereid is om iedereen in Mariahout te ondersteunen en begeleiden. Het huidige DOT is tot stand gekomen na jarenlange ervaring met hulpverlening vanuit het eigen Dorpsservicecentrum (DSC) in Mariahout. Vanaf 2002 als gastvrouwen/heren in het DSC van de voormalige Rabobank en later als WMO-vrijwilligers in het nieuwe Buurthuis. Het hedendaagse DOT ‘trekt er ook op uit’ en verleent hulp bij de mensen thuis. Bovendien geeft het advies aan het Sociaal Domein en houdt dus binnen de gemeentelijke organisatie de vinger aan de pols.
Het bestuur van ZOD kan concluderen dat het DOT een krachtige werkgroep is waarvan de leden zich op verschillende manieren in zetten voor de leefbaarheid en het welzijn van Mariahout en haar inwoners. Dit type georganiseerde, veelzijdige en vrijwillige hulpverlening is uniek in de gem. Laarbeek.

Speerpunten Dorpsondersteuningsteam
Tijdens de raadsvisitatie in 2017 gaf dit team de toenmalige speerpunten aan, te weten: ondersteuning integratie statushouders, netwerkversterking bij mensen die zich eenzaam voelen, daadwerkelijke ondersteuning van mensen met financiële problemen. Dit is de laatste jaren uitgebreid met het ZOD service-uurtje op donderdagmiddag 14.00- 15.00 uur waar men probeert bij bezoekers de hulpvraag te beantwoorden of naar de juiste persoon door te verwijzen. Ook kunnen inwoners terecht voor (digitale) vragen aan ZOD of voor het vertellen van een persoonlijk verhaal. Bovendien zijn een aantal teamleden geschoold als netwerkcoach en zetten zich niet alleen in voor Mariahout maar, indien nodig, voor heel Laarbeek.

Toekomst in Laarbeek
Met het verdwijnen van ViERBINDEN als verbindende organisatie kan gesteld worden dat de samenwerking tussen het professionele Team Zorg & Welzijn en de vrijwilligers van het DOT het voorbeeld is dat vrijwilligers en professionals, functionerend in gemeenschapshuizen, nauw met elkaar kunnen samenwerken. In Mariahout vindt dat plaats in het Dorpsservicecentrum van het Buurthuis en  … op locatie bij de mensen thuis. Zorg om het Dorp streeft er naar, samen met de welzijnswerkers en het personeel van het Buurthuis, deze verbinding ook in de toekomst te kunnen blijven leggen.

 

 

  

Zorg om het Dorp

Vereniging Zorg om het Dorp behartigt de belangen van Mariahout. Het doel van Zorg om het Dorp (ZOD) is om Mariahout in beweging te brengen en op deze manier levensloopbestendig te houden.

Dorpsondersteuning

In Mariahout is samen met de dorpsondersteuner het Dorpsondersteuningsteam actief. Dit team is een netwerk van vrijwilligers waarbij vragen over wonen, welzijn en zorg in Mariahout opgevangen, beantwoord en opgelost kunnen worden.

Lees meer over dorpsondersteuning »

Contact

Heb je vragen aan Zorg om het Dorp Mariahout? Neem dan gerust contact met ons op via het secretariaat.

secretariaat@zorgomhetdorp.nl

Zorg om het Dorp

Vereniniging Zorg om het Dorp behartigt de belangen van Mariahout. Het doel van Zorg om het Dorp (ZOD) is om Mariahout in beweging te brengen en op deze manier levensloopbestendig te houden.

Dorpsondersteuning

In Mariahout is samen met de dorpsondersteuner het Dorpsondersteuningsteam actief. Dit team is een netwerk van vrijwilligers waarbij vragen over wonen, welzijn en zorg in Mariahout opgevangen, beantwoord en opgelost kunnen worden.

Lees meer over dorpsondersteuning »

Contact

Heb je vragen aan Zorg om het Dorp Mariahout? Neem dan gerust contact met ons op via het secretariaat.

secretariaat@zorgomhetdorp.nl

© 2021 - 2024 zorgomhetdorp.nl Alle rechten voorbehouden.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram