Voor een leefbaar Mariahout
langwerpig header briefpapier ZOD nIeuw

Openbare jaarvergadering Dorpsraad Mariahout 

Nadat in april 2020 de openbare jaarvergadering en thema-avond over de toekomst van Mariahout geen doorgang kon vinden i.v.m. de regelgeving aangaande corana, is het nu eindelijk zover. Na twee keer uitstel komt er dus toch geen afstel. Dorpsraad ZOD Mariahout nodigt belangstellenden uit om op maandag 4 april om 20.00 uur de openbare vergadering in het Buurthuis te bezoeken.

Deze vergadering wordt voorafgegaan door de Zorg om het Dorp-ledenvergadering die om 19.00 uur start. Om 18.45 uur staat de koffie klaar. Ook nieuw aan te melden leden voor deze dorpsvereniging zijn welkom. Op het programma van de ledenvergadering staan het jaaroverzicht, conceptnotulen van de ledenvergadering in september, financieel jaaroverzicht en bestuursverkiezingen.

Onderwerpen openbare jaarvergadering en film
Alles wat speelt in het dorp Mariahout kan besproken worden en er kunnen vragen over gesteld worden. Vaste onderwerpen zijn deze vergadering Optimalisatie ZOD-wandelroutenetwerk Mariahout, Koningsdag in historische sferen, Kommekeer, Wonen en rondvraag.

De avond wordt afgesloten met een foto- en filmcompilatie over Mariahout 2021,  verzorgd door Jan Jansen.

Zorg om het Dorp

Vereniging Zorg om het Dorp behartigt de belangen van Mariahout. Het doel van Zorg om het Dorp (ZOD) is om Mariahout in beweging te brengen en op deze manier levensloopbestendig te houden.

Dorpsondersteuning

In Mariahout is samen met de dorpsondersteuner het Dorpsondersteuningsteam actief. Dit team is een netwerk van vrijwilligers waarbij vragen over wonen, welzijn en zorg in Mariahout opgevangen, beantwoord en opgelost kunnen worden.

Lees meer over dorpsondersteuning »

Contact

Heb je vragen aan Zorg om het Dorp Mariahout? Neem dan gerust contact met ons op via het secretariaat.

secretariaat@zorgomhetdorp.nl

Zorg om het Dorp

Vereniniging Zorg om het Dorp behartigt de belangen van Mariahout. Het doel van Zorg om het Dorp (ZOD) is om Mariahout in beweging te brengen en op deze manier levensloopbestendig te houden.

Dorpsondersteuning

In Mariahout is samen met de dorpsondersteuner het Dorpsondersteuningsteam actief. Dit team is een netwerk van vrijwilligers waarbij vragen over wonen, welzijn en zorg in Mariahout opgevangen, beantwoord en opgelost kunnen worden.

Lees meer over dorpsondersteuning »

Contact

Heb je vragen aan Zorg om het Dorp Mariahout? Neem dan gerust contact met ons op via het secretariaat.

secretariaat@zorgomhetdorp.nl

© 2021 - 2024 zorgomhetdorp.nl Alle rechten voorbehouden.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram