Voor een leefbaar Mariahout
langwerpig header briefpapier ZOD nIeuw

Presentatie team Zorg en Welzijn Mariahout

Donderdagmiddag 18 februari waren op uitnodiging van Zorg om het Dorp, ViERBINDEN en de gemeente Laarbeek, vertegenwoordigers van o.a. KBO-oMase-Zonnebloem-Welfare-Activerend Huisbezoek naar het Buurthuis gekomen om de presentatie van het team Zorg en Welzijn bij te wonen. Voorzitter Ria Lindeman van ZOD verwelkomde alle aanwezigen en gaf in haar inleiding aan hoe belangrijk ZOD de komst van dit team en de samenwerking vind. Daarna sprak wethouder Briels namens de gemeente en projectleider Peter Kuijs (directeur ViERBINDEN) stelde het nieuwe team voor. Dit bestaat uit de dorpsondersteuners Manita Herregraven en Suzan de Koning , Marjolein de Veer van de Lev groep en Hetty Hendriks van de gemeente Laarbeek. Ellen van Bree (GGD) vertelde over de verschillende manieren waarop naar gezondheidsproblemen gekeken wordt. Speciaal noemde zij het alcoholgebruik onder jongeren, dat wel terug liep, maar vooral in de dorpen nog te hoog was.
Na de pauze kregen de aanwezigen nog een aantal vragen voorgelegd, waarover onderling heel geanimeerd werd gediscussieerd. Zorg om het Dorp wenst het nieuwe team veel succes en hoopt dat de inwoners van Mariahout hen weet te vinden als dat nodig is.   

Zorg om het Dorp

Vereniging Zorg om het Dorp behartigt de belangen van Mariahout. Het doel van Zorg om het Dorp (ZOD) is om Mariahout in beweging te brengen en op deze manier levensloopbestendig te houden.

Dorpsondersteuning

In Mariahout is samen met de dorpsondersteuner het Dorpsondersteuningsteam actief. Dit team is een netwerk van vrijwilligers waarbij vragen over wonen, welzijn en zorg in Mariahout opgevangen, beantwoord en opgelost kunnen worden.

Lees meer over dorpsondersteuning »

Contact

Heb je vragen aan Zorg om het Dorp Mariahout? Neem dan gerust contact met ons op via het secretariaat.

secretariaat@zorgomhetdorp.nl

Zorg om het Dorp

Vereniniging Zorg om het Dorp behartigt de belangen van Mariahout. Het doel van Zorg om het Dorp (ZOD) is om Mariahout in beweging te brengen en op deze manier levensloopbestendig te houden.

Dorpsondersteuning

In Mariahout is samen met de dorpsondersteuner het Dorpsondersteuningsteam actief. Dit team is een netwerk van vrijwilligers waarbij vragen over wonen, welzijn en zorg in Mariahout opgevangen, beantwoord en opgelost kunnen worden.

Lees meer over dorpsondersteuning »

Contact

Heb je vragen aan Zorg om het Dorp Mariahout? Neem dan gerust contact met ons op via het secretariaat.

secretariaat@zorgomhetdorp.nl

© 2021 - 2024 zorgomhetdorp.nl Alle rechten voorbehouden.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram