Voor een leefbaar Mariahout
langwerpig header briefpapier ZOD nIeuw

Raadsvisitatie 2021

Dinsdagavond 19 oktober is de gemeenteraad met het college van B&W op bezoek geweest in Mariahout alwaar een raadsvisitatie heeft plaatsgevonden. Dorpsraad Zorg om het Dorp Mariahout heeft belangrijke onderwerpen gepresenteerd als wonen voor jongeren en senioren, leegstand, energietransitie, participatie, communicatie en inclusie.  Veder kwam de ingezonden  zienswijze aan bod aangaande de concept-omgevingsvisie met als hoofditem bereikbaarheid in buitengebied, het gebrek aan fietspad Sonseweg en recreatieve fietspaden rondom de kern van het dorp. Aansluitend sprak een tiental verenigingen, stichtingen en contactpersonen haar zorgen uit over het verdwijnen van horeca, supermarkt en de mogelijke komst van windmolens en zonneparken in het zoekgebied ten noorden van de kern Mariahout. Allen vroegen om integrale aanpak van de bovengenoemde problematieken en wensten de raad veel wijsheid toe bij de te maken keuzes aangaande het wel of niet plaatsen van windmolens en zonneparken. Het was een interessante en druk bezochte avond waar de Mariahoutenaar van zich liet horen .

Zorg om het Dorp

Vereniging Zorg om het Dorp behartigt de belangen van Mariahout. Het doel van Zorg om het Dorp (ZOD) is om Mariahout in beweging te brengen en op deze manier levensloopbestendig te houden.

Dorpsondersteuning

In Mariahout is samen met de dorpsondersteuner het Dorpsondersteuningsteam actief. Dit team is een netwerk van vrijwilligers waarbij vragen over wonen, welzijn en zorg in Mariahout opgevangen, beantwoord en opgelost kunnen worden.

Lees meer over dorpsondersteuning »

Contact

Heb je vragen aan Zorg om het Dorp Mariahout? Neem dan gerust contact met ons op via het secretariaat.

secretariaat@zorgomhetdorp.nl

Zorg om het Dorp

Vereniniging Zorg om het Dorp behartigt de belangen van Mariahout. Het doel van Zorg om het Dorp (ZOD) is om Mariahout in beweging te brengen en op deze manier levensloopbestendig te houden.

Dorpsondersteuning

In Mariahout is samen met de dorpsondersteuner het Dorpsondersteuningsteam actief. Dit team is een netwerk van vrijwilligers waarbij vragen over wonen, welzijn en zorg in Mariahout opgevangen, beantwoord en opgelost kunnen worden.

Lees meer over dorpsondersteuning »

Contact

Heb je vragen aan Zorg om het Dorp Mariahout? Neem dan gerust contact met ons op via het secretariaat.

secretariaat@zorgomhetdorp.nl

© 2021 - 2024 zorgomhetdorp.nl Alle rechten voorbehouden.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram