Voor een leefbaar Mariahout
langwerpig header briefpapier ZOD nIeuw

ZOD dient aanvraag in voor fietspad Sonseweg

Mariahout maakt zich sterk voor fietspaden

Vereniging Zorg om het Dorp (ZOD) heeft enige tijd geleden de ZOD-werkgroep ‘Fietspaden’ in het leven geroepen. Al veel te lang moeten de inwoners van Mariahout langs gevaarlijke wegen richting Son en Breugel fietsen. Bij diverse gelegenheden zoals vergaderingen van ‘Verkeersveiligheid in Mariahout’, de verkiezings-forumavond en ook bij ‘ten Blakke’, zijn hier door diverse mensen vragen over gesteld. Dat is dan ook de reden dat het bestuur van ZOD, samen met deze werkgroep, een conceptaanvraag heeft ingediend bij de politiek en de gemeentesecretaris voor de aanleg van een fietspad langs de Sonseweg.

ZOD realiseert zich dat de gemeente Laarbeek voor dit fietspad ook afhankelijk is van Nuenen. Maar ooit zal er een begin gemaakt moeten worden en onze gemeente kan daar zeker kartrekker in zijn. Het fietspad is al gedeeltelijk aangelegd door Son en Breugel maar een aansluiting richting Lieshout is nooit gemaakt. In het Beleidsplan Fietsverkeer 2015 is de noodzaak en wens voor dit fietspad al vastgelegd, maar er is verder niets mee gedaan. Omdat er op korte termijn beslissingen moeten worden genomen over het regionale Bereikbaarheidsakkoord voelt ZOD zich genoodzaakt zich via deze conceptaanvraag wederom te laten horen.

Voordelen van een fietspad naar Son en Breugel
- woon-werkverkeer; er is snelle doorstroming mogelijk via veilige fietspaden richting bedrijven e.a. in Son en Eindhoven. Evenals verbeteren van de bereikbaarheid van bedrijven in Laarbeek
- woon-schoolverkeer; er is snelle doorstroming mogelijk via veilige fietspaden richting onderwijsinstellingen in Son en Eindhoven
- toeristisch verkeer; het ontsluiten van toeristisch Laarbeek vanuit Son & Breugel en Eindhoven en het verbinden van de natuurgebieden.
- veiligheid; op de Sonseweg rijdt heel veel verkeer, vooral in de spits, en vaak ook heel hard. Dit leidt al jarenlang tot onveilige situaties voor de fietsers
- duurzaamheid; fietsen, en speciaal ook de E-bikes, zijn tegenwoordig dé vervoersmiddelen die bijdragen aan het verminderen van autoverkeer. Fietsverkeer voorkomt files en maakt het ontwijken van de files mogelijk. Gebruik ervan heeft positieve invloed op het bestrijden van de luchtvervuiling en draagt  bij aan het tegengaan van de klimaatsveranderingen. Zolang er geen fietspad is wordt het gebruik er van niet gestimuleerd.

ZOD-werkgroep ‘Fietspaden’ en toerisme
De werkgroepleden maken zich bovendien sterk voor de aanleg van toeristische fietspaden. Als de kwaliteit van de zandpaden verbeterd worden dan kunnen er mooie verbindingsroutes door Laarbeek gecreëerd worden, bij voorkeur door en langs de mooie natuur. Binnenkort zal ZOD dan ook een conceptaanvraag indienen voor een cultuurhistorisch fietspad, welke weer in haar oorspronkelijke functie teruggebracht wordt.

 

Zorg om het Dorp

Vereniging Zorg om het Dorp behartigt de belangen van Mariahout. Het doel van Zorg om het Dorp (ZOD) is om Mariahout in beweging te brengen en op deze manier levensloopbestendig te houden.

Dorpsondersteuning

In Mariahout is samen met de dorpsondersteuner het Dorpsondersteuningsteam actief. Dit team is een netwerk van vrijwilligers waarbij vragen over wonen, welzijn en zorg in Mariahout opgevangen, beantwoord en opgelost kunnen worden.

Lees meer over dorpsondersteuning »

Contact

Heb je vragen aan Zorg om het Dorp Mariahout? Neem dan gerust contact met ons op via het secretariaat.

secretariaat@zorgomhetdorp.nl

Zorg om het Dorp

Vereniniging Zorg om het Dorp behartigt de belangen van Mariahout. Het doel van Zorg om het Dorp (ZOD) is om Mariahout in beweging te brengen en op deze manier levensloopbestendig te houden.

Dorpsondersteuning

In Mariahout is samen met de dorpsondersteuner het Dorpsondersteuningsteam actief. Dit team is een netwerk van vrijwilligers waarbij vragen over wonen, welzijn en zorg in Mariahout opgevangen, beantwoord en opgelost kunnen worden.

Lees meer over dorpsondersteuning »

Contact

Heb je vragen aan Zorg om het Dorp Mariahout? Neem dan gerust contact met ons op via het secretariaat.

secretariaat@zorgomhetdorp.nl

© 2021 - 2024 zorgomhetdorp.nl Alle rechten voorbehouden.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram