Voor een leefbaar Mariahout
langwerpig header briefpapier ZOD nIeuw

Zorg om het Dorp is trots op haar werkgroepen!

Sinds de bestuurswisseling van afgelopen april heeft het gedeeltelijk nieuwe bestuur van Zorg om het Dorp Mariahout een aantal vergaderingen besteed aan het onderzoeken waar de vereniging staat en welke doelen en taken voor de komende jaren belangrijk zijn. Voorop staat het in stand houden en waar mogelijk vergroten van de leefbaarheid in onze kern.  Een leefbare omgeving betekent dat het er veilig is, er sociale contacten zijn, en dat er voldoende voorzieningen zijn. De werkgroepen binnen onze vereniging spelen hierin een cruciale rol. De ongeveer 100 vrijwilligers zorgen er samen voor dat deze drie voorwaarden in stand blijven. In de afgelopen maand organiseerde het bestuur 6 ontmoetingsmomenten met de meer dan 30 verschillende werkgroepen die waren onderverdeeld in Natuur & Recreatie, Sociale voorzieningen, Jaarlijkse activiteiten, Centrum, Gemeente & Verkeer, en Communicatie. Tijdens deze ontmoetingsmomenten is er gesproken over wat goed gaat, waar wat zaken anders zouden mogen gaan, en wat het bestuur voor hen zou kunnen betekenen.  De betrokkenheid was groot en het was fijn om elkaar te ontmoeten. Naast een aantal zorgen en kritische noten kwamen er ook vele nieuwe ideeën en kansen op tafel. Het bestuur was onder de indruk van de zelfredzaamheid van de werkgroepen en de inzet van de vrijwilligers. Mariahout leeft! En daar zijn we hartstikke trots op.

De komende tijd gaat het bestuur aan de slag om de tips en ideeën die er zijn verzameld zijn uit te werken en aan te pakken.

Zorg om het Dorp

Vereniging Zorg om het Dorp behartigt de belangen van Mariahout. Het doel van Zorg om het Dorp (ZOD) is om Mariahout in beweging te brengen en op deze manier levensloopbestendig te houden.

Dorpsondersteuning

In Mariahout is samen met de dorpsondersteuner het Dorpsondersteuningsteam actief. Dit team is een netwerk van vrijwilligers waarbij vragen over wonen, welzijn en zorg in Mariahout opgevangen, beantwoord en opgelost kunnen worden.

Lees meer over dorpsondersteuning »

Contact

Heb je vragen aan Zorg om het Dorp Mariahout? Neem dan gerust contact met ons op via het secretariaat.

secretariaat@zorgomhetdorp.nl

Zorg om het Dorp

Vereniniging Zorg om het Dorp behartigt de belangen van Mariahout. Het doel van Zorg om het Dorp (ZOD) is om Mariahout in beweging te brengen en op deze manier levensloopbestendig te houden.

Dorpsondersteuning

In Mariahout is samen met de dorpsondersteuner het Dorpsondersteuningsteam actief. Dit team is een netwerk van vrijwilligers waarbij vragen over wonen, welzijn en zorg in Mariahout opgevangen, beantwoord en opgelost kunnen worden.

Lees meer over dorpsondersteuning »

Contact

Heb je vragen aan Zorg om het Dorp Mariahout? Neem dan gerust contact met ons op via het secretariaat.

secretariaat@zorgomhetdorp.nl

© 2021 - 2024 zorgomhetdorp.nl Alle rechten voorbehouden.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram