Voor een leefbaar Mariahout
langwerpig header briefpapier ZOD nIeuw

15 aug. om 20.00 uur Lichtprocessie bij Lourdesgrot

Lichtprocessie 15 augustus Maria Tenhemelopneming

Toen de parochiekerk van Mariahout op 10 juli 1933 werd ingezegend, kreeg zij de naam Onze Lieve Vrouw van Lourdeskerk. Hiermee is de Mariaverering voor de parochie begonnen.
Op 15 augustus 1932, slechts 11 maanden voor de inzegening, is de parochie gesticht. Pastoor van Eijndhoven, de bouwpastoor, heeft in die korte tijd een grote klus geklaard. Er waren immers nog geen hoogwerkers, geen bouwliften en er was nauwelijks telefoonverkeer mogelijk. Veel werk werd gedaan met paard en kar en verder moest alles met de hand gedaan worden.

Aan het feest van Maria Hemelvaart is vanaf het begin bijzondere aandacht geschonken. Tot in de jaren 60 was deze dag een verplichte zondag voor de katholieke kerk. In onze buurlanden is dat nog steeds zo. Veel vieringen op 15 augustus vonden in het verleden plaats in het Openluchttheater in Mariahout.
Na de heropening van de Lourdesgrot is de Mariatraditie voortgezet bij en rondom de grot. De gebedsviering begint om 20.00 uur in de parochiekerk van Mariahout. Aansluitend met een lichtprocessie door het park en een afsluitende plechtigheid bij de Lourdesgrot. De kaarsen voor de processie liggen klaar in kerk. Bij slecht weer is de gehele viering in de kerk en gaan we na afloop een kaars opsteken bij de grot.
Lectoren zullen in deze viering voor gaan. Samen met het oMase-koor zullen er bekende Marialiederen gezongen worden.

Zorg om het Dorp

Vereniging Zorg om het Dorp behartigt de belangen van Mariahout. Het doel van Zorg om het Dorp (ZOD) is om Mariahout in beweging te brengen en op deze manier levensloopbestendig te houden.

Dorpsondersteuning

In Mariahout is samen met de dorpsondersteuner het Dorpsondersteuningsteam actief. Dit team is een netwerk van vrijwilligers waarbij vragen over wonen, welzijn en zorg in Mariahout opgevangen, beantwoord en opgelost kunnen worden.

Lees meer over dorpsondersteuning »

Contact

Heb je vragen aan Zorg om het Dorp Mariahout? Neem dan gerust contact met ons op via het secretariaat.

secretariaat@zorgomhetdorp.nl

Zorg om het Dorp

Vereniniging Zorg om het Dorp behartigt de belangen van Mariahout. Het doel van Zorg om het Dorp (ZOD) is om Mariahout in beweging te brengen en op deze manier levensloopbestendig te houden.

Dorpsondersteuning

In Mariahout is samen met de dorpsondersteuner het Dorpsondersteuningsteam actief. Dit team is een netwerk van vrijwilligers waarbij vragen over wonen, welzijn en zorg in Mariahout opgevangen, beantwoord en opgelost kunnen worden.

Lees meer over dorpsondersteuning »

Contact

Heb je vragen aan Zorg om het Dorp Mariahout? Neem dan gerust contact met ons op via het secretariaat.

secretariaat@zorgomhetdorp.nl

© 2021 - 2024 zorgomhetdorp.nl Alle rechten voorbehouden.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram