Voor een leefbaar Mariahout
langwerpig header briefpapier ZOD nIeuw

Druk bezette jaarvergadering Zorg om het Dorp

Maandagavond 7 april vond in het Buurthuis in Mariahout de druk bezochte jaarvergadering van Zorg om het Dorp plaats. Er moesten nog heel wat stoelen worden bijgehaald, voordat alle aanwezigen een zitplaats hadden... Voorzitter Ger Aarts was blij met de grote opkomst en handelde de agendapunten een voor een af. Met een ppt-presentatie werd een goed beeld geschetst van de activiteiten van ZOD in het afgelopen jaar. De dames Ilse Barten en Corine Gevers zeiden het bestuur vaarwel en hun plaatsen werden ingenomen door Harold de Louw en Anton van Strien. Omdat hiermee ook het secretariaat vacant kwam vond er nog een wisseling binnen het bestuur plaats. Ger Aarts gaf na 11 jaar de voorzittershamer over aan Ria Lindeman en gaat nu het secretariaat doen. Ria alle succes toewenst in je nieuwe functie! Na de pauze kreeg Wim van Hest, voorzitter van de WMO-raad de microfoon om de aanwezigen te informeren over de veranderingen in de zorg. Met o.a. de stelling ' als je echt zorg nodig hebt, moet je Mariahout uit !!' werden de voors en tegens besproken. Algemeen was de mening dat er dichtbij huis erg veel te regelen is, maar de weg weten en enige creativiteit is daarbij wel nodig. Er werden zinnige opmerkingen gemaakt die zeker meegenomen worden naar de WMO-raad/gemeente. De laatste Nieuwsbrief van ZOD was voor een belangrijk deel gewijd aan 'de kerk' in Mariahout. Pastoor Verbraeken gaf een toelichting op het fusieproces en de verwachtingen voor de toekomst. Hij beantwoorde vragen, deelde de zorgen die veel inwoners hebben en luisterde naar de twijfels waar de mensen mee leven. Het is een onderwerp dat om een vervolg vraagt. Toen om half elf de vergadering afgesloten werd, hoorde je velen zeggen, dat zij een interessante avond hadden, een mooie avond die ergens over ging.

Zorg om het Dorp

Vereniging Zorg om het Dorp behartigt de belangen van Mariahout. Het doel van Zorg om het Dorp (ZOD) is om Mariahout in beweging te brengen en op deze manier levensloopbestendig te houden.

Dorpsondersteuning

In Mariahout is samen met de dorpsondersteuner het Dorpsondersteuningsteam actief. Dit team is een netwerk van vrijwilligers waarbij vragen over wonen, welzijn en zorg in Mariahout opgevangen, beantwoord en opgelost kunnen worden.

Lees meer over dorpsondersteuning »

Contact

Heb je vragen aan Zorg om het Dorp Mariahout? Neem dan gerust contact met ons op via het secretariaat.

secretariaat@zorgomhetdorp.nl

Zorg om het Dorp

Vereniniging Zorg om het Dorp behartigt de belangen van Mariahout. Het doel van Zorg om het Dorp (ZOD) is om Mariahout in beweging te brengen en op deze manier levensloopbestendig te houden.

Dorpsondersteuning

In Mariahout is samen met de dorpsondersteuner het Dorpsondersteuningsteam actief. Dit team is een netwerk van vrijwilligers waarbij vragen over wonen, welzijn en zorg in Mariahout opgevangen, beantwoord en opgelost kunnen worden.

Lees meer over dorpsondersteuning »

Contact

Heb je vragen aan Zorg om het Dorp Mariahout? Neem dan gerust contact met ons op via het secretariaat.

secretariaat@zorgomhetdorp.nl

© 2021 - 2024 zorgomhetdorp.nl Alle rechten voorbehouden.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram