Voor een leefbaar Mariahout
langwerpig header briefpapier ZOD nIeuw

Geslaagde avond over 'duurzaam wonen en leven in Mariahout'

Geslaagde thema-avond 'Duurzaam wonen en leven in Mariahout.'

De grote zaal van het Buurthuis was goed gevuld met leden van Zorg om het Dorp, inwoners van Mariahout , Mariahoutse ondernemers en vertegenwoordigers van politieke partijen. Zij waren maandagavond aanwezig bij de thema-avond die Zorg om het Dorp had georganiseerd rond het thema DUURZAAMHEID. In haar openingswoord ging voorzitter Ria Lindeman in, op de door de Verenigde Naties gesproken woorden 'People, Planet and Profit'. Woorden die staan voor een evenwichtige ontwikkeling van mensen, milieu en economie. Of zoals wethouder Briels aanhaakte: 'rentmeesterschap', het is onze taak om de wereld leefbaar achter te laten voor onze kinderen en kleinkinderen.

Ria ging in op de kansen, mogelijkheden en hobbels die je als persoon en als inwoner van het dorp kunt ervaren. Zij spoorde de aanwezigen aan om: 'op zoek te gaan naar verbeteringen en soms veranderingen, bij jezelf, maar ook als groep, buurt, dorp en gemeente. Dat is wat Zorg om het Dorp wil stimuleren en gezamenlijk met u wil nastreven.'

Vervolgens vertelde de vertegenwoordiger van het Waterschap over de ideeën betreffende de opvang van regenwater en Wethouder Briels lichtte het begrip 'aanjaaggeld' toe. De 1 miljoen euro die de gemeente beschikbaar wil stellen voor DUURZAAMHEIDSPROJECTEN.

Na de pauze was het de beurt aan dorpsondersteuner Manita en WMO consulente Hetty om te vertellen hoe zij hun bijdragen aan een duurzame, leefbare gemeenschap zien. Zij werden gevolgd door een 20tal presentaties van ondernemers die kort en krachtig vertelden over hun onderneming, hun beroep, hun passie. Dit varieerde van persoonlijke verzorging en voeding tot domotica en zuinig energiegebruik. Al deze ondernemers gaven een gevarieerd beeld van de mogelijkheden in Mariahout en ongetwijfeld zijn er nog veel meer. Tot slot werden met vereende krachten de stoelen opzij gezet en werden de aanwezigen uitgenodigd de tafels van de ondernemers langs te gaan om nader geïnformeerd te worden over hun producten. Gezien de drukte die nog lang aanhield, was dat een terechte uitnodiging! Alle deelnemers zullen ook nog te zien zijn op de infoschermen die Zorg om het Dorp binnenkort plaatst in het Buurthuis en bij de Jumbo in Mariahout.

Het bestuur van Zorg om het Dorp kijkt tevreden terug op een geanimeerde, leerzame en geslaagde avond.

Zorg om het Dorp

Vereniging Zorg om het Dorp behartigt de belangen van Mariahout. Het doel van Zorg om het Dorp (ZOD) is om Mariahout in beweging te brengen en op deze manier levensloopbestendig te houden.

Dorpsondersteuning

In Mariahout is samen met de dorpsondersteuner het Dorpsondersteuningsteam actief. Dit team is een netwerk van vrijwilligers waarbij vragen over wonen, welzijn en zorg in Mariahout opgevangen, beantwoord en opgelost kunnen worden.

Lees meer over dorpsondersteuning »

Contact

Heb je vragen aan Zorg om het Dorp Mariahout? Neem dan gerust contact met ons op via het secretariaat.

secretariaat@zorgomhetdorp.nl

Zorg om het Dorp

Vereniniging Zorg om het Dorp behartigt de belangen van Mariahout. Het doel van Zorg om het Dorp (ZOD) is om Mariahout in beweging te brengen en op deze manier levensloopbestendig te houden.

Dorpsondersteuning

In Mariahout is samen met de dorpsondersteuner het Dorpsondersteuningsteam actief. Dit team is een netwerk van vrijwilligers waarbij vragen over wonen, welzijn en zorg in Mariahout opgevangen, beantwoord en opgelost kunnen worden.

Lees meer over dorpsondersteuning »

Contact

Heb je vragen aan Zorg om het Dorp Mariahout? Neem dan gerust contact met ons op via het secretariaat.

secretariaat@zorgomhetdorp.nl

© 2021 - 2024 zorgomhetdorp.nl Alle rechten voorbehouden.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram