Voor een leefbaar Mariahout
langwerpig header briefpapier ZOD nIeuw

Vrijwilligersavond Zorg om het Dorp

Druk bezochte vrijwilligersavond Zorg om het Dorp Mariahout

Op 25 januari kwamen vele vrijwilligers bijeen voor de jaarlijkse vrijwilligersavond.
Na een heerlijke Indische rijsttafel verzorgd door Carel en Truus Kuijten, werden alle werkgroepen met hun vrijwilligers bij naam en functie opgenoemd om vervolgens uit de vele personen de vrijwilliger van het jaar (2015) te kunnen kiezen. Gerard Bunthof had de eer met deze titel naar huis te mogen gaan. Van harte proficiat.
Ook werden Annie en Frits Vorstenbosch bedankt omdat ze 40 jaar in het Sinterklaascomité hebben gezeten. De werkgroep is op zoek naar een clubje jonge ouders die dit jaarlijkse evenement in de toekomst mee wil helpen organiseren.
Jan Jansen zorgde voor een video jaaroverzicht, wat het bekijken meer dan waard was. Deze videocompilatie over Mariahout zal tijdens de openbare jaarvergadering op 4 april nog een keer te zien zijn.
Het bestuur van Zorg om het Dorp wil namens de leden en ook namens de inwoners van Mariahout de werkgroepen, welke actief zijn onder Zorg om het Dorp, van harte bedanken. Deze werkgroepen zijn: werkgroep Alleengaanden, Bibliotheek, Centrumvisie, Computers (+ cursussen), Dorpsondersteuners, Buurtrestaurant, Engelse les, Foto-dia-filmarchief Mariahout 1932-heden, ‘Koken voor’, Koningsdag, Kermis, ‘Met de buurtbus naar’, Nieuwsbrief/Nieuwsflits ZOD, Coördinatie Natuur en Recreatie, Onderhoud wandelroutes, Openbaar vervoer, Oranjecomité, PR/website/Facebook/Infoschermen, Roeken, Rabofonds, Sinterklaas, Sneeuwruimen, Speeltuin Oranjeplein, Trimbaan Laarbeek, Verkeersveiligheid (coördinatie), Waterproject park, Welkomstpakket, WMO afgevaardigden, Wonen (gemeente/Wocom). Tot slot waren de ‘brainstormwerkgroepen’ aanwezig welke nadenken over de toekomst van Mariahout, Deze groepen worden door de dorpsondersteuners Manita Herregraven en Suzan de Koning ondersteund.  De drie groepen hebben als thema: Mantelzorg, Wonen en Voorlichting/Communicatie/Contact.
Ook zijn er twee nieuwe werkgroepen opgericht. Werkgroep ‘Lief en Leed’ en werkgroep ‘Aantrekkelijk Mariahout (werktitel)’. De initiatiefnemers werden door de aanwezigen veel succes toegewenst.
Het bestuur van Zorg om het Dorp is trots op zoveel vrijwillige inzet in ons dorp Mariahout. Naast het stimuleren van deze vrijwilligers onderhoudt het bestuur belangrijke contacten met gemeente Laarbeek, ViERBINDEN, subsidieverstrekkers, dorpsraden van andere kernen en overige verenigingen/stichtingen/instanties die bij kunnen dragen aan het welzijn en een mooie toekomst voor Mariahout.
Wilt u ook lid worden van vereniging Zorg om het Dorp en daarmee de vele activiteiten en ideeën in Mariahout ondersteunen dan kan dat via een inschrijvingsformulier dat te vinden is op de website www.zorgomhetdorp.nl of in het Dorpsservice Centrum in het Buurthuis. Voor € 10,00 per huishouden bent u al lid en krijgt u jaarlijks voor € 7,50 aan leden-actiebonnen, te besteden in Mariahout, weer terug. Ook buiten dorpse huishoudens, welke zich verbonden voelen met Mariahout zijn van harte welkom.
Nieuwe vrijwilligers kunnen zich aanmelden bij het secretariaat secretariaat@zorgomhetdorp.nl of bij een van de bestuursleden.

Zorg om het Dorp

Vereniging Zorg om het Dorp behartigt de belangen van Mariahout. Het doel van Zorg om het Dorp (ZOD) is om Mariahout in beweging te brengen en op deze manier levensloopbestendig te houden.

Dorpsondersteuning

In Mariahout is samen met de dorpsondersteuner het Dorpsondersteuningsteam actief. Dit team is een netwerk van vrijwilligers waarbij vragen over wonen, welzijn en zorg in Mariahout opgevangen, beantwoord en opgelost kunnen worden.

Lees meer over dorpsondersteuning »

Contact

Heb je vragen aan Zorg om het Dorp Mariahout? Neem dan gerust contact met ons op via het secretariaat.

secretariaat@zorgomhetdorp.nl

Zorg om het Dorp

Vereniniging Zorg om het Dorp behartigt de belangen van Mariahout. Het doel van Zorg om het Dorp (ZOD) is om Mariahout in beweging te brengen en op deze manier levensloopbestendig te houden.

Dorpsondersteuning

In Mariahout is samen met de dorpsondersteuner het Dorpsondersteuningsteam actief. Dit team is een netwerk van vrijwilligers waarbij vragen over wonen, welzijn en zorg in Mariahout opgevangen, beantwoord en opgelost kunnen worden.

Lees meer over dorpsondersteuning »

Contact

Heb je vragen aan Zorg om het Dorp Mariahout? Neem dan gerust contact met ons op via het secretariaat.

secretariaat@zorgomhetdorp.nl

© 2021 - 2024 zorgomhetdorp.nl Alle rechten voorbehouden.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram