Voor een leefbaar Mariahout
langwerpig header briefpapier ZOD nIeuw

Nieuwsbrief Zorg om het Dorp september 2023

Bij deze de vijfde nieuwsbrief van dit jaar.

Er is een extra flyer toegevoegd met meer informatie over een bijeenkomst van de LEV.

Veel leesplezier!

Nieuwsbrief Zorg om het Dorp juli 2023

Hierbij stuur ik u de laatste nieuwsbrief van het eerste half jaar.

Veel leesplezier en een fijne zomervakantie toegewenst!

Nieuwsbrief Zorg om het Dorp april 2023

Bijgevoegd vindt u de nieuwsbrief van april 2023.

Veel leesplezier en we hopen u te zien op Koningsdag op het Oranjeplein.

Nieuwsbrief Zorg om het Dorp maart 2023

De van maart is uit met daarin meer informatie over de aankomende jaarvergadering op 3 april.

Ook een uitnodiging voor de 3e informatie avond over wonen die de gemeente organiseert op 27 maart en de wijkschouw die binnenkort wordt uitgevoerd. Verder wat berichten over activiteiten van de afgelopen weken en wat er nog op de agenda staat.

Nieuwsbrief januari 2023

De eerste nieuwsbrief van 2023 is uit.

In deze nieuwsbrief diverse items die ons dorp Mariahout aangaan; zoals onder andere:

  • De verlichte tractopoptocht op maandag 16 januari.
  • De huiskamer in het buurthuis.
  • Het Erfgoed Handboek van de gemeente Laarbeek.
  • Een verslag van het alleengaanden Diner.

Zorg om het Dorp is trots op haar werkgroepen!

Sinds de bestuurswisseling van afgelopen april heeft het gedeeltelijk nieuwe bestuur van Zorg om het Dorp Mariahout een aantal vergaderingen besteed aan het onderzoeken waar de vereniging staat en welke doelen en taken voor de komende jaren belangrijk zijn. Voorop staat het in stand houden en waar mogelijk vergroten van de leefbaarheid in onze kern.  Een leefbare omgeving betekent dat het er veilig is, er sociale contacten zijn, en dat er voldoende voorzieningen zijn. De werkgroepen binnen onze vereniging spelen hierin een cruciale rol. De ongeveer 100 vrijwilligers zorgen er samen voor dat deze drie voorwaarden in stand blijven. In de afgelopen maand organiseerde het bestuur 6 ontmoetingsmomenten met de meer dan 30 verschillende werkgroepen die waren onderverdeeld in Natuur & Recreatie, Sociale voorzieningen, Jaarlijkse activiteiten, Centrum, Gemeente & Verkeer, en Communicatie. Tijdens deze ontmoetingsmomenten is er gesproken over wat goed gaat, waar wat zaken anders zouden mogen gaan, en wat het bestuur voor hen zou kunnen betekenen.  De betrokkenheid was groot en het was fijn om elkaar te ontmoeten. Naast een aantal zorgen en kritische noten kwamen er ook vele nieuwe ideeën en kansen op tafel. Het bestuur was onder de indruk van de zelfredzaamheid van de werkgroepen en de inzet van de vrijwilligers. Mariahout leeft! En daar zijn we hartstikke trots op.

De komende tijd gaat het bestuur aan de slag om de tips en ideeën die er zijn verzameld zijn uit te werken en aan te pakken.

Nieuwsflits november 2022

De Nieuwsflits van november - 2022 van Zorg om het Dorp is uit.

In deze nieuwsflits diverse items die ons dorp Mariahout aangaan.

Een prominente plek is ingeruimd voor de informatieavond wonen aan de Mariastraat 18-22.

De nieuwsflits en het verslag van deze avond zijn hieronder te lezen.

Nieuwsflits oktober 2022

De nieuwsflits van oktober is uit. Deze nieuwsflits is geheel gewijd aan de opvang van Oekraïense vluchtelingen in de pastorie in Mariahout.

Op woensdag 5 oktober organiseerde de gemeente een bijeenkomst in het Buurthuis om informatie te
geven over de Oekraïense vluchtelingen die gehuisvest gaan worden in de Pastorie. Deze avond werd
door zo’n 30 personen bezocht.

Informatie avond “Wonen in Mariahout"

Op woensdagavond 12 oktober organiseert Zorg om het Dorp voor de tweede keer dit jaar een informatie
avond over “Wonen in Mariahout”. De avond vindt plaats in het Buurthuis en begint om 20.00u
De volgende onderwerpen worden besproken:

  1. bestemmingsplanwijziging Mariastraat 18-22 door wethouder Ron v.d. Berkmortel
  2. resultaten woning enquete Mariahout door Kommekeer
  3. nieuwe doorstroomregeling voor huurwoningen van WoCom door mevr. Verkampen

Het verlag van deze avond is hieronder te lezen.

Zorg om het Dorp Nieuwsbrief Juli

De Nieuwsbrief juli - 2022 van Zorg om het Dorp is uit .

Daarin vindt u o.a. de korte activiteitenkalender.
In de nieuwsflits verder een kort verslag over informatieavond over wonen in Mariahout, het uitgebreide verslag van deze avond is hieronder ook als een link toegevoegd.

Verder onder andere verslagen over de avond “Kerkenvisie Laarbeek 2022”, de kermis en het bezoek aan Hoeve Strobol.
Ook wordt nog onder andere aandacht gegeven aan de 30Km zone die zal worden ingesteld op een deel van “Het Broek” in Mariahout.

De jaarlijkse vrijwilligersavond kon na een jaar van onderbreking weer plaatsvinden met Noud Maas als vrijwilliger van het jaar.

En last but not least, de (her)opening van een aantal horecazaken wordt als belangrijk ervaren in het dorp Mariahout!

Zorg om het Dorp

Vereniging Zorg om het Dorp behartigt de belangen van Mariahout. Het doel van Zorg om het Dorp (ZOD) is om Mariahout in beweging te brengen en op deze manier levensloopbestendig te houden.

Dorpsondersteuning

In Mariahout is samen met de dorpsondersteuner het Dorpsondersteuningsteam actief. Dit team is een netwerk van vrijwilligers waarbij vragen over wonen, welzijn en zorg in Mariahout opgevangen, beantwoord en opgelost kunnen worden.

Lees meer over dorpsondersteuning »

Contact

Heb je vragen aan Zorg om het Dorp Mariahout? Neem dan gerust contact met ons op via het secretariaat.

secretariaat@zorgomhetdorp.nl

Zorg om het Dorp

Vereniniging Zorg om het Dorp behartigt de belangen van Mariahout. Het doel van Zorg om het Dorp (ZOD) is om Mariahout in beweging te brengen en op deze manier levensloopbestendig te houden.

Dorpsondersteuning

In Mariahout is samen met de dorpsondersteuner het Dorpsondersteuningsteam actief. Dit team is een netwerk van vrijwilligers waarbij vragen over wonen, welzijn en zorg in Mariahout opgevangen, beantwoord en opgelost kunnen worden.

Lees meer over dorpsondersteuning »

Contact

Heb je vragen aan Zorg om het Dorp Mariahout? Neem dan gerust contact met ons op via het secretariaat.

secretariaat@zorgomhetdorp.nl

© 2021 - 2024 zorgomhetdorp.nl Alle rechten voorbehouden.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram