Voor een leefbaar Mariahout
langwerpig header briefpapier ZOD nIeuw

Raadsvisitatie 2021

Dinsdagavond 19 oktober is de gemeenteraad met het college van B&W op bezoek geweest in Mariahout alwaar een raadsvisitatie heeft plaatsgevonden. Dorpsraad Zorg om het Dorp Mariahout heeft belangrijke onderwerpen gepresenteerd als wonen voor jongeren en senioren, leegstand, energietransitie, participatie, communicatie en inclusie.  Veder kwam de ingezonden  zienswijze aan bod aangaande de concept-omgevingsvisie met als hoofditem bereikbaarheid in buitengebied, het gebrek aan fietspad Sonseweg en recreatieve fietspaden rondom de kern van het dorp. Aansluitend sprak een tiental verenigingen, stichtingen en contactpersonen haar zorgen uit over het verdwijnen van horeca, supermarkt en de mogelijke komst van windmolens en zonneparken in het zoekgebied ten noorden van de kern Mariahout. Allen vroegen om integrale aanpak van de bovengenoemde problematieken en wensten de raad veel wijsheid toe bij de te maken keuzes aangaande het wel of niet plaatsen van windmolens en zonneparken. Het was een interessante en druk bezochte avond waar de Mariahoutenaar van zich liet horen .

Zorg om het Dorp Nieuwsflits van oktober

In deze nieuwsflits de data van belangrijke vergaderingen en gebeurtenissen in Mariahout.

Zoals onder andere: De algemene ledenvergadering van 27 september, het verdwijnen van de supermarkt en de themabijeenkomst betaalbaar wonen in Mariahout.

Nieuwsflits van september 2021

In de nieuwsflits van september willen wij u graag informeren over het wel en wee in Mariahout en onze vereniging.

U bent van harte welkom op onze ledenvergadering op maandag 27 september.

Breng uw gezondheidsverklaring/QR code en legitimatie mee voor de officiële controle.

Omdat dit meer tijd in beslag zal nemen vragen we u om op tijd te komen.

Verder wordt a.s. vrijdag 24 september de Huiskamer van het Buurthuis geopend.

Er zijn activiteiten voor jong en oud.
Van harte aanbevolen!

Zienswijze omgevingsvisie buitengebied Laarbeek

Op 10 september heeft het bestuur van Zorg om het dorp Mariahout als dorpsraad een zienswijze ingediend op het Ontwerp-Omgevingsvisie buitengebied Laarbeek "Zonder ruimte geen beweging" met een bijlage.

ZOD kan in grote hoofdlijnen instemmen met de gepresenteerde gebiedsindeling van Laarbeek in 8 gebieden als basis. Daarbij willen zij wel aantekenen, dat het voornemen om niet af te wijken van deze scherpe gebiedsindeling niet strikt maar meer genuanceerd  toegepast kan én moet worden in het buitengebied van Mariahout. Het buitengebied van veruit de kleinste kern van Laarbeek maakt  immers meer onderdeel uit van het leefgebied van haar inwoners. Mariahout is rondom omgeven door grootschaligheid in het Pionierslandschap, hetgeen grote consequenties heeft voor de leefbaarheid. Invulling ervan vraagt dus om een inwoners-gerichte benadering.

De volledige zienswijze is te lezen via onderstaande link. Tevens is toegevoegd de link naar de aanleg van het fietspad Sonseweg die door Zorg om het Dorp reeds 22 september 2018 is ingediend, maar waarvan de problematiek nog steeds erg actueel is.

Zorg om het Dorp wacht met grote belangstelling wachten wij de reacties en beantwoording van het college, burgemeester en wethouders af.
Zorg om het Dorp is natuurlijk te allen tijde bereid om een nadere toelichting te geven.

Nieuwsflits van augustus

De nieuwsflits van augustus is uit!

In deze nieuwsflits de data van belangrijke vergaderingen over het Buitengebied en Wonen.

Wilt u meedenken over het heden en de toekomst van Mariahout kom deze dan bezoeken.

Dat geldt zeker voor de ledenvergadering op 27 september; zet deze alvast in uw agenda.

Ook nieuwe leden zijn daar van harte welkom.

Hopelijk zien we elkaar ook op 24 september als de ‘Huiskamer’ in het Buurthuis geopend wordt met activiteiten voor jong en oud.

Maaltijd alleengaanden

We hebben een eerste zet gegeven aan de heropstart voor alleengaanden. Dit in samenwerking met het op te starten huiskamer project en zorg om het dorp.

Natuurlijk blijven en nemen we de coronaregels in acht.

Op vrijdag 24 september 2021 kunnen wij u een gratis 3-gangen menu aanbieden inclusief drankje. U wordt verwacht tussen 12.00 en 12.15 uur in het BUURTHUIS.

In verband met de maximale capaciteit kunnen er 30 personen deelnemen.

Bij het bereiken van 30 personen en na 5 september komt u op een wachtlijst.

Voor het diner willen wij graag het ingevulde formulier retour vóór 5 september.

De maaltijd wordt aangeboden door “De maaltijdservice”. Alleengaanden die op vrijdag gebruik maken van hun maaltijd hoeven deze dus niet te bestellen of eventueel kunnen ze  mee naar huis genomen worden.

U kunt een keuze maken door een van de gerechten aan te kruisen. De maaltijd bestaat uit soep, hoofdgerecht en een nagerecht. Bent u zoutloos of een ander dieet graag vermelden.

Na de maaltijd zal u een gratis bingomiddag met koffie/thee aangeboden worden met als prijzenpakket levensmiddelen. 

Daarna zal de officiële opening van de huiskamer gaan starten voor alle inwoners van Mariahout. Daar bent u natuurlijk ook van harte uitgenodigd.

U kunt kiezen uit:
Tomatensoep of groentesoep
Kip saté met nasi goreng
Varkensschnitzel met champignonsaus erwten met worteltjes en puree
Pasta penne met zalm en vergeten groenten

Aankruisen wat u wenst   bij ja of nee.

De werkgroep wenst U alvast een fijne middag toe.

Kent u alleengaanden die geen uitnodiging ontvangen hebben kunt u dit doorgeven aan Marietje van der Linden

Tomatensoep....................................O JA O NEE

 

Groentensoep...................................O JA O NEE

 

Varkensschnitzel..............................O JA      O NEE

 Pasta penne met zalm.......................O JA      O NEE

 

Kip en satésaus, nasi goreng...............O JA      O NEE

NAGERECHT..........................O JA      O NEE

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ingevuld inleveren of doorsturen voor 5 september 2021 naar  Marietje van der Linden, De Nieuwe Erven 27 m.vanderlinden@onsbrabantnet.nl

NAAM……………………………………………………………………………….

ADRES………………………………………………………………………………

WOONPLAATS…………………………………………………………………….

TELEFOON…………………………………………………………………………

Nieuwsflits van juni

In de lange nieuwsflits van juni 2021 bevat de volgende onderwerpen:

-Ledenvergadering op 27 september
-NLdoet activiteiten van werkgroepen Trimbaan en ZOD-Natuur en Recreatie
-Duo-fiets te huur en maatje gezocht
-Stoere Sportieve Kermis
-Kledingcontainers voor goede doelen
-Stelling 3 Buitengebied
-ZOD-maandagsoos ‘Bezige Bijen’
-Oproep voor Eetpunt Mariahout
-Brief van gemeente Laarbeek.

Trimbaan Mariahout kan uitdagingen weer aan!!

Zaterdag 29 mei tijdens NL Doet is de trimbaan van Mariahout weer helemaal opgeknapt. De paden zijn “dennenappel en houtvrij” gemaakt, alle borden werden gepoetst, rommel werd opgeruimd en een aantal reparaties verricht.

Vanuit middelen van NL Doet is ook de survivalbaan voor de jeugd helemaal opgeknapt en met een aantal nieuwe uitdagingen in een ander jasje gestoken.

De vaste vrijwilligers deden hun normale werk maar fijn is ook te melden dat zij hulp kregen van Marieke en Nathalie van de LEV groep en niet te vergeten van Saar en Eef Huibers die samen met hun moeder heel veel rommel opgeruimd hebben.

Ook was het prettig om onze vaste vrijwilliger Jo van Eijndhoven weer te kunnen begroeten. Door Corona was hij er even niet maar we zijn weer erg blij hem in ons midden te hebben.

Iedereen in Mariahout maar ook heel Laarbeek blijft welkom om van onze mooie trimbaan te komen genieten!!

Wandelroutenetwerk tijdens NLdoet van start.

Na een voorbereidingstijd van ruim een jaar is de herziening en uitbreiding van het wandelroutenetwerk, te realiseren door Zorg om het Dorp (ZOD) Mariahout, van start gegaan. Fase 1 vond plaats op 28 mei tijdens NLdoet. Op alle fronten waren vrijwilligers actief;  het verwisselen van de panelen van de routeborden, het zetten van paaltjes, opschroeven van nieuwe schildjes, het maaien van gras en het wegharken van de vele dennenappels. Dit alles vond plaats vanaf de Boerdonkse Kampen tot aan de vennen in het zuidwesten van dit mooie dorp. Bovendien was de brainstormgroep ‘Mariahout Pioniersdorp’ actief met het verzamelen van historische achtergrondinformatie voor de nog uit te zetten historische wandelroute.

Twee nieuwe wandelroutes staan op de vernieuwde wandelrouteborden NO en ZW al genoemd maar worden in fase 2 voltooid.  De historische wandelroute ‘Pioniersdorp’ loopt door het dorp en wordt uitgezet door het plaatsen van borden met namen en QR-codes; zo kan men zich digitaal verdiepen in de achtergrondinformatie. Deze route komt uitgebreid op het nog te vervangen grote bord bij de kerk te staan.
In de Boerdonkse Kampen waar ‘boerenbedrijven in transitie’ recreatie nog beter op de kaart zetten wordt de route ‘Rondje Bosboerderij’ voltooid.

De nieuwsflits van mei 2021

De Nieuwsflits van mei met daarin:
Lintjesregen in Mariahout
Dank je wel van werkgroep Collectieve Collecteweek Mariahout
Optimalisatie ZOD-wandelroutenetwerk Mariahout 2021
Stelling 3: brainstormen over Buitengebied Mariahout
Oranjecommissie Vieren en Herdenken
Openingstijden terrassen Mariahout
Wet WBTR voor verenigingen en stichtingen
Info van de LEV
e.a.

Zorg om het Dorp

Vereniging Zorg om het Dorp behartigt de belangen van Mariahout. Het doel van Zorg om het Dorp (ZOD) is om Mariahout in beweging te brengen en op deze manier levensloopbestendig te houden.

Dorpsondersteuning

In Mariahout is samen met de dorpsondersteuner het Dorpsondersteuningsteam actief. Dit team is een netwerk van vrijwilligers waarbij vragen over wonen, welzijn en zorg in Mariahout opgevangen, beantwoord en opgelost kunnen worden.

Lees meer over dorpsondersteuning »

Contact

Heb je vragen aan Zorg om het Dorp Mariahout? Neem dan gerust contact met ons op via het secretariaat.

secretariaat@zorgomhetdorp.nl

Zorg om het Dorp

Vereniniging Zorg om het Dorp behartigt de belangen van Mariahout. Het doel van Zorg om het Dorp (ZOD) is om Mariahout in beweging te brengen en op deze manier levensloopbestendig te houden.

Dorpsondersteuning

In Mariahout is samen met de dorpsondersteuner het Dorpsondersteuningsteam actief. Dit team is een netwerk van vrijwilligers waarbij vragen over wonen, welzijn en zorg in Mariahout opgevangen, beantwoord en opgelost kunnen worden.

Lees meer over dorpsondersteuning »

Contact

Heb je vragen aan Zorg om het Dorp Mariahout? Neem dan gerust contact met ons op via het secretariaat.

secretariaat@zorgomhetdorp.nl

© 2021 zorgomhetdorp.nl Alle rechten voorbehouden.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram