Voor een leefbaar Mariahout
langwerpig header briefpapier ZOD nIeuw

Raadsvisitatie 2021

Dinsdagavond 19 oktober is de gemeenteraad met het college van B&W op bezoek geweest in Mariahout alwaar een raadsvisitatie heeft plaatsgevonden. Dorpsraad Zorg om het Dorp Mariahout heeft belangrijke onderwerpen gepresenteerd als wonen voor jongeren en senioren, leegstand, energietransitie, participatie, communicatie en inclusie.  Veder kwam de ingezonden  zienswijze aan bod aangaande de concept-omgevingsvisie met als hoofditem bereikbaarheid in buitengebied, het gebrek aan fietspad Sonseweg en recreatieve fietspaden rondom de kern van het dorp. Aansluitend sprak een tiental verenigingen, stichtingen en contactpersonen haar zorgen uit over het verdwijnen van horeca, supermarkt en de mogelijke komst van windmolens en zonneparken in het zoekgebied ten noorden van de kern Mariahout. Allen vroegen om integrale aanpak van de bovengenoemde problematieken en wensten de raad veel wijsheid toe bij de te maken keuzes aangaande het wel of niet plaatsen van windmolens en zonneparken. Het was een interessante en druk bezochte avond waar de Mariahoutenaar van zich liet horen .

Zienswijze omgevingsvisie buitengebied Laarbeek

Op 10 september heeft het bestuur van Zorg om het dorp Mariahout als dorpsraad een zienswijze ingediend op het Ontwerp-Omgevingsvisie buitengebied Laarbeek "Zonder ruimte geen beweging" met een bijlage.

ZOD kan in grote hoofdlijnen instemmen met de gepresenteerde gebiedsindeling van Laarbeek in 8 gebieden als basis. Daarbij willen zij wel aantekenen, dat het voornemen om niet af te wijken van deze scherpe gebiedsindeling niet strikt maar meer genuanceerd  toegepast kan én moet worden in het buitengebied van Mariahout. Het buitengebied van veruit de kleinste kern van Laarbeek maakt  immers meer onderdeel uit van het leefgebied van haar inwoners. Mariahout is rondom omgeven door grootschaligheid in het Pionierslandschap, hetgeen grote consequenties heeft voor de leefbaarheid. Invulling ervan vraagt dus om een inwoners-gerichte benadering.

De volledige zienswijze is te lezen via onderstaande link. Tevens is toegevoegd de link naar de aanleg van het fietspad Sonseweg die door Zorg om het Dorp reeds 22 september 2018 is ingediend, maar waarvan de problematiek nog steeds erg actueel is.

Zorg om het Dorp wacht met grote belangstelling wachten wij de reacties en beantwoording van het college, burgemeester en wethouders af.
Zorg om het Dorp is natuurlijk te allen tijde bereid om een nadere toelichting te geven.

Maaltijd alleengaanden

We hebben een eerste zet gegeven aan de heropstart voor alleengaanden. Dit in samenwerking met het op te starten huiskamer project en zorg om het dorp.

Natuurlijk blijven en nemen we de coronaregels in acht.

Op vrijdag 24 september 2021 kunnen wij u een gratis 3-gangen menu aanbieden inclusief drankje. U wordt verwacht tussen 12.00 en 12.15 uur in het BUURTHUIS.

In verband met de maximale capaciteit kunnen er 30 personen deelnemen.

Bij het bereiken van 30 personen en na 5 september komt u op een wachtlijst.

Voor het diner willen wij graag het ingevulde formulier retour vóór 5 september.

De maaltijd wordt aangeboden door “De maaltijdservice”. Alleengaanden die op vrijdag gebruik maken van hun maaltijd hoeven deze dus niet te bestellen of eventueel kunnen ze  mee naar huis genomen worden.

U kunt een keuze maken door een van de gerechten aan te kruisen. De maaltijd bestaat uit soep, hoofdgerecht en een nagerecht. Bent u zoutloos of een ander dieet graag vermelden.

Na de maaltijd zal u een gratis bingomiddag met koffie/thee aangeboden worden met als prijzenpakket levensmiddelen. 

Daarna zal de officiële opening van de huiskamer gaan starten voor alle inwoners van Mariahout. Daar bent u natuurlijk ook van harte uitgenodigd.

U kunt kiezen uit:
Tomatensoep of groentesoep
Kip saté met nasi goreng
Varkensschnitzel met champignonsaus erwten met worteltjes en puree
Pasta penne met zalm en vergeten groenten

Aankruisen wat u wenst   bij ja of nee.

De werkgroep wenst U alvast een fijne middag toe.

Kent u alleengaanden die geen uitnodiging ontvangen hebben kunt u dit doorgeven aan Marietje van der Linden

Tomatensoep....................................O JA O NEE

 

Groentensoep...................................O JA O NEE

 

Varkensschnitzel..............................O JA      O NEE

 Pasta penne met zalm.......................O JA      O NEE

 

Kip en satésaus, nasi goreng...............O JA      O NEE

NAGERECHT..........................O JA      O NEE

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ingevuld inleveren of doorsturen voor 5 september 2021 naar  Marietje van der Linden, De Nieuwe Erven 27 m.vanderlinden@onsbrabantnet.nl

NAAM……………………………………………………………………………….

ADRES………………………………………………………………………………

WOONPLAATS…………………………………………………………………….

TELEFOON…………………………………………………………………………

Trimbaan Mariahout kan uitdagingen weer aan!!

Zaterdag 29 mei tijdens NL Doet is de trimbaan van Mariahout weer helemaal opgeknapt. De paden zijn “dennenappel en houtvrij” gemaakt, alle borden werden gepoetst, rommel werd opgeruimd en een aantal reparaties verricht.

Vanuit middelen van NL Doet is ook de survivalbaan voor de jeugd helemaal opgeknapt en met een aantal nieuwe uitdagingen in een ander jasje gestoken.

De vaste vrijwilligers deden hun normale werk maar fijn is ook te melden dat zij hulp kregen van Marieke en Nathalie van de LEV groep en niet te vergeten van Saar en Eef Huibers die samen met hun moeder heel veel rommel opgeruimd hebben.

Ook was het prettig om onze vaste vrijwilliger Jo van Eijndhoven weer te kunnen begroeten. Door Corona was hij er even niet maar we zijn weer erg blij hem in ons midden te hebben.

Iedereen in Mariahout maar ook heel Laarbeek blijft welkom om van onze mooie trimbaan te komen genieten!!

Wandelroutenetwerk tijdens NLdoet van start.

Na een voorbereidingstijd van ruim een jaar is de herziening en uitbreiding van het wandelroutenetwerk, te realiseren door Zorg om het Dorp (ZOD) Mariahout, van start gegaan. Fase 1 vond plaats op 28 mei tijdens NLdoet. Op alle fronten waren vrijwilligers actief;  het verwisselen van de panelen van de routeborden, het zetten van paaltjes, opschroeven van nieuwe schildjes, het maaien van gras en het wegharken van de vele dennenappels. Dit alles vond plaats vanaf de Boerdonkse Kampen tot aan de vennen in het zuidwesten van dit mooie dorp. Bovendien was de brainstormgroep ‘Mariahout Pioniersdorp’ actief met het verzamelen van historische achtergrondinformatie voor de nog uit te zetten historische wandelroute.

Twee nieuwe wandelroutes staan op de vernieuwde wandelrouteborden NO en ZW al genoemd maar worden in fase 2 voltooid.  De historische wandelroute ‘Pioniersdorp’ loopt door het dorp en wordt uitgezet door het plaatsen van borden met namen en QR-codes; zo kan men zich digitaal verdiepen in de achtergrondinformatie. Deze route komt uitgebreid op het nog te vervangen grote bord bij de kerk te staan.
In de Boerdonkse Kampen waar ‘boerenbedrijven in transitie’ recreatie nog beter op de kaart zetten wordt de route ‘Rondje Bosboerderij’ voltooid.

Terras van het buurthuis open

De versoepeling van de Coronamaatregelen heeft ook zijn intrede gedaan in Mariahout.
Het resultaat daarvan is dat het terras bij het buurthuis 3 dagen per week is geopend.
Op maandag, en donderdag van 12.00 uur tot 18.00 uur en op woensdag van 10.00 uur tot 18.00 uur. Op deze dagen kunt u terecht voor een gezellig samenzijn. Wel volgens de voorschriften, dus per tafel 2 personen.

Nieuwsflits van maart/april

In deze ZOD-Nieuwsflits aandacht voor de volgende items:

  • Collectieve collecte Mariahout; de enveloppen worden dit jaar niet opgehaald, de gulle gevers worden verzocht de enveloppe met de ingevulde gegevens/inhoud zelf naar een van de twee verzamelpunten te brengen.
  • Vieren en herdenken in Mariahout met in achtneming van de Corona regels.
  • Koningsdag voor de jeugd.
  • Wonen in Mariahout in het kader van de resultaten van de enquête van Kommekeer.nl.
  • Diverse activiteiten van de vrijwilligers van Zorg om het Dorp.
  • Informatie vanuit LEV over de huiskamer van Mariahout.

Carnavals-bingo-optocht in Mariahout

Speurtocht voor de jeugd verlengd
Ook aan de jeugd van Mariahout is gedacht. Twee leden van Zorg om het Dorp hebben een carnavalsspeurtocht uitgezet door Mariahout. Het was een ‘carnavals-bingo-optocht’ waar men zelf de muziek bij kon downloaden. Heel feestelijk. Zo kon ieder met eigen gezin toch even het carnavalsgevoel beleven. Omdat de meeste jeugd in het carnavalsweekend op het Torreven te vinden was is de carnavals-bingo-optocht verlengd tot en met zondag 21 februari. Het bestuur van Zorg om het Dorp bedankt Mieke Huijbers en Marjan Vermeulen voor hun spontane inzet.
Praktische informatie:
Downloaden van sperutocht zie tab. Projecten - Jonge gezinnen - Downloads
Wanneer: tijdens de carnavalsvakantie van 13 t/m 21 februari
Belangrijk: houd je aan de Coronamaatregelen
Handig: neem een pen/stift/potlood mee om de bingokaart te strepen
Waar: in Mariahout (zie plattegrond, de locaties bij de feesthoedjes)

Heel veel plezier en bij vragen kun je ???? naar:
Marian Vermeulen (06-10332005) en Mieke Huijbers (06-13066515)

Vrijwilligster Leny van Vijfeijken overleden

Dit weekend is ZOD-vrijwilligster Leny van Vijfeijken overleden. Leny was meer dan 25 jaar actief bij de Welfare (Rode Kruis) en later bij ZOD-Handwerkgroep Mariahout. Ze vervulde de taak van penningmeester en deed dat altijd zeer accuraat. 
Mede dankzij deze handwerkgroep hadden dorpsgenoten de kans om elke maandagmiddag gezellig in het Buurthuis bij elkaar te komen. Hen werd alle vormen van handwerken en handarbeid aangeboden. Tevens konden er bordspelen worden gespeeld en gezellig gebuurt worden. Het bestuur van ZOD wenst de familie en mede vrijwilligers veel sterkte toe. Foto: Leny staat tweede van links

3 dorpsgenootjes verrassen alleenstaande ouderen

Na het lezen van de Mooi Laarbeek krant twee weken geleden, kregen drie dames een plan. Dit waren: Jans van de Heuvel 9 jaar, Kris Vermeulen 10 jaar en Lotus Aarts 10 jaar.
Toen ze aan de keukentafel bij een van de ouders zaten vroegen ze aan hun moeder wat ze aan het lezen was. Deze vertelde dat het een verhaal van Willem Ophey uit Lieshout was. Hij zwaaide naar de (eenzame) vrouw van in de 80 die weinig familie heeft. De meiden vonden dat zo mooi dat ze vroegen of er ook veel alleenstaande ouderen in Mariahout zijn, want daar wilde ze dan met een lief kaartje, een drankje en iets lekkers erbij voor gaan maken.
Na navraag binnen het dorp bleken er ongeveer 81 personen te zijn. De meiden zijn flink aan de slag gegaan in de keuken om voor deze mensen iets lekkers te bakken. Ze hebben een pakketje gemaakt met een mooi kaartje, drankje en iets lekkers. Op zaterdag 23 en zondag 24 januari hebben ze het rond gebracht.

Het bestuur  van ZOD wil de meiden (en hun ouders) complimenteren en zeggen dat we heel trots op jullie zijn om in coronatijd zo aan anderen te denken (en doen). Bedankt, namens de vele alleenstaande/alleengaande ouderen. 

Zorg om het Dorp

Vereniging Zorg om het Dorp behartigt de belangen van Mariahout. Het doel van Zorg om het Dorp (ZOD) is om Mariahout in beweging te brengen en op deze manier levensloopbestendig te houden.

Dorpsondersteuning

In Mariahout is samen met de dorpsondersteuner het Dorpsondersteuningsteam actief. Dit team is een netwerk van vrijwilligers waarbij vragen over wonen, welzijn en zorg in Mariahout opgevangen, beantwoord en opgelost kunnen worden.

Lees meer over dorpsondersteuning »

Contact

Heb je vragen aan Zorg om het Dorp Mariahout? Neem dan gerust contact met ons op via het secretariaat.

secretariaat@zorgomhetdorp.nl

Zorg om het Dorp

Vereniniging Zorg om het Dorp behartigt de belangen van Mariahout. Het doel van Zorg om het Dorp (ZOD) is om Mariahout in beweging te brengen en op deze manier levensloopbestendig te houden.

Dorpsondersteuning

In Mariahout is samen met de dorpsondersteuner het Dorpsondersteuningsteam actief. Dit team is een netwerk van vrijwilligers waarbij vragen over wonen, welzijn en zorg in Mariahout opgevangen, beantwoord en opgelost kunnen worden.

Lees meer over dorpsondersteuning »

Contact

Heb je vragen aan Zorg om het Dorp Mariahout? Neem dan gerust contact met ons op via het secretariaat.

secretariaat@zorgomhetdorp.nl

© 2021 zorgomhetdorp.nl Alle rechten voorbehouden.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram